Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad säger lagen? Rökfri skola och skolgård – 2 § p 1 tobakslagen Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad säger lagen? Rökfri skola och skolgård – 2 § p 1 tobakslagen Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad säger lagen? Rökfri skola och skolgård – 2 § p 1 tobakslagen Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Förbudet gäller dygnet runt samt alla personer som vistas vid skolan oavsett verksamhet. Rökfri arbetsmiljö – 8 § tobakslagen En arbetstagare ska inte mot sin vilja utsättas för tobaksrök i den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare på skolan räknas personal och elever i enlighet med 1 kap. 2 § och 3 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Tillsynsansvar – 19-19a §§ Kommunen är ansvarig för att utöva tillsyn så att rökförbudet i 2 § efterlevs. Arbetsmiljöverket ska utöva tillsyn gällande rökförbudet i 8 §. På www.folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer.www.folkhalsomyndigheten.se

3 Var är skolgården? Viktigt att definiera vilket område som är skolgård. Det ska vara tydligt för personal, elever och besökare vilket område som räknas som skolgård. Kan skolan ha en rökruta? Nej, enligt tobakslagen är det otillåtet att upplåta en rökruta eller liknande på område även utanför skolområdet eftersom även det området skulle anses vara skolområde. XXXXXXXXXXX

4 Policy för rökfri arbetstid – vad gäller i vår kommun? Rökfri arbetstid: Ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete. Arbetstiden är helt rökfri Lunchrasten räknas inte som arbetstid och berörs inte av beslutet. Det är inte tillåtet att flexa ut för att röka Rökning är inte tillåten under kafferaster eller i anslutning till arbetsplatsen, t ex utanför entréer, på gårdar, tjänstebilar e t c. Omgivningen ska inte utsättas för kläder som luktar rök. Det är tillåtet att snusa, men snusarna uppmanas att inte utsätta omgivningen för lukter och andra olägenheter Tobaksfri arbetstid: Innebär att man också innefattar snuset i policyn.

5 Skolans policy Arbeta fram en tydlig policy eller vid behov revidera befintlig. Om kommunen har en övergripande policy så knyt an till de beslutade målen. Ta fram underlag till en policy som innehåller dessa delar: Skolans vision eller mål med policyn Definitioner, regler, rutiner Ett gemensamt förhållningssätt Samverkan med föräldrar och elever Främjande, förebyggande och åtgärdande insatser Uppföljning och utvärdering

6 Vad innebär en rökfri skolgård - rökfri skoltid - tobaksfri skoltid? Tobakslagen är en skyddslag, det innebär att barn och ungdomar ska skyddas från rökning och passiv rökning. En rökfri/tobaksfri skola främjar en god arbetsmiljö ett gott skolklimat en god hälsa Hur kan vi, på vår skola, arbeta för att uppnå detta?

7 Diskutera Hur ska vi få alla att följa tobakspolicy? Vad gör vi om någon bryter mot de regler/policy vi har satt upp? Vad kan vi göra för de som redan röker? I vilken utsträckning tas tobak upp i undervisningen?

8 Ipsum il solo Här kan du själv lägga in något… …t.ex. ett pass om skolans rökpolicy.. Ipsum il solo…

9 Ipsum il solo Här kan du själv lägga in något… …t.ex. ett pass om skolans rökpolicy.. Ipsum il solo…

10 Ipsum il solo Här kan du själv lägga in något… …t.ex. ett pass om skolans rökpolicy.. Ipsum il solo…


Ladda ner ppt "Vad säger lagen? Rökfri skola och skolgård – 2 § p 1 tobakslagen Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan."

Liknande presentationer


Google-annonser