Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elever skriver. Att läsa och skriva utvecklas parallellt. När vi läser lär vi oss att packa upp innehållet i en text för att förstå vad den som skrivit.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elever skriver. Att läsa och skriva utvecklas parallellt. När vi läser lär vi oss att packa upp innehållet i en text för att förstå vad den som skrivit."— Presentationens avskrift:

1 Elever skriver

2 Att läsa och skriva utvecklas parallellt. När vi läser lär vi oss att packa upp innehållet i en text för att förstå vad den som skrivit texten vill förmedla. När vi skriver behöver vi kunna packa in innehållet i olika format beroende på vad vi skriver och vad vi vill förmedla och till vem. Olika genrer och textaktiviteter.

3 Tekniken – hur man skriver, stavar m.m. behöver automatiseras för att skribenten ska få kognitiva resurser kvar till att planera innehåll, tänka på mottagare och hålla en röd tråd i huvudet. Läskompetens och skrivkompetens går ofta hand i hand och kräver mycket övning. Läraren behöver ofta modellera. För de som av olika anledningar har svårigheter med att automatisera tekniken kan det vara till stor hjälp med kompensatoriska hjälpmedel.

4 När vi skriver måste vi försöka förutse hur läsaren av vår text kan tänkas reagera, vad som kan vara svårt att förstå o.s.v. Vi förväntas vara mer exakta än när vi talar. Att lära sig att producera språk utan att mottagaren är närvarande kan vara det svåraste en nybörjarskribent står inför.

5 Tankeberättande – I början skriver barnet en mening i taget. Och sen, och sen och sen Text och tankeomvandlare – har ett klart mål med sitt skrivande och det finns ett samspel mellan skrivande, tänkande och lärande. Kunskapsskapare – är den typen av skrivande som utvecklar ny kunskap.

6 Lärare besitter kunskap om ämnestypiska texter. Den är så självklar att den kan bli till tyst kunskap. Den kan behöva synliggöras för oss själva och för eleverna. Generell skrivkompetens – beskriva, förklara och resonera. Ämnesspecifik skrivkompetens

7 Analysera skrivsituationen Vad ska vi skriva Vem är mottagare Hur ska vi forma texten Vi har med oss kunskap från liknande situationer. Väcka förkunskaper

8 Skrivprocessens delar Innehåll Textplanering Formulering Granskning Redigering Skrivningen är rekursiv vilket innebär att dessa moment återkommer flera gånger under skrivandets gång.

9 Lokalt fokus - textens form, stavning, textbindning m.m. Så att texten blir läsvänlig. Globalt fokus – val av genre, textens övergripande tematik och struktur. Vad vi vill förmedla.

10 Processkrivande Förberedelsefas Skrivfas Bearbetningsfas Tekniker för att skapa, bearbeta och strukturera innehåll introducerades av läraren, liksom olika sätt att arbeta med respons och bearbetning.

11 Genreskrivande Fokus att lära elever att skriva olika slags texter. Berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande. Man läser texter inom den aktuella genren och skriver sedan gemensamt innan elever skriver i par eller på egen hand.

12 Respons Eleven behöver veta vilka förväntningar som finns på texten innan processen påbörjas. Respons ska ge eleven svar på följande Vad är målet? Hur har jag gjort det? Vad ska jag göra för att bli bättre? Fokusera på det som är bra i texten.

13 Elevrespons Som skribent är man alltid sårbar det är viktigt att prata om det innan man påbörjar övningen Responsen ska alltid vara förberedd, ange tydligt vad man ska ta fasta på i texten. Utgå gärna från en specifik fråga. Viktigt att det blir balans mellan det man lyfter och det man ger förslag på ska förbättras i texten. Läraren kan visa först hur det kan gå till. Hur man kan uttrycka sig.


Ladda ner ppt "Elever skriver. Att läsa och skriva utvecklas parallellt. När vi läser lär vi oss att packa upp innehållet i en text för att förstå vad den som skrivit."

Liknande presentationer


Google-annonser