Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisation LHC TEAM 00 Webansvarig Smkl: Tomas Hellström Kioskschema.: Åsa Hjärtstrand 50/50 Schema Sara Kremsl Föräldragruppen: Smkl: Erika Lindmark.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisation LHC TEAM 00 Webansvarig Smkl: Tomas Hellström Kioskschema.: Åsa Hjärtstrand 50/50 Schema Sara Kremsl Föräldragruppen: Smkl: Erika Lindmark."— Presentationens avskrift:

1 Organisation LHC TEAM 00 Webansvarig Smkl: Tomas Hellström Kioskschema.: Åsa Hjärtstrand 50/50 Schema Sara Kremsl Föräldragruppen: Smkl: Erika Lindmark RJ: Åsa Hjärtstrand NS: Sara Kremsl, Erika Lindmark Kontakt med UK Sekretariatgrupp Smkl+RJ: Anders Ekelund NS: Markus Näslund Sekretariatet: Alla, de som har spelare med på aktuell hemmamatch. Stångebrocup Smkl: Ola Severinsson Alla, föräldrar Logistikgrupp l Bussbokning Mat, bortamatcher: Förälder till kallad spelare Hotell, bortamatcher: Förälder till kallad spelare Ass: Mikael Andersson Smkl+RJ: Per-Åke Molin NS: Sonja Erlandsson Tränarstab Årskullsansvarig: Rickard ”Lillis” Johansson Extra Istider: Lillis Huvudtränare, RJ: Rickard ”Lillis” Johansson Ass, RJ: Anders Ekelund, Henrik Aldenrud, Magnus Eriksson, Fredrik Forslund, Johan Jigerström Huvudtränare, NS: Niclas Sjölund Ass, NS: Thomas Erlandsson, Andreas Kreü, Tomas Nyström, Robin Meyer Materialgrupp Smkl: Ulrik Kronström RJ: Ulrik Kronström, Thomas Andersson, Jim Sandstedt, NS: Johan Björn, Lucas Hermansson, Jan Swenningsson, Lagledning RJ: Per-Åke Molin, Johan Gidby NS: Magnus Ginning, Rikard Andersson Kassörer RJ: Anki Rapp NS: Staffan Nibell Kontaktuppgifter: Se slide 2

2 Några kontaktuppgifter LHC TEAM 00 Tränarstab: Rickard ”Lillis” Johansson 0706-764972 Niclas Sjölund 0730-435208 Anders Ekelund072-2400923 Henrik Aldenrud010-4744277 Magnus Eriksson0705-415059 Fredrik Forslund 0708-798182 Johan Jigerström070-6913203 Thomas Erlandsson0738-243424 Andreas Kreü0727-339001 Tomas Nyström0733-453577 Robin Meyer0709- 754449 Materialgrupp: Ulrik Kronström070-5784230 Thomas Andersson0704-207515 Jim Sandstedt0706-613098 Per Rytthammar0707-159569 Johan Björn070-1904219 Lucas Hermansson Lagledning: Per-Åke Molin0739-203117 Johan Gidby0722-215110 Magnus Ginning0734-185409 Rikard Andersson0734-183370 Kassörer: Anki Rapp0708-660898 Staffan Nibell076-7922795 Cupansvarig: Ola Severinsson0705-555800 -Smkl Föräldragruppen: - Erika Lindmark 0721-512720

3 Tränarstaben Huvudtränarna ansvarar för att bägge grupperna har ett gemensamt träningsupplägg samt ansvarar för cup-bokningar och ger input till lagledare. Sköter bokning och koordinering av extra istider samt ger info till webbansvarig Huvudtränarna ansvarar för uttagning till matcher och cuper samt säkerställer att spelare kallas via hemsidan. Huvudtränarna ansvarar för att det finns ledare på plats vid träning. Huvudtränare ansvarar för att det finns behörig coach vid matcher. Coach/tränare ansvarar för vår input till matchprotokollet. Ledare som närvarar vid respektive aktivitet tillser att spelarnärvaron rapporteras in i Sportnik (lokstöd). Årets upplägg bygger mycket på att vi hjälps åt mellan träningsgrupperna med bemanning på is. Materialgruppen Sammankallande materialare har ett övergripande ansvar för bägge gruppernas materialfunktion avseende utbildning, antal, etc. Samt sköter kontakten mot UK / LHC Mattris. Gruppen har ansvar för att vi har materialare på plats vid varje träning, match och Cuper (matchtröjor, träningströjor, ledarfika, Seriepärm, puckar, sjukvårdsväska, verktygslåda) Vid träning behöver vi ha materialare på plats från angiven samlingstid, vilket generellt är 1h före istid, tills träningen är genomförd. Rollbeskrivning till organisation LHC TEAM 00

4 Sekretariatgrupp ( 2 st. Sekretariatet bemannas av de som har en spelare med på match.) Ansvarar för att vi har tillräckligt med utbildade föräldrar för att driva verksamheten runt matcher. Input från lagledningen. Ansvarar för att vi har bemanning vid respektive match via närvarande föräldrar baserat på matchkallelser. Ansvarar för hanteringen av matchprotokollet vid Hemmamatcher. Ansvara för att matchresultatet skickas till respektive lagledare ex. via SMS Tar fram en checklista och övrig nödvändig info gällande sekretariat uppgifter. Ser till att domare bokas till de matcher då UK inte gör detta. Kassörer ( 2 st.) Ansvarar för respektive grupps ekonomi och sköter betalningar, kostnadsupplägg och för utskick till respektive grupp gällande ekonomi. Har kontakt med Ussa på UK gällande lagets ekonomi. Ingår även i cupledningen. Logistikgrupp ( 2 st.) Smkl ansvarar för att gruppen löser uppgifterna kring att boka buss och boende samt matplanering vid bortamatcher och cuper. Samt sköter koordinering av betalningar med kassör. Lämpligen utser gruppen någon som har ansvaret för bussbokning över hela säsongen. Får input från tränarna & lagledning. Rollbeskrivning till organisation LHC TEAM 00

5 Webbansvarig ( 2 st., varav minst en från lagledning ) Ansvarar för att nödvändig information kommer ut på LHC hemsida (hemmamatcher, kontaktuppgifter, allmäninfo) Support för Sportnik. Lägger upp och sköter medlemsregister, publicerar färdig data (t.ex. kioskschema) Lagledning ( 4 st ) Ansvarar för att lagets organisation fungerar. Är huvudkontakt mot UK och fördelar arbetet. Ansvarar för dispenser. Ansvarar för att Seriepärmarna är uppdaterade. Ansvarar för att match och seriekoordinering utförs. Sköter Is schema och ansvarar för att Sportnik kalendern uppdateras med aktuella istider. Extern kontaktyta Cupansvarig Stångebro Cup ( 1 st.) Sammankallande är Cupgeneral och tillsätter Cupledningen Ansvarar för allt som behöver ordnas runt cupen, skapar en cuporganisation och ser till att denna bemannas. Bjuder in lag, via input från tränare & lagledning. Rollbeskrivning till organisation LHC TEAM 00

6 Föräldragruppen (4 st.) Dessa utgör en kanal för föräldrar att ha synpunkter på verksamheten. Det kan vara lämpligt att komplettera insamlingen av synpunkter med en mer riktad förfrågan, som t.ex. enkät, en gång under säsongen. Gruppen ansvarar också för Team-00:s närvaro på UK:s föräldramöten, dessutom ansvara gruppen för bemanning av kiosk samt olika beting och upprättar scheman för dessa. tex, 50-50 lotter vid ett antal A-lagsmatcher samt att vi ev. kommer att ha något beting, t.ex. reklamutdelning. Förser webbansvarig med färdiga scheman för publicering.


Ladda ner ppt "Organisation LHC TEAM 00 Webansvarig Smkl: Tomas Hellström Kioskschema.: Åsa Hjärtstrand 50/50 Schema Sara Kremsl Föräldragruppen: Smkl: Erika Lindmark."

Liknande presentationer


Google-annonser