Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 5 N ÄR MAN fl YTTAR IHO p.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 5 N ÄR MAN fl YTTAR IHO p."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 5 N ÄR MAN fl YTTAR IHO p

2 LIBER AB OH 5 Samboförhållande Utdrag ur sambolagen 1§ Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. …………………….. Denna lag gäller endast sådana sambo- förhållanden där ingen av samborna är gift. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag. : 1

3 LIBER AB OH 5 När samboförhållandet upphör Under pågående samboförhållande har varje sambo sin egen ekonomi När samborna flyttar isär eller någon avlider görs bodelning om någon av parterna begär det (vid dödsfall endast den efterlevande, inte den avlidnes släkt) Bodelningen innebär att samborna delar lika på bostad och bohag inköpt för gemensamt bruk : 2.1

4 LIBER AB OH 5 När samboförhållandet upphör Regeln om likadelning gäller inte om detta skulle leda till ett orättvist (oskäligt) resultat. Bodelningen kan då justeras (jämkas) Den som har störst behov får behålla bostaden och bohaget, men får då kompensera den andre sambon för dennes del av värdet : 2.2

5 LIBER AB OH 5 Samboavtal : 3 Innebär att samborna helt eller delvis avtalar bort sambolagens regler.

6 LIBER AB OH 5 Att tänka på för sambor : 4

7 LIBER AB OH 5 Äktenskap Äktenskapet regleras av äktenskapsbalken Ingås av två personer av olika kön Innan två personer får gifta sig (vigas) måste hindersprövning göras hos Skatteverket Vigsel kan ske kyrkligt eller borgerligt Två personer av samma kön kan ingå registrerat partnerskap som i stort fungerar som äktenskap inom Sverige : 5

8 LIBER AB OH 5 Efternamn vid vigsel Man kan välja mellan att ha den enes eller den andres efternamn att var och en behåller sitt efter- namn från tiden närmast före äktenskapet att ta ett efternamn som tidigare har funnits i släkten de senaste 100 åren under minst två generationer och ett helt nytt namn : 6

9 LIBER AB OH 5 Egendom i äktenskap Enskild egendom genom – äktenskapsförord – gåva – eller testamente Giftorättsgods – gemensamt inköpt egendom – samt varje makes egendom som inte är enskild : 7

10 LIBER AB OH 5 Äktenskapsförord Anger vilken egendom som ska vara enskild : 8

11 LIBER AB OH 5 Bodelning Bodelning görs vid skilsmässa och vid makes dödsfall Bodelning innebär att allt giftorätts- gods delas lika mellan makarna : 9.1

12 LIBER AB OH 5 Bodelning Makarna har rätt att, i skälig omfattning, undanta föremål som enbart används för personligt bruk Bodelning kan också göras under bestående äktenskap Regeln om likadelning gäller inte om detta skulle leda till ett orättvist (oskäligt) resultat. Bodelningen kan då justeras (jämkas) Make kan ha rätt till kompensation för andre makes illojala transaktioner : 9.2

13 LIBER AB OH 5 Bodelningsavtal : 10

14 LIBER AB OH 5 Äktenskap i andra länder Svensk lag ska i princip gälla för skilsmässor om makarna har sin hemvist här En av makarna kan hävda att medborgarskapslandets lag ska gälla om de ingick äktenskap där För nordiska medborgare gäller alltid att hemlandets lag ska tillämpas : 11

15 LIBER AB OH 5 Webbplatser Svenska kyrkan (www.svenskakyrkan.se), information om bland annat vigslarwww.svenskakyrkan.se Skatteverket (www.skatteverket.se ) under Folkbokföring finns information och blanketter för bl a äktenskap/ registrerat partnerskap och namnwww.skatteverket.se Patent- och registreringsverket (www.prv.se), information om bl a regler för personnamn, blanketter för namnbytewww.prv.se Familjerätt på nätet (www.famratt.com), information om socialtjänstens familjerättwww.famratt.com Samhällsguiden (www.samhallsguiden.riksdagen.se ) innehåller korta faktatexter om olika områden, t ex familjen vad gäller samboende, äktenskap och skilsmässawww.samhallsguiden.riksdagen.se Utrikesdepartmentet (www.utrikes.regeringen.se/konsularinfo /vigsel.htm), råd för den som funderar på att gifta sig utomlandswww.utrikes.regeringen.se/konsularinfo /vigsel.htm Aldéns Advokatbyrå (www.alden.se), information om familjerättsfrågorwww.alden.se Advokatbyrån Sjölund (www.sjolund.net), information om familjerättsfrågorwww.sjolund.net : X


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 5 N ÄR MAN fl YTTAR IHO p."

Liknande presentationer


Google-annonser