Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förhandsgodkännande HT16 Ekonomihögskolan – EBD & PIB Anna Lindahl Andreas Poltan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förhandsgodkännande HT16 Ekonomihögskolan – EBD & PIB Anna Lindahl Andreas Poltan"— Presentationens avskrift:

1 Förhandsgodkännande HT16 Ekonomihögskolan – EBD & PIB Anna Lindahl Andreas Poltan (andreas.poltan@lnu.se)

2 Varför detta möte? Vad är det vi och partnerskolan förväntar oss av dig? Process – nu….hemkomst Lämna in kurser för bedömning Tips och råd Andra möten? PPT-filen för detta möte kommer upp på MyMoodle på fredag eftermiddag.

3 Utbyte = Vi, partnerskolan (och CSN) förväntar oss att du… Åker på utbyte Läser motsvarande 30hp Tillgodoräknar dina kurser* - som fristående kurs - inom program *Det finns inget som heter ’men jag ska ju bara åka ut och läsa vad jag vill’. Det får ni göra för egna pengar om det är det som är målet.

4 Vad är ett ’förhandsgodkännande’? Preliminär bedömning av vad som är OK/inte OK att läsa (förutsatt att informationen du lämnar till oss stämmer) Är ditt avtal med oss om vad du har fått godkänt att tillgodoräkna En bedömning av*: – Överlappning – har du läst/kommer att läsa kursen? – Vilken nivå – grund eller avancerad nivå? – Vilket ämne kursen tillhör – våra ämnen/andras ämnen – Akademisk kurs eller ej? – Kan kurserna tillgodoräknas inom programmet eller måste du åka som fristående kursare? *Bedömningen gäller som underlag för tillgodoräkning förutsatt att ni gjort det ni sagt att ska göra under utbytet.

5 …men även… Kvalitetssäkring av: *dina studier *din examen

6 Vi förväntar oss att ni idag har med er… Studieplan (inte samma som Learning Agreement)* Kursbeskrivningar/information 1.Kurstitel med kurskod 2.ämnesområde 3.nivå på kursen; 4.omfattning i antal lokala credits och/eller ECTS 5.kursinnehåll, examinationsmetod, litteraturlista; 6.En buffert om ca 50% mer än vad som motsvarar 30hp *För oss juridiskt bindande dokument. Om ni tappar bort det/glömmer att skicka in till Registrator så måste processen göras om.

7 Men… Jag har inte fått någon utbytesskola ännu Svar: Påbörja studieplanen i alla fall och komplettera senast vid terminens slut så att du får in handlingen registrerad så snart som möjligt. Jag har redan skickat in mina kursval till utbytesskolan! Svar: Det är ok. Se bara till att samma kurser (+ en buffert) läggs in i din studieplan så att du får rätt kurser bedömda. Jag har redan varit i kontakt med ansvarig person och fått mina kursval godkända. Svar: Du måste du bifoga underlag för det till din studieplan och lämna in till mig. Beslutet gäller bara om personen i fråga har rätt att besluta. Jag hittar inga kursplaner på utbytesskolans hemsida! Svar: Lämna in den information du hittar. Eventuellt får du komplettera i höst.

8 Processen Pär och Dan bedömer era kursval, Anna och Andreas fyller i kompletterande information. Vi skickar handlingen till Registrator med scannad kopia till dig. Inför höstterminen tittar vi igenom – om utbyte kan genomföras inom programmet eller om det måste göras som fristående kursare (är ni behöriga till år 3?) – regelverken ser olika ut mellan att få åka på utbyte och att få fortsätta på programmets tredje år Om ni väljer in nya kurser som inte är bedömda i studieplanen så måste bedömning ske – via e-post (SPARA ALLT).

9 EBD Termin 5 Ämnen Minst 50% (dvs. motsvarande 15hp) av kurserna skall vara Företagsekonomi Max 50% (dvs. motsvarande 15hp) av kurserna får vara andra ämnen Nivå Nivå för företagsekonomi: 300/3000- 499/4999 (500/5000 kan funka) Nivå för övrigt: kan vara ok med 200/2000- *Vanligaste felvalen? Grundläggande kurser i entreprenörskap Grundläggande kurser i marknadsföring/organisation

10 EBD/MFP – extra termin efter examen Bara för att bredda kompetensen? – En termin blandade kurser på blandade nivåer Med målet på en magisterexamen inom ett år? – Minst 50% av heltidsstudierna skall vara på avancerad nivå!!! Du måste själv söka magisterkurs + examensarbete för våren 2017. Deadline 15 oktober, 2016. *Vanligaste felvalen? För låg nivå på kurserna för att de ska räknas som avancerad nivå

11 PIB Termin 5 Ämnen Motsvarande minst 7,5 hp skall kunna tillgodoräknas som företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring eller management*. Behöver läsa en kurs med inriktning mot design för inrednings- och butikskommunikation Nivå Nivå för företagsekonomi: 300/3000- 499/4999 (500/5000 kan funka) Nivå för övrigt: kan vara ok med 200/2000- *Krävs för att ni ska kunna ha minst 90hp inom företagsekonomi i era studier och därmed kunna ta ut en examen.

12 Vad får jag läsa? *Vad kräver din examen/ditt program? *Det du är behörig att läsa Kandidatstudent = undergraduate Magisterstudent = graduate *Språkkurser om det är landets språk *Konkurrensfördelar… – Vad kan vara ’bra’ att läsa? – Hur spetsar du din utbildning med något som inte finns här?

13 Vad får jag inte läsa? *Kurser på nivå 100/1000 i USA/Kanada/Asien = gymnasiekurser *Kurser som överlappar vad du läst tidigare/kommer att läsa i ditt program/examen *Kurser som är praktiska…dvs. dreja i lera, tennis, körsång, sightseeing och vinprovning är inte ok! *Språkkurser som inte är landets språk. *Internship, field study måste godkännas innan och kräver tydliga handlingar om vad det innebär

14 Problem som kan uppstå på plats på utbytet… Kursen finns inte… Kurserna krockar i schemat… Du vill läsa något annat… Kursen byter namn… …kontakta Pär (EBD), Dan (PIB) och Andreas Poltan med kursinformation via e-post. Spara bedömningarna du får tillbaka för du behöver dem vid ansökan om tillgodoräkning.

15 Tillgodoräkning

16 …tillgodoräkning… Bara avslutade, godkända kurser Kurserna ämnes- och nivå-bestäms (FEK, NEK, STAT, RV; 1, 2) ’Utlandsstudier’ för ämnen utanför Ekonomihögskolan Betygen översätts inte utan skrivs in i original Lokala credits räknas om till högskolepoäng  Det är de lokala reglerna på det lärosäte där du befinner dig som gäller!  Ja, du kommer att möta studenter som har andra regler.

17 Hur många credits motsvarar 30hp? Du ska läsa heltidsstudier! Europa = 30 ECTS (Storbritannien ibland 60 credits/units) USA = 15 credits = 30hp om du läser på blandade nivåer (200 och uppåt) 12 credits = 30hp om du läser enbart på Graduate-nivå (oftast 500 och uppåt) Clark = 4 units Quarter system (3 terminer) = 22,5 blandat, 18 graduate ISEP/USAC-platser = som USA, dvs. 15 credits = 30hp Kanada = 15 credits (Några undantag på 2.5 units/credits)

18 Hur många credits motsvarar 30hp? Asien = oftast 15 eller 18 credits men det kan variera nivåerna fungerar som i USA (Ibland avvikelser för Avancerad nivå) OBS ex.: Sungkyunkwan – 400/4000-nivå är INTE avancerad nivå Sydafrika = (Stellenbosch anger kurspoäng i ECTS) Australien = generellt 4 kurser (Murdoch 12 credits)

19 Vad har vi lärt oss av HT2013-HT2015? ’Studieteknik’ Utbytesstudier är inte studier som vanligt  Vad gäller på det lärosäte du är på? Placeringstest och terminologi Kurser i ’Finance’… Excel som verktyg och examination Beteende – ambassadör för dig själv och för LNU. Ditt varumärke och vårt Det är inte alltid enkelt att vara på utbyte Kommunikation Personnummer, inte telefonnummer Ja hej det är jag… Eget ansvar

20


Ladda ner ppt "Förhandsgodkännande HT16 Ekonomihögskolan – EBD & PIB Anna Lindahl Andreas Poltan"

Liknande presentationer


Google-annonser