Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitalisering av arkivmaterial Arja Rantanen Vasa landsarkiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitalisering av arkivmaterial Arja Rantanen Vasa landsarkiv."— Presentationens avskrift:

1 Digitalisering av arkivmaterial Arja Rantanen Vasa landsarkiv

2 Handlingar som föds i digital form Varaktig bevaring av datafiler som skapas i digital form –SÄHKE – standard och anvisningar för hur den offentliga förvaltningens handlingar kan bevaras i digital form och användas i hundratals år och VAPA - hur filerna överförs till arkivverket (www.narc.fi/webbtjänster)

3 Vasa landsarkiv (arkivverket) bevarar Myndighetsarkiv 6300 hm (95 500) Privatarkiv 1100 hm (15 500) Kartor och ritningar 36 700 st (1, 7 milj. st) Fotografier Ljud- och videoband, skivor, CD Bibliotek 55 400 band (316 000)

4 Digitalisering inom arkivverket Arkivverkets målsättning –Öka tillgången till arkivinformation Regional jämlikhet, användning på distans –Minskar slitage av originalhandlingar Handlingar får vila i arkivet Forskarservice Digitala kopior i stället för papperskopior –Öka kunskap om arkiven

5 Digitaliseringsprogram 2001-2005 Tyngdpunkten på mikrofilmning som första steg för digitalisering ¼ av digibilder (5000 st) inom kundservice ¾ av digibilder till bildarkivet –1875 års jordeböcker –Protokollsregister till senatens ekonomidepartement –Kartor och ritningar

6 Digitaliserings- och mikrofilmningspolitik 2000 Endast ett urval av arkivhandlingar kan digitaliseras –Vetenskaplig forskning: sökregister (diarier och förteckningar) från autonoma- och självständighetstiden –Släktforskarna: genealogia.fi; mikrofilmning av kyrkböcker –Undervisning: arkivutbildningens behov (arkivering, handläggning av ärenden) –Allmänheten: enstaka dokument anknutna till historiska händelser –Digitalisering av ljudmaterial även aktuellt

7 Digitalisering 2000-2006 Totala antalet tagna digibilder inom arkivverket –2000 –2001 –2002 –2003 –200415 300 –200514 000

8 Digitaliseringsprogram 2006-2010 Digitalisering av 2500 mikrofilmrullor (1,35 miljoner bilder) Före själva materialet kan digitaliseras måste diarieuppgifter inmatas i databasen för återsökning av information

9 Digitalisering av originalmaterial 2006-2010, t.ex. Arkivförteckningar över fogderäkenskaper Handlingar tillhörande Norra Vallgrunds byarkiv Kartor Generalregister över bosättningen i Finland (180 000 uppslag)

10 Projekt vid Vasa landsarkiv Digitalisering av Vasabladets bildarkiv –samarbetsprojekt Arkivet har deponerats sommaren 2006 –Upphovsrättsliga frågor, bilder på webben? –35 300 personbilder, alfabetisk kartotek –24 650 sportbilder, alfabetisk kartotek –6 skåp med sakbilder i alfabetisk ordning

11 Avslutande kommentarer Endast en liten del av bestånden kan digitaliseras Digitalisering förutsätter att samhället gör större satsningar Olika kundgrupper bör beaktas ABM-samarbete


Ladda ner ppt "Digitalisering av arkivmaterial Arja Rantanen Vasa landsarkiv."

Liknande presentationer


Google-annonser