Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFORMATIONSDAG R ESULTATLEVERANSEN Anette Eriksson och Gunnar Råhlén Karolinska Institutet 4 juni 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFORMATIONSDAG R ESULTATLEVERANSEN Anette Eriksson och Gunnar Råhlén Karolinska Institutet 4 juni 2015."— Presentationens avskrift:

1 INFORMATIONSDAG R ESULTATLEVERANSEN Anette Eriksson och Gunnar Råhlén Karolinska Institutet 4 juni 2015

2 2 LADOK3 RESULTATHANTERING - LEVERANS PÅ NUVARANDE LADOK en delleverans av Ladok3 resultatfunktionalitet som ansluts direkt mot den befintliga Ladok-installationen. möjlighet till driftsättning under hösten 2015 erbjuder lärosätena ny funktionalitet från Ladok3 vilket innebär att de användarkategorier som introduceras i denna funktionalitet får en smidig övergång när slutleveransen produktionssätts. genom denna leverans når produkten en bred användargrupp och utvärderas i en verklig situation vilket kan ge input till förbättringar och förtydliganden.

3 3 INGÅENDE FUNKTIONER Resultathanteringsleveransen omfattar endast utbildning som i dagens Ladok är dokumenterad inom den del som är avsedd för grund- och avancerad nivå

4 4 FÖRBEREDA RESULTATRAPPORTERING Lägga till resultatrapportörer (lärare) till kurser och kurstillfällen. Detta skapar genvägar till rapporteringsvyn och underlättar vid klarmarkering av resultat. Lägga till examinator/attestant till kurser och kurstillfällen. Detta skapar genvägar till attesteringsvyn och underlättar vid attestering av resultat. Skapa, redigera och editera resultatnoteringar. Resultatnoteringar är frivilliga anteckningsfält utan omfattning. De finns i två varianter: skrivningspoäng och egenskapade där man sätter rubrik och innehåll själv.

5 5 RAPPORTERA RESULTAT Rapportera resultat på kurs och modul (dagens prov). Anteckna på resultatnotering. Ange titel (projekttitel) Rapportering av resultat på anonymiseringskod skapade i befintligt Ladok. Hämta upp anmälda studenter på tentamenstillfällen skapade i befintligt Ladok Visning av tillgodoräknade på delar av moduler eller hela moduler

6 6 KLARMARKERING AV RESULTAT Då resultat läggs in är de preliminära och justerbara- ligger i ”Utkast”. När arbetet bedöms som färdigt för attestering, klarmarkeras det av den som rapporterat in resultatet. Kan göras på en eller flera studenter i taget. I samband med klarmarkeringen aviseras ansvarig examinator/beslutsfattare via e-post.

7 7 ATTESTERING AV RESULTAT Ansvarig examinator/beslutsfattare kan sedan ta fram och ändra, avslå (ta bort klarmarkeringen) och besluta (attestera) resultaten. Attesteringen sker genom att användaren återautentisera sig (loggar in på nytt). Detta kan jämföras med dagens definitiv inläggning

8 8 RESULTATVERIFIKAT - BEVARANDE AV RESULTAT För bevarande kan man söka fram attesterade resultat. Resultatverifikaten kan skrivas ut eller tas ut på fil för att bevaras i fysiskt arkiv eller e- arkiv

9 9 ENKLARE UTDATA Studentöversikt: registreringar, resultat och tillgodoräknande. Progress för kurstillfälle: antal registrerade studenter, godkända, underkända, i utkast, klarmarkerade och attesterade

10 10 ANVÄNDARE OCH BEHÖRIGHETER Alla användare (oavsett om de finns som användare i Nouveau) som ska kunna använda Ladok3 Resultathantering behöver läggas upp i Ladok3. Varje användare tilldelas därefter en användarbehörighet (behörighetsprofil och organisation) för att ge användaren den behörighet som krävs för uppgifterna i Resultathanteringen.

11 11 AVGRÄNSNINGAR I RESULTATLEVERANSEN Inget stöd för Forskarutbildning och Annan utbildning. Ingen funktionalitet för tillgodoräknande (enbart visning av tillgodoräknanden gjorda i dagens Ladok). Enbart utdata i dagens Ladok för att visa resultatnoteringen av typen skrivningspoäng för student. Övriga resultatnoteringar är tillgängligt via REST-tjänster (gränssnitt för integrationer). Ingen funktionalitet för borttag av felaktiga uppgifter/registervård. Två separata systemflöden – slutgiltigt resultat blir tillgängligt i dagens Ladok.

12 12 AVGRÄNSNINGAR I RESULTATLEVERANSEN, FORTS Hantering av tentamensanmälan sker i dagens Ladok och anmälda studenter kan hämtas upp i Ladok3 för att sedan fortsätta hantera dem i Ladok3 resultathantering Inget stöd för rapportering med hjälp av resultatkod Ingen grupphantering Inga händelser skickas men alla REST (gränssnitt för integrationer) är tillgängliga

13 13 DOKUMENTATION Information för Ladok3 Resultathanteringsleverans: https://confluence.its.umu.se

14 14 Mer frågor och lite demo i ”mingel med bikupor” FRÅGOR?

15 15 TACK FÖR OSS!!


Ladda ner ppt "INFORMATIONSDAG R ESULTATLEVERANSEN Anette Eriksson och Gunnar Råhlén Karolinska Institutet 4 juni 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser