Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EASA:s regelutvecklingsprocess Konsultationsmöte 9 juni 2016 Magnus Molitor, internationell samordnare, Sjö- och luftfartsavdelningen, TS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EASA:s regelutvecklingsprocess Konsultationsmöte 9 juni 2016 Magnus Molitor, internationell samordnare, Sjö- och luftfartsavdelningen, TS."— Presentationens avskrift:

1 EASA:s regelutvecklingsprocess Konsultationsmöte 9 juni 2016 Magnus Molitor, internationell samordnare, Sjö- och luftfartsavdelningen, TS

2 TS nya vision: Vi möjliggör morgondagens resor och transporter

3 Femårig regelutvecklingsplan https://www.youtube.com/watch?v=PptdnZvh 6Sg

4 Regelutveckling

5 Förbättringar görs Färre regler – Finns ofta andra och bättre lösningar än att skriva regler Bättre regler – Lättare att införa, tillsyna och förstå Regler i rätt tid – Snabbare process för de enklare projekten – Remiss endast till Advisory Bodies 4-6 veckor, ej allmän remiss.

6 Utvärderingar ska göras Utvärderingar i efterhand:

7 Förväntningar Faktabaserad utvärdering tidigt i processen för att se vilken åtgärd som är mest effektiv för att rätta till ett problem – nya regler, tillsyn, informationskampanj, forskning… Starkare riskbaserad planering och regelutveckling Flexiblare regelutvecklingsprocess

8 Tack för er uppmärksamhet! Frågor?

9 Konsultationsmöte EASA-kommittén, SES-kommittén, inkl. ny EASA-förordning Transportstyrelsen 9 februari 2016

10 Kommande regler för behandling EASAs yttranden behandlas normalt några månader efter publikation Lista kommande regelfrågor i EASA-KOM 3 EC adoption procedures EASA Opinions table _Feb 2016rev1.docx3 EC adoption procedures EASA Opinions table _Feb 2016rev1.docx Men även andra förordningsändringar tas upp

11 Revision av förordning 216/2008 Presenterades 7 dec 2015 som en del av Kommissionens luftfartsstrategi Ingen revolution snarare evolution Har förberetts genom olika initiativ under en längre tid och inte särskilt kontroversiellt Behandlingen i Rådet startades i januari 2016 Högt tempo i förhandlingarna, prioriterat av NL ordförandeskapet

12 Revision av förordning 216/2008, forts Förslagets innehåll, kort återblick Övergång till målbaserat regelverk Förtydliganden, viss omstrukturering och språkliga förbättringar Ökad flexibilitet vilka som ska omfattas - Möjlighet till Opt-in av t.ex. statsluftfart, helt eller till vissa delar Alla obemannade luftfartyg (RPAS) ska omfattas Nytt kapitel om europeiskt och nationellt säkerhetsledningssystem

13 Revision av förordning 216/2008, forts Förslagets innehåll, kort återblick Få ändringar av de grundläggande kraven (Essential requirements) - Uttrycklig säkerhetsreglering för Ground-handling och Apron Management Services Möjligheter att överföra tillsyns- och tillståndsuppgifter - Till EASA, annan myndighet eller QE Mekanism för att underlätta inlåning av och ”poola” inspektörer Ökade mandat och fler uppgifter för EASA - Bl.a. hantera central databas, vissa securityuppgifter - Flexiblare finansiering och ta del av En-route-avgifter.

14 Revision av förordning 216/2008, forts Läget just nu Lägesrapport vid ministermötet 7 juni -15-tal behandlingar i rådarbetsgruppen samt 4 särskilda expertmöten - Några avsnitt har behandlats utförligt Slovakiska ordförandeskapet tar vid 1 juli - Förhandlingar under hela 2016 Europaparlamentet har påbörjat sin behandling - Rapporteur Marinescu (EPP) har presenterat sitt utkast

15 Revision av förordning 216/2008

16 Revision av förordning 216/2008, behandlingen hittills i Rådet Block I och särskilt Bilaga I (dvs. vilka som ska omfattas) Block III Säkerhetsledningsystemet Delar av Block II - Mycket diskussion kring kapitlet om drönare (bl.a. tre expertmöten, EASA kommer ta fram utkast på ”prototypregler” i slutet av juli 2016 - I viss mån Aircrew, och Luftvärdighet Block IV, EASAs uppgifter - EASAs roll inom security Delegerade akter/genomförandeakter

17 Revision av förordning 216/2008, vad återstår? Delar av Block II - Främst OPS, AGA, ANS/ATCO, TCO Bilaga 1 Block V, Gemensam tillsyn och överföring av ansvar Block VI, EASAs inre liv och standardisering Block VII, EASAs finansiering inkl. En-routeavgifterna som finansieringskälla

18 Frågor eller kommentarer? Frågor, reflektioner och synpunkter?

19 Konsultationsmöte EASA och SSC Nya regelprojekt inom SES området

20 Regelverk i närtid EASA har gjort mycket arbete när det gäller ATM/ANS senaste tiden, vilket har medfört många NPAs. Ett informationspapper om vilka dessa är finns upplagd på TS hemsida under agendan för konsultationsmötet den 9/6. Viktigt att man prenumererar på EASA´s hemsida om NPA´s så man har möjlighet att skicka eventuella kommentarer på olika NPA´s De NPA´s som rör ATM/ANS kommer sedan att tas upp i SSC

21 Behandling i SSC AIS/AIM2017 ATStbc ASD2017 PBNtbc SPI2tbc EU initiativ on drones and the need for a drone traffic management system


Ladda ner ppt "EASA:s regelutvecklingsprocess Konsultationsmöte 9 juni 2016 Magnus Molitor, internationell samordnare, Sjö- och luftfartsavdelningen, TS."

Liknande presentationer


Google-annonser