Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur gör Galeazzo? Ett instruktionsspel 15-20 minuter Kapandji.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur gör Galeazzo? Ett instruktionsspel 15-20 minuter Kapandji."— Presentationens avskrift:

1 Hur gör Galeazzo? Ett instruktionsspel 15-20 minuter Kapandji

2 Upplägg Visa några enkla principer Visa några trick… …några fallgropar… …och några resultat Visar en operation och några ord på vägen.

3 Vilka frakturer? Buttazzoni 1 & 2 frakturer Buttazzoni 3 går också men är mera krävande Buttazzoni 4 kontraindicerat

4 Mekaniska principer Trepunktsstöd = Stabilt

5 Mekaniska principer Tvåpunktsstöd = Instabilt

6 Collum femorisfraktur 2-punktsstöd 1 2 Instabilt

7 Collum femorisfraktur 3-punktsstöd 1 3 2 Stabilt

8 Distal radiusfraktur 2-punktsstöd Instabilt

9 Sekundärt 3-punktsstöd Stabilt men dislocerat

10 Primärt 3-punktsstöd Stabilt

11 Mjukdelsanatomi Distala radius i genomskärning En mjukdelsskada där det råkar finnas en fraktur

12 Portaler 1 mothåll 2 4 Mothåll Bennoist

13 Införande av stift

14

15 Med fingrarna Låt borrmaskinen ligga

16 Repositionsprincipen 1. Reponera och behålla radial längd 2. Reponera och behålla volar längd 3. Reponera och behålla dorsal längd

17 1. Radial längd a. Stift in i portal 1 b. Ha upp styloidens längd c. Ulna utgör mothåll

18 2. Volar längd Exakt volar aposition garanterar volara kantens längd

19 Fällor 2. Överreposition1. Underreposition 2-år senare läkt med förkortning Ulnar abuttment supination 0 0

20 Fällor 2. Överreposition

21 Sidobild 5. Stiften skjuts in under volara cortex som hävlas upp Åtgärd 1. Underreposition Rampen

22 Åtgärd 2. Överreposition Bennoiststift:Volar Platta:

23 3. Dorsal längd Genom ett dorsalt stöd i portal 2 & 4 får man rätt dorsal längd och rätt vinkel

24 Kontraindikationer Absolut: - volart komminut fraktur Relativa: - öppen fraktur - ålder > 80 år - reuma

25 Stattin, Jan 2002 Retrospektiv undersökning på 110 konsekutiva fall som opererats i Östersund enligt Kapandji under åren 1997-2000

26 Anatomisk ställning (0 mm axial, 10 gr vol) 33 < 2 mm axial förkortning79 > 2 mm axial förkortning 11 > 10 gr volart alt 10 gr dorsal vinkel17 Resultat lägeskontroll

27 Komplikationer

28 Senrupturer (7/110) 1 ruptur av EPL (av stift) 3 ruptur av EPL (exakt reposition) stiftet var inte i närhet av senan vid operation för senan 3 ruptur av EDC III o/e IV (av stift)

29 Antibioticakrävande infektioner 9/110 Alla läkte på antibiotica. Ingen krävde stiftextraktion. Ingen redislocerade.

30 Nervpåverkan (10/110) alla övergående 9 fall av påverkan på ramus superficialis n. radialis 1 fall av påverkan på nervus medianus alla var spontant övergående

31 Redislokationer (5/110) 2 omstiftades 1 gjordes om till volar platta 2 kompletterades med extern fixation

32 Stiftbesvär Hos 13 ändrades stiftläget 14 dagar – 10 månader postoperativt - 2 redislocerade - ingen infektion Ytterligare 33 upplevde (övergående) besvär av stift. Ingen åtgärd.

33 Slutsats (Stattin) Kapandji är en enkel metod att behandla dislocerade extra- artikulära radiusfrakturer (Buttazzoni 1 & 2) Komplikationerna är få.

34 Exempel:

35 Frontal Fraktur typ Buttazzoni 2= ej intraarticulär, comminut dorsalt cortex Radial translokation Radial kompression

36 Sida Fraktur typ Buttazzoni 2= ej intraarticulär, comminut dorsalt cortex Ad latus felställning dorsalt Dorsalbockning

37 Portal 1

38 Portal 1 hävling Hävla upp radialt

39 Portal 1 stift in Genom motsatt cortex

40 Sida, ramp eller glidplan Rampen

41 Sida, ramp reponerad Tumme Tryck

42 Sida, Stift in Exakt aposition!

43 Bennoist

44 Bennoist in Stöd mot cortex

45 Bennoist in 3-p. stöd!

46 Frontal Voilá!

47 Sammanfattning 1. Enkel metod 2. Få komplikationer 3. Behärska fallgroparna

48 Krav 1. Aldrig volart komminut 2. Undvik extrem osteoporos 3. Alltid exakt volar aposition 4. Vid behov: motstöd 5. Vid överreposition: volar platta

49 Grazie!


Ladda ner ppt "Hur gör Galeazzo? Ett instruktionsspel 15-20 minuter Kapandji."

Liknande presentationer


Google-annonser