Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enspråkighet botar inga språkstörningar. Förklaringsmodeller till varför flerspråkiga barn har en sen språkutveckling han/hon är ju flerspråkig han/hon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enspråkighet botar inga språkstörningar. Förklaringsmodeller till varför flerspråkiga barn har en sen språkutveckling han/hon är ju flerspråkig han/hon."— Presentationens avskrift:

1 Enspråkighet botar inga språkstörningar

2 Förklaringsmodeller till varför flerspråkiga barn har en sen språkutveckling han/hon är ju flerspråkig han/hon kan inte bestämma sig för vilket språk han/hon ska prata familjen är så trångbodd dom har ju kommit som flyktingar det finns så stora problem i familjen alla våra barn låter likadant, inget speciellt med honom/henne

3 Bedömningsmaterial För att en adekvat intervention fordras en tillförlitlig bedömning Resultatets tillförlitlighet i förhållande till vilken population materialet är baserat på typ av bedömningsmaterial normerade, mäter automatisering dynamiska emergens vilken språklig domän som bedöms Specifika flerspråkiga förmågor kodväxling bättre exekutiva funktioner

4 Fonologi I princip samma utveckling som hos enspråkiga barn i resp språk Transkribera svar för att upptäcka fonologiska förenklingsprocesser typ av process syntagmatisk paradigmatisk

5 Fonologisk medvetenhet Kan bedömas på båda språken rim fonemidentifiering stavelsemanipulation non-ord språkligt minne

6 Exekutiva funktioner Bilingualism enriches the poor: Enhanced cognitive control in low-income minority children (Engel de Abreu et al 2012) Non-ordsrepetition Satsrepetition Arbetsminne

7 Grammatisk bedömning Olika utvecklingsgångar inom olika språk, samma struktur – olika svårighetsgrad Emergens samma nivå, olika strukturer i olika språk Dynamiska test bedömer inlärningsförmåga av språk Satsrepetition på båda språken

8 Lexikal bedömning Distribuerat lexikon Kvantitativa mått antal ord som förstås antal ord som benämns conceptual scoring total scoring – barn < 3 år

9 BarnHundKelbStolKursijDörrBaabBananMoozCon- ceptual scoring Total scoring Enb sv Enb arab 1 XXXXXXXX4844 2 XXXXX4532 3 XXXXX4514 4 XXXXXX4624 5 XXXXXX4624 6 XXX3312 7 XXXXX4541 8 XX XX3413

10 Lexikal bedömning Distribuerat lexikon Kvalitativa mått (lexikal-semantiska uppgifter) organisation t ex kategorisering samband mellan ord analogier lexikal förståelse av fraser

11 UTSIKTER Results academic lexicon level 3

12 Pragmatisk förståelse och inferens Slutledning (inferens) Förstå information i grupp Bedöma vad den andra personen vet

13 Pojke 4;6 år, polska, på fsk 1;6 år, LI L Va gör dom för nåt? B Ingenting. L Gör dom ingenting? Joo.. B --Apa!/…/Titta bananer (prat om apa och bananer) L Va tror du detta e som han ligger i då? /…/Jag tror e e is. B Is. L Å sen har den gått sönder. B Sönder. L Så han har trillat i vattnet. B Vattnet (börjar dra fram andra bilder i mappen) L Titta, va e allt de här vita? B Vita. L /…/Titta vad gör han? (pojke som åker skridskor) B Konstit! L Han har nåt på fötterna, ser du? B Fött, konstit!

14 Pojke 5;6 år, somali, på fsk 1;4år, ND L Ska vi se vad de e för nånting? B De ko. L /…/Kolla här, kolla här då. Va har han gjort? B Han [glidtrar] på vattnet. L Ja han har trillat va? /…./Men har du sett detta vita? Ja tror de e snö. B E snö. L Å här på vattnet så finns de också snö å så finns de is. B Ska ramla också där. L Han kan ramla där. B Me skriskor. L /…/Han hade nog också skriskor på när han åkte på isen. B Han trilla ner L /…/Va e de han har med sig? B /…/Han bär denna. L Mmm en stege heter det

15 Enspråkighet botar inga språkstörningar Språk till syskon Mindre språklig stimulans Flerspråkiga barn med språkstörning klarar att utveckla mer än ett språk – sårbara för bristande exponering


Ladda ner ppt "Enspråkighet botar inga språkstörningar. Förklaringsmodeller till varför flerspråkiga barn har en sen språkutveckling han/hon är ju flerspråkig han/hon."

Liknande presentationer


Google-annonser