Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsopolitiskt program för Östergötland 2001-2010 Beslutat av landstinget och kommunerna i Östergötland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsopolitiskt program för Östergötland 2001-2010 Beslutat av landstinget och kommunerna i Östergötland."— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsopolitiskt program för Östergötland 2001-2010 Beslutat av landstinget och kommunerna i Östergötland

2 Folkhälsans målområden 1. Delaktighet och inflytande i samhället Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

3 Mål: Det yttersta målet är att göra hälsofrämjande till varje medborgares angelägenhet och stärka de stödjande livsmiljöerna- sociala, fysiska, ekonomiska, kulturella och politiska. Vision: Östergötland ett hälsolän

4 Inriktningsmål: 1. Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar 2. God hälsa och livskvalitet för vuxna 3. God hälsa och livskvalitet när man blir äldre 4. Hälsa i arbetslivet

5 Gemensamma strategier för Östergötland Utveckla hälsofrämjande förhållningssätt Utveckla hälsofrämjande livsmiljöer Utjämna skillnader i hälsa Både riktade och generella insatser

6 Vem gör vad i praktiken? Folkhälsa? – Nivå och fördelning Folksjukdom? – P >0,01 eller i DALY ( sjukdomsbördan mätt i funktionsjusterade levnadsår) Folkhälsoarbete? – Allt från politik, lagstiftning och ekonomi till riktade åtgärder för att förhindra/förebygga ohälsa och sjukdom. Utgår från ”Hälsans bestämnings- faktorer”

7 Ohälsa och sjukdom - samma sak? Ökad risk för att bli sjuk Tillfrisknar fortare och mindre risk för att återinsjukna FRISK SJUK HälsaO-hälsa Individens egen upplevelse av Vård ens be döm ning

8 Vem gör vad i praktiken? Hälsofrämjande? Definieras olika beroende på arena. Inom HoS – att stärka patientens tilltro till den egna förmågan till att bli en medproducent till sin egen hälsa. Mötet mellan vårdgivare och patient centralt. I befolkningen – De aktiviteter, åtgärder och förutsättningar som avser att stärka och eller förbättra hälsoläget i en befolkning. Sjukdomsprevention? Riktad åtgärd i syfte att förebygga sjukdom, ex vaccinationer. Målgrupp är riskgrupper eller diagnosgrupper

9 Vem gör vad i praktiken? Generella och/eller riktade insatser Individnivå – Generella insatser och till riskindivider. Ex livsmedelslagstiftning – Kostråd till individ med förhöjda kolesterolvärden Grupp- och organisationsnivå - Generella och riktade insatser. Ex Livskunskap på skolschemat - Familjecentraler, gruppverksamhet till utsatta barn Befolkningsnivå - Generella och riktade insatser. Ex Förbud mot tobaksreklam – Åldersgräns för inköp av alkohol. Politisk arena, lagstiftning mm

10 Var kommer WRETA in? Nationella folkhälsomålen 1-4 Folkhälsopolitiska programmet 2001 – 2010/rev 2010 Hälsosamverkansberedningen – Politiker Länssamverkan för Folkhälsa - Tjänstemän WRETA Handlingsprogram i resp kommun Handlingsprogram inom LiÖ S-köpNkpgV-vik Finsp Befolkningsenkäter – Öppna jämförelser - Kommundata


Ladda ner ppt "Folkhälsopolitiskt program för Östergötland 2001-2010 Beslutat av landstinget och kommunerna i Östergötland."

Liknande presentationer


Google-annonser