Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Station 5 Regional samverkan på riktigt. Workshop Agenda Presentationsrunda Introduktion ca 30 min Gruppvis diskussion: 5-7 st per grupp, redovisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Station 5 Regional samverkan på riktigt. Workshop Agenda Presentationsrunda Introduktion ca 30 min Gruppvis diskussion: 5-7 st per grupp, redovisning."— Presentationens avskrift:

1 Station 5 Regional samverkan på riktigt

2 Workshop Agenda Presentationsrunda Introduktion ca 30 min Gruppvis diskussion: 5-7 st per grupp, redovisning på storpapper, 30 min Samlad diskussion kring resultatet, 30 min Enskild övning – Frågeformulär, 10 min Samlad diskussion kring frågorna i frågeformuläret, 10 min Tack och avslutande ord

3 Länsstyrelsens roll och ansvar - en förstudie 3 frågeställningar: Vilket uppdrag och ansvar har LST? Hur jobbar länsstyrelserna idag? Hur kan vi följa arbetet upp på regional nivå?

4 Länsstyrelsens roll och ansvar - slutsatser och förslag på fortsatt arbete Behov av insatser på nationell nivå Nationell strategi Förtydligande av länsstyrelsernas ansvar Verktyg och/eller indikator för hållbar konsumtion Fortsatt länsstyrelsegemensamt arbete - via LEKS och RUS Forum för länsstyrelsegemensamt arbete Möjliga samarbeten med andra aktörer Metodstöd för arbete med offentlig upphandling och branschvisa informationsinsatser Gemensamma riktlinjer för länsstyrelsernas egna inköp LEKS

5 Genomförda insatser Sammanfattning av länsstyrelsens insatser Nästan alla länsstyrelser har meddelat att de arbetat med hållbar konsumtion Stöder sig på uppdragen för Energi och klimat samt Miljömål- generationsmålet Länsstyrelserna har arbetat med alla konsumtionsslagen (shopping, resor, boende, mat, offentlig verksamhet) Målgrupper är företag, allmänhet och offentliga verksamheter Använder sig av befintliga nätverk Förväntad effekt; kunskapshöjning och direkta miljöeffekter Framgångsfaktorer är t.ex. samverkan med andra, utnyttjandet av befintliga nätverk, eldsjälar

6 Nätverk för hållbar konsumtion 6 nätverksträffar under 2015 Medverkade vid det regionala energi- och klimatseminariet 2015 Gemensam avsiktsförklaring Deltagit i arbetet med Dalarna Minskar Avfallet Planering av insatser 2016 –3-4 workshops enligt framtagen modell –Viktigt att jobba med befintliga nätverk!

7 Att verka för ett hållbart samhälle.. Bejaka det komplexa!

8 Kompetent ledarskap Välfungerande samverkan Självklar känsla av delaktighet Fungerande kommunikation..ställer nya krav på samhällsstyrningen Relevans ur vardagens, professionens och beslutsfattares perspektiv. Samtidigt!

9 Sexton miljömål + elva folkhälsomål + hållbar tillväxt + sjutton hållbarhetsmål Mer kroppsrörelse i vardagen Grönare mat på tallriken Plats för föräldraskapet Plats för mänskliga möten Balansera stressen Närhet till naturen Närhet till kulturen Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling

10 1.För analys av befintlig verksamhet 2.För inventering av utvecklingsområden 3.Kommunikationsverktyg för att underlätta Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling LedarskapDelaktighetSamverkan


Ladda ner ppt "Station 5 Regional samverkan på riktigt. Workshop Agenda Presentationsrunda Introduktion ca 30 min Gruppvis diskussion: 5-7 st per grupp, redovisning."

Liknande presentationer


Google-annonser