Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HFS – nätverkets grundidé Margareta Kristenson Professor/överläkare i socialmedicin Linköpings universitet/Region Östergötland Nationell koordinator för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HFS – nätverkets grundidé Margareta Kristenson Professor/överläkare i socialmedicin Linköpings universitet/Region Östergötland Nationell koordinator för."— Presentationens avskrift:

1 HFS – nätverkets grundidé Margareta Kristenson Professor/överläkare i socialmedicin Linköpings universitet/Region Östergötland Nationell koordinator för det svenska HFS nätverket

2 Vad är HFS – nätverkets grundidé? Vad är er bild?

3 Hälso - och sjukvårdens utmaning Ändrad demografi – fler äldre Ändrat sjukdomspanorama – fler långvarigt sjuka Allt större delen av vårdinsatser ”reparativa” Nya krav från brukarna Ny kunskap och teknik med Strama ekonomiska ramar!

4 “ Already the Ottawa Charter called for the reorientation of health services towards health promotion which can only be achieved by changing organizational culture ”.

5 OTTAWA-manifestet 1986 8

6 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) …en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993

7 Det internationella nätverket Health Promoting Hospitals Startade utifrån ett samarbete mellan WHO´s avdelningar för Health Promotion och Health Services Management

8 Nätverkets vision Att skapa en effektivare hälso- och sjukvård genom en tydligare målinriktning mot förbättrad hälsa för patienter, medarbetare och befolkning Hälsoorientering!

9 Nätverkets vision Att skapa en effektivare hälso- och sjukvård genom en tydligare målinriktning mot förbättrad hälsa för patienter, medarbetare och befolkning Hälsoorientering!

10 Nätverkets vision En hälsofrämjande hälso- och sjukvård för alla Hälsoorientering

11 HPH konferens 2016 Connecticut; USA Creating a Culture of Health through Innovation and Partnership Creating health promoting healthcare delivery systems through innovative partnerships in policy Involving professionals and clients in developing a health promoting organizational culture Innovative health promoting direct service provision Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

12 Nätverkets uppgift - att bidra till ett paradigmskifte!

13 Patient perspektivet Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att optimerna vårdens insatser Medarbetar perspektivet Bli modell för den goda arbetsplatsen Befolknings perspektivet Bidra med kunskap och aktivt delta i hälsofrämjande och förebyggande insatser Styr- & ledningsperspektivet Hälsoorientering som strategi för en effektivare vård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - fyra perspektiv som stärker varann!

14 Styr- & ledningsperspektivet Använda hälsoo rientering som en strategi för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård Tydliga, uttalade, mål och uppdrag. Uppföljning av hälsoresultat som bas för verksamhetsutveckling

15 Nätverkets verksamhetsidé Nätverket är en idéburen verksamhet och avser att vara ett lärande nätverk, där man lär av varandra genom deltagande i nätverkets aktiviteter.

16 Temagrupper Hälsofrämjande förhållningssätt Hälsofrämjande vårdmiljö Hälsofrämjande arbetsplats Psykisk hälsa Sjukdomsförebyggande insatser- levnadsvanor -Alkohol, -Tobak -Matvanor -Fysisk aktivitet Riktade hälsosamtal Hälsofrämjande primärvård Uppdrag och uppföljning

17 Nätverkets verksamhetsidé Nätverket är en idéburen verksamhet och avser att vara ett lärande nätverk, där man lär av varandra genom deltagande i nätverkets aktiviteter. Att driva utvecklingen av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning.

18 HFS har en viktig roll för att bidra till jämlik hälsa och vård!

19 Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) Jämlik hälsa Förväntad återstående livslängd vid 30 års ålder efter högsta utbildning 1992-2012 för kvinnor och män

20 Låg socioekonomisk situation är förenat med... Mera utsatta livsvillkor, negativa livshändelser, ogynnsam arbetsmiljö, skador och våld Mer ogynnsamma levnadsvanor Mindre socialt stöd Sämre tilltro till egen förmåga Lägre tillit till andra Ökad sårbarhet för sjukdom

21 Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle. Orange färg markerar de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa.

22 En hälsofrämjande hälso-och sjukvård är viktigast för den med.. Ogynsamma levnadsvanor Låg tillgång till socialt stöd Låg tilltro till egen förmåga Låg tillit till andra och till systemets intresse för dess person Som inte förstår vad man säger Dvs för individer i utsatt social position

23 Framtidsvision Tillgänglig vård Säker vård Kvalitets säkrad vård Hälsoinriktad vård

24 Nätverkets uppgift - att bidra till ett paradigmskifte!

25 En hälsoorienterad hälso- och sjukvård …lärande, ledning och styrning mot hälsoresultat.

26 En hälsoinriktad hälso- och sjukvård …lärande, ledning och styrning mot hälsoresultat.


Ladda ner ppt "HFS – nätverkets grundidé Margareta Kristenson Professor/överläkare i socialmedicin Linköpings universitet/Region Östergötland Nationell koordinator för."

Liknande presentationer


Google-annonser