Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

* Smileprojektet är ett konkret stöd i implementeringsarbetet med de nya läroplanerna. * När projekttiden är slut 2013-12-31 har vi utvecklat metoder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "* Smileprojektet är ett konkret stöd i implementeringsarbetet med de nya läroplanerna. * När projekttiden är slut 2013-12-31 har vi utvecklat metoder."— Presentationens avskrift:

1

2 * Smileprojektet är ett konkret stöd i implementeringsarbetet med de nya läroplanerna. * När projekttiden är slut 2013-12-31 har vi utvecklat metoder som skapat en progression i barns lärande inom matematik, teknik och no från de yngsta barnen i förskolan till de äldsta i skolan. * Utvecklandet av metoderna kommer att ske med Lego som verktyg och vara gränsöverskridande.

3 * Vår vision är att barn, elever och pedagoger får ökat intresse för matematik, naturvetenskap och teknik. * Vi vill också öka lust och nyfikenhet kring ämnena hos både barn, elever och pedagoger.

4

5

6

7 * Sammanlagt är 270 barn/elever och ca 40 pedagoger involverade i Smile-projektet.

8 * Rektor * Styrelse samt ansvar * Tony Roth, rektor * Malin J-Gustafsson (förskola), sammankallande och ekonomi * Helén Moberg (skola), sammankallande och fortbildning * Pernilla Andersson (förskola) information * Tina A-Gunnarsson (förskola)fortbildning * Gunilla Carlsson (skola), ekonomi

9 * LGR 11 (skolan) * Utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. * Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. * Föra och följa matematiska resonemang. * Läroplanen för förskolan Förskolan skall sträva efter att varje barn: * Utvecklar sin matematiska förmåga, föra och följa resonemang. * Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera, urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar * Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. * Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera och ställa frågor.

10 * Vilka metoder använder du dig av idag när du undervisar i (arbetar med) matematik och teknik? Resultat och analys är klart. * Nuläge bland alla barn och elever. Varje pedagog planerar. Resultatet och analys är klart. * Nyläget kommer att mätas och analyseras i slutet på projekttiden.

11 * Viktigt att ta till vara allas (pedagogernas och barnens/elevernas) erfarenheter. * Processen är viktig och alla är medskapare. * Vi tillför kunskap utifrån de behov som vi ser.


Ladda ner ppt "* Smileprojektet är ett konkret stöd i implementeringsarbetet med de nya läroplanerna. * När projekttiden är slut 2013-12-31 har vi utvecklat metoder."

Liknande presentationer


Google-annonser