Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRAUMATOLOGI –nedre extremiteterna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRAUMATOLOGI –nedre extremiteterna"— Presentationens avskrift:

1 TRAUMATOLOGI –nedre extremiteterna
Femur, knä, underben, fotled och fot

2 Corpus femoris fraktur
Stor kraftpåverkan: påkörda fotgängare, motorcykelolycka , etc. Yngsta ½ -delen av befolkningen Hos 20%: samtidig huvud-, abdominal,- och thoraxtrauma

3 Corpus femoris fraktur
Klassificering Indelas i tredje-delar från underkanten av trochanter minor till direkt supracondylärt Tvär- eller sned-frakturer Enkla eller komminuta Det kan vara fraktur på flera nivåer = hela femur skall med på bilden 20 % har fraktur på andra ställen i samma UE

4 Kvinna , 44 föll, smärta i låret

5 Efter reponering och osteosyntes

6 Osteosynterade patologiska frakturer

7  Scleroserat omr /callus
Stressfraktur  Prox och mellersta 1/3: medialt  Dist 1/3: posteriort  Idrottsutövare  Scleroserat omr /callus

8 Distala femur frakturer
(Fractura partis distalis femoris) Suprakondylär fraktur – tvär/sned, komminut, dislocerad Interkondylär fraktur – T/Y formad, komminut, dislocerad Kondylär fraktur – sagital/coronal, dislocerad

9 Fractura partis distalis femoris

10

11 Lipohaemarthrosis articulatio genus

12 Patella frakturer(Fractura patellae)
Trauma mekanism Direkt slag Quadriceps overtrækning Indelning Transversell - 60% Komminuta - 25% Vertikala - 15% Komplikationer osteonecros spec. av proximala fragment Differential diagnose -- bi-/ tripartite patella

13 Fraktur Patella tripartitae

14 Patella fraktur

15 Patella fraktur Normal variant

16 Osteokondrala frakturer/lesioner
(Fractura osteochondralis condyli medialis femoris) AVN eller Trauma Ålder 11 – 20 Män mera vanligt Laterala delen av mediala femur kondylen ‘Led mus’ Fragmentet kan läka ihop

17 Osteokondrala frakturer/lesioner
(Fractura osteochondralis condyli medialis femoris)

18 Osteokondrala frakturer/lesioner
(Fractura osteochondralis condyli medialis femoris)

19 Osteokondrala frakturer/lesioner
(Fractura osteochondralis condyli medialis femoris) Knä: mediala femur kondylen > 60 år Kvinnor vanligast

20 Proksimala tibia frakturer
(Fractura partis proksimalis tibia) Tibia plateau - kompression av femur kondylerna De flesta är valgus trauma – därför fraktur i laterala kondylen 75-80% lateral 5-10% medial 10-15% bägge 10% ligamentskador Ofta fibula fraktur

21 Laterala tibiakondyl frakturer
(Fractura condyli lateralis tibia)

22 Mediala tibiakondyl frakturer
(Fractura condyli medialis tibia)

23 Lateral tibiakondyl fraktur

24 Lateral tibiakondyl fraktur

25 Lateral tibiakondyl fraktur

26 Eminentia fraktur (Fractura eminentia intercondylaris tibia)

27 Avulsion/fraktur av tuberositas tibia
(Avulsio tuberositas tibia)

28 Knä luxationer Luxatio articulatio genus Patella luksationer
Lateral uden rotation Med rotation om vertikal akse Med rotation om horisontal akse

29 Femurotibial luksation
Luxatio articulatio femurotibialis/genus) Anterior (40%) - hyperextension, idrottsskador Posterior (33%) - trafikolyckor Lateral, medial, rotation

30 Tibia frakturer – skaftet
Fractura corporis tibia tvär/komminut fraktur spiral/sned fraktur Komplikationer: försenad läkning felställning compartment syndrom nerv/kärllesion

31 Tibia fraktur Fraktura corporis tibia

32 Fibula frakturer – caput/collum fibulae, corpus fibulae, partis distalis fibulae

33 Crus fracturer – tibia + fibula
Fractura partis proksimalis/distalis cruris

34 Fotledsfrakturer Medial malleol fraktur Lateral malleol fraktur
tvär/sned fraktur Lateral malleol fraktur sned/spiral fraktur Avulsioner Subluksation i talocruralledet supinations trauma pronations trauma

35 Lateral malleol fraktur Fractura malleoli lateralis

36 Lateral malleol fraktur
Fractura malleoli lateralis

37 Avulsioner från laterala malleolen
Avulsio/abscisio malleoli lateralis

38 Fractura bimalleolaris

39 Fractura trimalleolaris
laterala, mediala malleolen och processus posterior tibia

40 Distal tibia och medial malleol fraktur

41 Distal tibia och medial malleol fraktur

42 Calcaneus frakturer Fall från hög höjd 10% bilaterala
60% av tarsalfrakturer 10% kombinerat med columnafraktur

43 Calcaneus frakturer Intraartikulär 75% Extraartikulär 25%
Kompressionsfrakturer Avulsioner 20-40˚

44 Man, 29 hoppat från tak

45 Case fortsatt : Kompressionsfraktur

46 Stressfraktur Löpare Osteoporos: insufficiensfraktur

47 Talusfraktur Oftast högenergi trauma Caput Collum ( vanligast) Corpus
M:K = 3-10:1 Oftast högenergi trauma Caput Collum ( vanligast) Corpus Processus posterior

48 Collum tali fraktur Type I Type II

49 Man ,35 mopedolycka, sm. i med.mall. och hälen.

50 Case fortsatt

51 Man, 57, föll från stege, vred fotleden

52 Case fortsatt

53 Kvinna, 60, vrickat fotleden, satt sig på den,sm.lat och med.

54 Case fortsatt

55 Man, 52, överkörd av truck,talusluxation, Fraktur? Grovrep på AM.

56 Case fortsatt

57 Case fortsatt

58 Case fortsatt

59 Framfot Mellanfot Bakfot

60 Choparts led Lisfrancs led

61 Os supratalare Os trigonum Os supranavikulare Os intermeta tarseum Os vesalianum Os peroneum Os tibiale externum

62 Lisfranc´s led Normalt Lisfrancs led
Avståndet mellan 1. og 2. tarsometatarsalledet är normalt större än mellan de övriga Os intermetatarseum – inte fraktur

63 Lisfranc frakturdislokation
Dislokation (luxation) av tarsometatarsallederna Högenergitrauma = ligamentruptur 2. metatars är altid involverad

64 Lisfranc frakturdislokation
Associerat med multipla frakturer basen/corpus av metatarser os cuneiforme I-III os cuboideum os naviculare Ev. dorsal subluxation/luxation av tarsometatarsallederna

65 Metatarser och phalanger
Frakturer Avulsioner Luxationer/ subluxationer Epifysiolyser 3 projektioner !

66 Stressfraktur = Marschfraktur
Metatarser vanligaste lokalisationen Corpus av 2., 3. och 4. metatars

67 Kvinna, 53, sm i 2. metatars

68 Man, 28, vrickat foten


Ladda ner ppt "TRAUMATOLOGI –nedre extremiteterna"

Liknande presentationer


Google-annonser