Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Meningeom Hypofysadenom: hormon/icke hormon påverkan Neurinom, tex akusticusneurinom Gliom/Astrocytom Metastaser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Meningeom Hypofysadenom: hormon/icke hormon påverkan Neurinom, tex akusticusneurinom Gliom/Astrocytom Metastaser."— Presentationens avskrift:

1

2 Meningeom Hypofysadenom: hormon/icke hormon påverkan Neurinom, tex akusticusneurinom Gliom/Astrocytom Metastaser

3 Post operativt vårdas de efter standardvårdplaner, SVP Vårdtiden är ca ett dygn, med undantag för de som genomgått operation för akusticusneurinom som vårdas två dygn

4 Övervakning av nyligen opererade neurokirurgiska patienter syftar till att upptäcka progredierande och potentiellt livshotande försämring i så god tid att livet och neurologiska funktioner kan räddas. Man måste därför följa eventuell uppkomst av medvetandesänkning, pareser, sensibilitet och talstörningar, liksom pupillernas storlek och ljusreaktion dvs neurologstatus Störst risk för komplikationer är de första sex timmarna post operativt

5 Hematom Ödem Kramper Elektrolytrubbningar Likvorläckage

6 Neurologstatus tas var 30:e min de första sex timmarna, sedan varje timme i sex timmar och sedan varannan timme i resterande 12 timmar Blodtryck, puls och andning. Var 15:e min i två timmar, var 30:e min i två timmar och sedan varje timme i 12 timmar, sedan varannan till var tredje timme den resterande tiden

7 Pareser Talstörningar Hypofystumörerna växer nära synnervskorsningen och kan ge synpåverkan om det post operativt uppstår ett post op hematom eller ödem Kontroll av färgseende och fingerräkning 1 gång i timmen i 6 timmar och sedan var tredje timme under första dygnet

8 Kramper hävs med Stesolid iv Syrgas Pro-Epanutin iv

9 Risk för diabetes insipidus hos de som genomgått en hypofysoperation Postoperativ diabetes insipidus visar sig vanligen efter 24- 48 timmar efter operationen Vätskebalansräkning var tredje timme första dygnet, timurin Vätskeregistrering, urinmätning och daglig vikt

10 Patienter som genomgått en hypofysoperation informeras om att de inte får hålla för näsan, samt öppna munnen vid kraftig nysning Det tar 5-6 veckor för såret att läka och under denna tid bör inte heller patienten lyfta tungt eller krysta Börjar det rinna/droppa klar- eller gulröd-aktig vätska från näsan- och/eller om patienten känner en salt smak bak i halsen kan det vara ett likvorläckage Urinsticka tas för att se om det finns glucos i vätskan från näsan. Vid positivt glukosprov tas ett Csv-Beta-Trace protein Ev lumbalt dränage med dränering

11 Ingen örontemp ska tas på patienter som opererats i bakre skallgropen, då det är viktigt att bandaget inte åker upp, utan sitter bra i nacken Annars blir det en ökad risk för likvorläckage

12 Patienter som genomgått en akustikusoperation kan få en påverkan på facialisnerven. Som ger en hängande mungipa och svårighet att sluta ögat på motsvarande ansiktshalva Även påverkan på trigeminusnerven kan uppstå som kan leda till nedsatt känsel i hornhinnan. Detta innebär att risk för att skador på ögonslemhinnan kan uppstå Ögondroppar Urglas till natten vid behov

13 Börja dricka vatten efter 2 timmar post op Fri mobilisering efter sex timmar, om inget annat ordineras Temperaturen kontrolleras var 3:e timme Kontroll av B-glucos x6/dygn vid fulldos kortison samt diabetes

14 Suturer tas vanligt vis efter 8 dagar. Om patienten genomgått re-operation ska suturerna sitta vanligen 12-14 dagar. Hårtvätt får göras ett dygn efter suturtagning För en akustikusoperation tas varannan sutur dag 8, resterande dag 9 och buksuturerna dag 10


Ladda ner ppt "Meningeom Hypofysadenom: hormon/icke hormon påverkan Neurinom, tex akusticusneurinom Gliom/Astrocytom Metastaser."

Liknande presentationer


Google-annonser