Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är historiebruk för spännande?. – Historiebruk handlar om hur vi använder (brukar) historia i samhället i olika sammanhang och för olika syften. –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är historiebruk för spännande?. – Historiebruk handlar om hur vi använder (brukar) historia i samhället i olika sammanhang och för olika syften. –"— Presentationens avskrift:

1 Vad är historiebruk för spännande?

2 – Historiebruk handlar om hur vi använder (brukar) historia i samhället i olika sammanhang och för olika syften. – Vanliga människor till skillnad från de som har ett vetenskapligt intresse (historiker) behöver inte intressera sig för vad som är sant om det förflutna, utan kan använda historia på andra sätt. – Historiebruk handlar just om att analysera hur människor använder historia. – Det centrala är inte om historia används på ”rätt” sätt, utan snarare att se hur det används och vad användningen fyller för funktioner.

3 Blunda nu och tänk på en viking – I ett samhälle finns det historiska berättelser och myter. Ibland blir myterna sanningen.

4 När myten blir sanningen

5 Olika sätt att använda historia – Vetenskapligt historiebruk – Existentiellt historiebruk – Moraliskt historiebruk – Ideologiskt historiebruk – Politiskt-pedagogiskt historiebruk – Kommersiellt historiebruk

6 Vetenskapligt historiebruk – Akademiska historiker försöker ta reda på vad det var som faktiskt hände. – Källkritik är mycket viktigt, och man är beredd att ändra sin uppfattning om man hittar ny information.

7 Existentiellt historiebruk – Historia används för att stärka en identitet (gemenskap och sammanhållning inom en grupp). Exempelvis inom en nationstillhörighet eller etnicitet. – Det existentiella historiebruket blir ofta tydligast när det handlar just om historiska övergrepp mot folkgrupper: dessa erfarenheter svetsar samman den utsatta folkgruppen ännu mer. – Kan ni komma på något exempel?

8 Moraliskt historiebruk – Handlar om att granska och kritisera historien och lyfta fram orättvisor och utsatta grupper i historien. – Dvs grupper som har eller anser att de har blivit kränkta och utsatta under än lång tid. Exempelvis olika ursprungsbefolkningar som samer och indianer. – Funktionen är att ifrågasätta vissa versioner av historia och belysa andra. – Exemplet nedan behöver ni inte skriva ner. – Ett bra exempel på moraliskt historiebruk är när journalisten Maciej Zaremba i slutet av 1990- talet lyfte fram den svenska statens steriliseringspolitik 1934-75 under beteckningen ”tvångssteriliseringar”. Zaremba kritiserade Sverige för att ha genomfört dessa grymma ingrepp och för att ha tystat ned informationen om dem. Hans artiklar inledde en debatt som fick till följd att de som utsatts för steriliseringar fick skadestånd av svenska staten.

9 Ideologiskt historiebruk – Ideologiskt historiebruk går ut på att man lyfter fram historia som stärker eller legitimerar den ideologi man själv står för, eller kritiserar och ifrågasätter andras ideologi. – Den historiska analysen är ofta ensidig och saknar andra perspektiv. – Förvränger det förflutna om det inte är till ens egen fördel. – Exempelvis SD som lyfter fram att det var bättre på 50-talet och att det är sämre idag. Då har man exempelvis glömt en sådan sak som tvångssteriliseringar under 50-talet som inte var bättre. – Ett enkelt exempel är hur den politiska vänstern brukar lyfta fram USA som ett imperialistiskt land som krigat i världen utifrån vinstintresse, medan den politiska högern istället framställer USA som ett land som krigat för att skydda människors frihet och för att etablera demokrati. – Hitlers Main Kampf är ett ytterligare exempel på hur historia förvrängs för att skapa legitimitet för hans våld i Europa.

10 Politiskt-pedagogiskt historiebruk – Handlar om att jämföra historiska händelser med nutiden. – Politiskt görs en sådan jämförelse för att legitimera eller kritisera beslut – Görs oftast utan att problematiseras. Man tar det som passar och så sätter man in det i nutiden. – I västerländsk politik är det ofta populärt att jämföra med Hitler. – Det gjorde USA:s president George W Bush 2003, då han likställde Iraks diktator Saddam Hussein med Hitler, för att legitimera USA:s invasion av Irak och försöka få internationellt stöd för den. – Det kan också vara att nationella minoriteter säger att de behandlas likadant som judarna under nazityskland. Eller att man säger att resor till Syrien för att ansluta sig till IS är samma sak som när svenskar krigade frivilligt för Finland under finska vinterkriget. – Den här typen av jämförelser kan också användas i pedagogiskt (undervisande) syfte, för att vi ska lära oss att fatta beslut utifrån historiskt ”likadana” situationer som vi befinner oss i nu. Det typiska för politisk-pedagogiskt historiebruk är att likheterna mellan historia och nutid överbetonas, och man fäster inte så stor vikt vid skillnaderna. Kan ni komma på ett exempel?

11 Kommersiellt historiebruk – Det här handlar om att använda historia för att sälja produkter. – Det mest uppenbara exemplet är att sälja turistsouvenirer med historisk anknytning, t ex plastversioner av vikingahjälmar. Eller kungar för att sälja knäckebröd, eller för att få folk att åka skidor. – Film, musik och dataspel hamnar också i detta historiebruk, då man lockar människor att på ett lättsmält sätt få ta del av historien. Människor gillar sin historia och fascineras av det förflutna.


Ladda ner ppt "Vad är historiebruk för spännande?. – Historiebruk handlar om hur vi använder (brukar) historia i samhället i olika sammanhang och för olika syften. –"

Liknande presentationer


Google-annonser