Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MINNA ett utvecklings- och forskningsprogram om närnaturens biologiska och sociala värden initierat och koordinerat av Centrum för Biologisk mångfald,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MINNA ett utvecklings- och forskningsprogram om närnaturens biologiska och sociala värden initierat och koordinerat av Centrum för Biologisk mångfald,"— Presentationens avskrift:

1 MINNA ett utvecklings- och forskningsprogram om närnaturens biologiska och sociala värden initierat och koordinerat av Centrum för Biologisk mångfald, CBM på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

2 Syfte: Att generera utvecklings- och forskningsprojekt Att bygga upp en kunskapsbas Att upprätta kommunikationsstruktur mellan praktiker och forskare Att utveckla planerings- och förvaltningsverktyg kring biologisk mångfald och nyttjande av närnatur

3 Mångfald i närnatur: Biologisk mångfald Kulturell mångfald Mångfald i landskapet Mångfald i planering och förvaltning

4 Hur? Workshops två - fyra gånger om året Återkommande diskussionsgrupper Kunskapsknutpunkter Hemsida

5 ForskarePraktiker

6 Tvär-och mångvetenskapligt perspektiv Samhällsvetenskap Humaniora Teknik Naturvetenskap Mångfald i närnatur

7 Verksamma inom… Intresserade av… Projektgenererande inom Aktiva inom kommande utvecklings- och forskningsprojekt… MINNAs intresseområden Mötesdeltagare ForskarePraktiker

8 MINNAs intresseområden: 1.Närnatur som grund för hållbar samhällsutveckling 2.Närnatur som en resurs för bättre folkhälsa 3.Närnaturen som arena för integration Närnaturvägledning – pedagogik Fysisk planering och förvaltning av närnatur för biologisk mångfald Diskursanalytiskt perspektiv på närnatur och biologisk mångfald

9 Mötesdeltagare 22 september 2005 Avnämare och forskare –Göteborgs-, Stockholms-, Skåne regionen Humanister, naturvetare, samhällsvetare och tekniker Kommun, länsstyrelser, Skogsvårdsstyrelsen, Region, Naturvårdsverk Göteborgs U, Lunds U, Malmö H, Stockholms U, SLU Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet Malmö naturskola, Regionmuséet i Kristianstad, Waldorfgymnasiet i Uppsala 51% praktiker 49% forskare 55% kvinnor 45% män 4% utländsk bakgrund96% svensk bakgrund

10 Kunskapsknutpunkter om närnatur Forskare Praktiker hållbart samhälle hälsa integration fysisk planering diskurs naturvägledning

11 http://www.mangfaldinarnatur.se/

12 Organisation Forskare Praktiker Mötesdeltagare Referensgrupp CBM Koordinerings grupp

13 Ebba Lisberg Jensen Centrum för biologisk mångfald, SLU och Miljövetenskap, Malmö högskola J-O Helldin Centrum för biologisk mångfald, SLU Urban Emanuelsson Föreståndare Centrum för biologisk mångfald, SLU CBM Koordinerings grupp Ledning och koordinering

14 Hur går vi vidare? Samarbete Målsättningar Finansiering


Ladda ner ppt "MINNA ett utvecklings- och forskningsprogram om närnaturens biologiska och sociala värden initierat och koordinerat av Centrum för Biologisk mångfald,"

Liknande presentationer


Google-annonser