Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medborgarundersökning 2015 1. 2 Vision och mål Genomförande Vision och mål Systematiskt kvalitetsarbete i Leksands kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medborgarundersökning 2015 1. 2 Vision och mål Genomförande Vision och mål Systematiskt kvalitetsarbete i Leksands kommun."— Presentationens avskrift:

1 Medborgarundersökning 2015 1

2 2 Vision och mål Genomförande Vision och mål Systematiskt kvalitetsarbete i Leksands kommun

3 SCBs medborgarundersökning Attitydundersökning bland medborgare Nuvarande tillstånd och önskat Enkät 16 mars - 11 maj Urval 1 200 personer Åldrarna 18 – 84 57 procent svarade (677 st) 88 frågor 3 områden 260 kommuner Leksands deltagande: 2005, 2007, 2013, 2015 Intranätet: Regler och styrning/Resultat/Medborgarundersökning 3

4 Pekar ut områden som är viktiga för medborgarna! 4

5 Bedömningsgrupp Prioriteras Förbättras Bevaras 5

6 Tre områden 1.Kommunen som en plats att bo och leva på 2.Kommunens olika verksamheter 3.Inflytande på kommunala beslut och verksamheter 6

7 Resultat 7

8 Leksand som en plats att bo och leva på 8 PrioriteraBostäder Arbetsmöjligheter

9 Leksand som en plats att bo och leva på 9 FörbättraFritidsmöjligheter och kommersiellt utbud

10 Leksand som en plats att bo och leva på 10 BevaraTrygghet

11 Leksands kommuns verksamheter 11 Prioritera Gator och vägar, miljöarbete, grundskola, stöd för utsatta personer Äldreomsorgen

12 Leksands kommuns verksamheter 12 FörbättraFörskolan

13 Leksands kommuns verksamheter 13 Bevara Kultur, renhållning, sophämtning, gymnasieskolan, idrotts- och motionsanläggningar, räddningstjänsten, vatten och avlopp

14 Inflytande i kommunen 14 Påverkan och förtroende Prioritera Påverkan

15 Inflytande i kommunen 15 Bevara Information och kontakt

16 16 Leksand som en plats att bo och leva på - 61 Leksands kommuns verksamheter - 53 Inflytande i kommunen - 40 Resultat totalt…

17 Nuläge - enskilda frågor 1.Dricksvatten 8,6 2.Vattenförsörjning 8,6 3.Tillgång till parker, grönområden och natur 8,2 4.Att enkelt kunna transportera sig med bil 8,0 5.Biblioteksverksamhet 8,0 6.Avloppssystem 8,0 7.Möjligheter att kunna utöva sina fritidsintressen 7,8 8.Sophämtning 7,7 9.Återvinningscentral (tillgänglighet) 7,7 10.Räddningstjänst (brandkår) 7,5 17

18 Nuläge - enskilda frågor 1.Möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor 3,7 2.Invånarnas möjlighet att påverka politiska beslut 4,3 3.Invånarnas möjlighet att påverka de kommunala verksamheterna 4,3 4.Nöjesutbudet 4,4 5.Hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter 4,6 6.Utbudet av olika typer av boendeformer 4,7 7.Nöjdhet med insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter 4,7 8.Hur väl kommunen uppfyller förväntningarna på invånarnas möjlighet till insyn och inflytande 4,7 9.Hur nära idealet kommunen är gällande insyn och inflytande 4,7 10.Hur väl politiska beslut genomförs 4,9 18


Ladda ner ppt "Medborgarundersökning 2015 1. 2 Vision och mål Genomförande Vision och mål Systematiskt kvalitetsarbete i Leksands kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser