Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Långskata Rektorsområde har haft utmärkelsen 2006-2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Långskata Rektorsområde har haft utmärkelsen 2006-2016."— Presentationens avskrift:

1 Långskata Rektorsområde har haft utmärkelsen 2006-2016

2 Utmärkelse från Skolverket Riktar sig till alla skolformer Första gången man söker det så är det vissa kriterier som man ska uppfylla. Efter tre år gör man en ny ansökan och berättar då hur man har arbetat. Skola för hållbar utveckling är indelad i tre huvudområden miljö, sociala och ekonomiska frågor.

3 Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av: Demokratiska arbetssätt. Kritiska förhållningssätt. Ämnesövergripande samarbeten. Mångfald av pedagogiska metoder. Delaktighet och inflytande.

4 Kriterierna har utformats inom följande områden: Pedagogisk ledning Pedagogiskt arbete

5 Yttrandefrihet Våldet i samhället Mänskliga rättigheter Förbrukning av naturresurser Ekologiskt fotavtryck Kränkande behandling Energiförbrukning Globalisering Kretslopp Fördelningsfrågor Tillväxt Arbetslöshet Hälsa Konsumtion Djurens rätt Livsstilar Glesbygd - Storstad Jämställdhet Religionsfrihet Lärande för hållbar utveckling Skolverket

6 Långskataskolans Ro Fick utmärkelsen första gången 2006 Förnyades för 2011-2014 Har en miljögrupp med representanter från alla förskolor och skolan Elevrådet på skolan har en stående punkt på dagordningen som handlar om miljö

7 Pedagogisk verksamhet utomhus Gruppsammansättnin gar Årsteman Gemensamma ansvarsgrupper Rastaktiviteter Ele vråd / Miljöråd Nära samarbete i RO Långskata IF Miljö Äventyrspedagogik Natur och Friluftsliv Barnen sover utomhus Stormöten Grön flagg Reggio Emilia ”Grön tråd” i RO Lärande för hållbar utveckling Långskata Rektorsområde Nätverk Källsortering Odling Kompostering Hälsa Resursanvändning

8 Målverkstäder på Fritids Synliggöra Fritidshemmets pedagogiska verksamhet Gemensamma utvecklingsamtal Reggio Emilia inspirerat förhållningssätt Fritidspedagogmentorer och lärarmentorer Personal från RO informerar i Piteå Kommun om Skola för hållbar utveckling Personal rotationer Lärande för hållbar utveckling Fortsättning…

9 Skolverket.se@hallbarutveckling Långskata Ro Kristina Nilsson Therese Berglund Monica Karlström


Ladda ner ppt "Långskata Rektorsområde har haft utmärkelsen 2006-2016."

Liknande presentationer


Google-annonser