Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uncovering the secret: Giving voice to the experiences of nurses who misuse substances Nadja Vahid Johanna Henriksson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uncovering the secret: Giving voice to the experiences of nurses who misuse substances Nadja Vahid Johanna Henriksson."— Presentationens avskrift:

1 Uncovering the secret: Giving voice to the experiences of nurses who misuse substances Nadja Vahid Johanna Henriksson

2 Vår forskningsfråga  Missbruk av olagliga substanser hos sjuksköterskor  Hur påverkas omvårdnaden?  Hur hanteras problemet? Vilken hjälp finns att få?  Konsekvenser för sjuksköterskan vid upptäckt?  Hur rättfärdigare sjuksköterskan sitt substansmissbruk?

3 Innehåll  12 sjuksköterskor med missbruk  Insikt i upplevelsen att vara sjuksköterska med missbruksproblematik  5 teman:  Rättfärdigande av missbruket  Rädslan att bli upptäckt  Personliga innebörd med missbruket  Missbrukets inverkan på professionaliteten  Vändpunkten mot nykterhet

4 Koppling till omvårdnadsvetenskap  Sjuksköterskan i fokus  Sjuksköterskans direkta ansvar för omvårdnaden  Krav på hälso- och sjukvården (HSL)  ICN’s etiska kod

5 Metod  Uppdelad i två studier  Kvalitativ och kvantitativ  Etik  Fenomenologisk  Användbarheten  Kvalitativ studie

6 Kvalitetskriterier  Credibility  Transferability  Confirmability  Dependability

7 Referenser  SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 30 mars, 2016, från Notisum, http://www.notisum.se/rnp/Sls/lag/19820763.htm  International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening  Lillibridge, J., Cox, M. & Cross, W. (2002) Uncovering the secret: Giving voice to the experiences of nurses who misuse substances. Journal of Advanced Nursing. 39(3), 219-229  Polit, D.F. & Beck, C.T. (2014) Essentials of Nursing Research – appraising evidence for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.


Ladda ner ppt "Uncovering the secret: Giving voice to the experiences of nurses who misuse substances Nadja Vahid Johanna Henriksson."

Liknande presentationer


Google-annonser