Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IFK Trelleborg  Bakgrund Idrottsföreningen Kamraterna bildades den 26 September 1910 och är därmed Trelleborgs äldsta idrottsförening! Medlemsantalet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IFK Trelleborg  Bakgrund Idrottsföreningen Kamraterna bildades den 26 September 1910 och är därmed Trelleborgs äldsta idrottsförening! Medlemsantalet."— Presentationens avskrift:

1 IFK Trelleborg  Bakgrund Idrottsföreningen Kamraterna bildades den 26 September 1910 och är därmed Trelleborgs äldsta idrottsförening! Medlemsantalet var under senaste verksamhetsåret 675 stycken inom sektionerna Fotboll, Friidrott och Handboll Föreningen är en enda juridisk enhet med en huvudstyrelse som högsta beslutande organ, medan all löpande verksamhet bedrivs I de respektive sektionerna som vardera styrs av en sektionsstyrelse

2 IFK Trelleborg IFK Trelleborg har sedan många år haft ett negativt eget kapital – I likhet med ett flertal idrottsklubbar runtom I Sverige. De senaste 10 åren har detta varierat mellan -50 och -1 000 TSEK Senaste verksamhetsåret visade bokslutet per 2010.04.30 ett negativt eget kapital på nästan 2,9 MSEK Vid det därpå följande årsmötet som avhölls den 16 juni 2010 ställdes fortfarande I utsikt att det musikarrangemang som anordnades av Handbollen (Diggiloo) skulle kunna ge ett överskott på > 1 MSEK Det visade sig dock I efterhand att arrangemanget Diggiloo endast gav ett överskott på cirka 0,3 MSEK.

3 IFK Trelleborg Som en direkt följd av detta blev likviditetskrisen inom Handbolls- sektionen akut, och man kunde inte betala ut varken löner, skatter eller sina löpande utgifter till leverantörer Som framgått av pressuppgifter ledde detta till att flera av senior- spelarna lämnade för andra föreningar. På så sätt har IFK Handboll kunnat reducera en del av de löneskulder som hade upplupit I samband med bildandet av den nya handbollsklubben I staden har också samtliga flick- och pojklag utom ett aviserat att de ämnar lämna IFK Handboll Kvar I handbollssektionen finns efter detta I så fall ett pojklag (P94- 95), ett seniorlag I division 3, samt en anställd tränare med kontrakt fram till 30/4 2011

4 IFK Trelleborg Med anledning av den uppkomna situationen beslutade Huvudstyrelsen att låta upprätta en kontrollbalansräkning per 2010-08-31 som pekade på att det negativa egna kapitalet ökat till cirka 3,4 MSEK Till detta skall läggas åtaganden som fortsätter att kosta föreningen pengar fram till man kunnat avsluta kontrakt m m. Med även detta I beaktande uppskattades det negativa kaptialet till cirka 3,7 MSEK Huvudstyrelsen kallade till ett medlemsmöte tisdagen den 5 oktober som bevistades av cirka 75 medlemmar Vid detta möte kunde glädjande nog informeras om att en av fordringsägarna avskrivit sin fordran på 1,5 MSEK på föreningen! Detta innebar att det uppskattade negativa egna kapitalet minskades till 2,2 MSEK!

5 IFK Trelleborg En handlingsplan presenterades för medlemmarna vilka ställde sig positiva till det försök som här initierades för att återställa föreningens ekonomi och undvika konkurs Som en direkt följd av detta, och med huvudstyrelsens godkännande, initierades därför IFK Trelleborg Aid Det närliggande och direkta målet med denna åtgärd är självfallet att återställa föreningens ekonomiska balans Långsiktigt och övergripande är syftet att säkerställa fortsatt idrottslig och social verksamhet för alla våra pojkar, flickor, damer och herrar inom samtliga sektioner FRIIDROTTFOTBOLLHANDBOLL


Ladda ner ppt "IFK Trelleborg  Bakgrund Idrottsföreningen Kamraterna bildades den 26 September 1910 och är därmed Trelleborgs äldsta idrottsförening! Medlemsantalet."

Liknande presentationer


Google-annonser