Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

New Student Information Welcome to the Department of English! Sharelle Sånglöf, StudievägledarePia Norell, Studierektor Registration Meeting for English.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "New Student Information Welcome to the Department of English! Sharelle Sånglöf, StudievägledarePia Norell, Studierektor Registration Meeting for English."— Presentationens avskrift:

1 New Student Information Welcome to the Department of English! Sharelle Sånglöf, StudievägledarePia Norell, Studierektor Registration Meeting for English A1 / T1 / HS1 January 12th, 9:15 – 12:00 New Student Information Short Break / Upprop Info from the Department of English Diagnostic Test

2 New Student Information Välkomstmottagning för NYA Lärarstudenter! TORSDAG 14/1 kl. 9:00-15:00 Huvudentré på Campus Blåsenhus

3 New Student Information Språkverkstaden Studenthälsan Universitetskyrkan Anpassade studier Bibliotek / Lånekort Studenternas rättigheter Studentportalen / Korinth Utbytesstudier

4 New Student Information Frågor?

5 Språkverstaden (www.sprakverkstaden.uu.se) Hjälper med både svenska och engelska Särskilt stöd för studenter med dyslexi Aktiviteter / föreläsningar under hela terminen Engelska Parken, Rum 16-0015 sprakverstaden@kvk.uu.se

6 Studenthälsan (www.sh.uu.se) Gym – Campus 1477 Kuratorer och psykologer Stresshanteringskurser ”Våga tala” kurser Och mer… Övre Slottsgatan 7, 1 tr.018-15 50 50

7 Universitetskyrkan (www.uppsala.universitetskyrkan.se) Krishantering Konfidentiella samtal Sorgegrupp Och mer… Övre Slottsgatan 7

8 Anpassade studier För studenter med funktionshinder finns möjlighet att få extra stöd: samordnare@uadm.uu.se Intyg krävs! Individuell handledning när det gäller studierna i engelska – boka tid hos oss!

9 Bibliotek Lånekort hämtas ut i Biblioteket, närmast är Karin Boye. Ta med legitimation. All kurslitteratur bör finnas tillgänglig för läsesalslån, vissa böcker finns även som hemlån i 7 dagar. På webben: www.ub.uu.se Kursböcker kan även finns hos vissa studentnationer, t.ex, Västmanlands-Dala nation

10 Studenternas Arbetsvillkor Riktlinjer för regler och rättigheter: www.uu.se/student/rattigheter Skulle du känna dig felaktigt behandlad av institutionen kan man kontakta Studiebevakaren. Här får man hjälp av en oberoende part. (Studiebevakaren är knuten till Uppsala Studentkår) sektion.hum@us.uu.se

11 Studentportalen www.studentportalen.uu.se Skaffa konto / Logga in i Studentportalen WiFi i egen dator? Du kan välja att vidarebefordra dina epost till en annan epostadress (Användarprofilinställningar i Studentportalen). helpdesk@uu.se

12 Korinth / Passerkort Passerkort hämtas i Information (källare intill huvudingången). Ta med legitimation. Passerkort används även för att skriva ut dokument på universitets skrivare, dock måste man ”ladda kort” med pengar. Instruktioner finns i Studentportalen under fliken ”Korinth”.

13 Utbytesstudier? B-nivå – Det går inte att ersätta hela B-kursen – MEN det kan vara roligt ändå! Engelska institutionen har avtal med universitet i: Tyskland, England och Irland. Finns även möjlighet att åka med Internationella Kansliet. Infomöte: 26 jan kl.16.15-18.00 Campus Blåsenhus, Eva Netzeliussalen

14 New Student Information UPPROP Engelska A1Engelska T1/HS1 Teacher Trainees

15 New Student Information Welcome to the Department of English! Pia Norell – Studierektor Sharelle Sånglöf – Studievägledare studievagledare@engelska.uu.se info@engelska.uu.se

16 Planera dina studier! Heltidsstudier = 40 timmar i veckan

17 Viktig föreläsning! ”University Studies: How to survive, and even succeed” Onsdag 20/1 kl. 16.15 Obligatoriskt närvaro under hela terminen Kompletteringsuppgifter för varje missad seminar. Missar fler, inget betyg. Avregistrering Senast 5 februari

18 Kurslitteratur Kursplan med litteraturlistan finns i studentportalen under kursens sida. Obligatoriska böcker – Se till att ha rätt version! Referenslitteratur

19 Fortsatta studier Vill du fortsätta läsa Engelska under HT2016? För att kunna bli registrerad för Eng B1/T2/HS2: Behörighetskraven står i kursplanen, men Obligatoriska moment ska vara godkända! Språkstruktur (Language Structure) Skriftlig kommunikation (Academic Writing)

20 Fortsatta studier Vill du fortsätta läsa Engelska under HT2016? Antagningen öppnar i mitten av mars Sista Anmälningsdag: 15 april Gäller även Programstudenter

21 Build your own BA English C, 30 hp (incl. 15 hp Degree Paper) English B, 30 hp English A, 30 hp 30 hp in a Minor Subject 1 2 3 60 hp in Electives… any subject, any courses 1 term Minor Subject + 2 terms Electives + 3 terms Major Subject = 1 Bachelor of Arts / Kandidatexamen

22 New Student Information DIAGNOSTISKT PROV

23 New Student Information info@engelska.uu.se studievagledare@engelska.uu.se


Ladda ner ppt "New Student Information Welcome to the Department of English! Sharelle Sånglöf, StudievägledarePia Norell, Studierektor Registration Meeting for English."

Liknande presentationer


Google-annonser