Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Håkan Jonsson Folkhälsostrateg FÖRÄLDRAINFORMATION.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Håkan Jonsson Folkhälsostrateg FÖRÄLDRAINFORMATION."— Presentationens avskrift:

1 Håkan Jonsson Folkhälsostrateg FÖRÄLDRAINFORMATION

2 Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen Underlag för åtgärder Identifiera målgrupper Skolan, ungdomsgårdar, socialtjänsten, polisen, andra myndigheter Och viktigast – FÖRÄLDRAR och ANDRA VUXNA FÖRÄLDRAINFORMATION

3 TOBAK Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Tre frågeområden om tobak: Rökning Snusning Vattenpipa FÖRÄLDRAINFORMATION

4 RÖKNING Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Börjar utan att reflektera långsiktigt Kompisar hejar på Ser inte de negativa effekterna Nikotinet är snabbt beroendeframkallande – svårt att sluta FÖRÄLDRAINFORMATION

5 Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Andel som anger att man röker ”dagligen” och ”ibland”. FÖRÄLDRAINFORMATION

6 Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Cirka en femtedel röker dagligen eller ibland Gotland i nivå med nationella värden E-cigaretter – ett nytt fenomen. Drygt var tionde 15-åring har någon gång provat. RÖKNING FÖRÄLDRAINFORMATION

7 SNUSNING Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Många upplever att snusning inte är lika farligt som att röka tobak. Men det finns studier som lyfter fram skador på tandköttet, vissa former av cancer och högt blodtryck. FÖRÄLDRAINFORMATION

8 Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Andel som anger att man snusar ”dagligen” och ”ibland”. FÖRÄLDRAINFORMATION

9 Vanligare att snusa på Gotland jämfört med riket i övrigt Allt fler flickor snusar De flesta snusare röker också Håkan Jonsson Folkhälsostrateg SNUSNING FÖRÄLDRAINFORMATION

10 VATTENPIPA Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Myt att det är ofarligt Essenser kamouflerar rök och giftiga ämnen Mer nikotin än cigaretter En timme = 100 cigaretter FÖRÄLDRAINFORMATION

11 Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Från nationella siffror i 2013 års undersökning svarade 26% av både pojkarna och flickorna att de rökt vattenpipa någon gång, en lägre nivå än 2012 års enkät som låg runt 30%. FÖRÄLDRAINFORMATION

12 Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Att röka vattenpipa är en relativt ny företeelse bland ungdomar Mindre vanligt på Gotland än nationellt VATTENPIPA FÖRÄLDRAINFORMATION

13 Vilken kunskap och vilka argument behöver du som förälder när du diskuterar tobak med din tonåring? Håkan Jonsson Folkhälsostrateg FÖRÄLDRAINFORMATION

14 ALKOHOL - dricker din tonåring? Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Det kan vara svårt att prata om alkohol Det finns en “kulturell dubbelhet” – vuxna dricker ju för att ha festligt... Samhällets gränser, exempelvis åldersgränser, är ett stöd för vuxna FÖRÄLDRAINFORMATION

15 Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Gotland följer den nationella positiva trenden – en trend som innebär att man inte druckit alkohol i årskurs 9! FÖRÄLDRAINFORMATION

16 Gotland följer den nationella trenden Minskat alkoholbruk Föräldrars bjudvanor viktiga Tillåtande attityd hemifrån = dricker mer och oftare Håkan Jonsson Folkhälsostrateg ALKOHOL FÖRÄLDRAINFORMATION

17 Hur tänker du om att bjuda – eller inte bjuda - din tonåring på alkohol? Håkan Jonsson Folkhälsostrateg FÖRÄLDRAINFORMATION

18 INTENSIVKONSUMTION Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Påtaglig berusning Minskad trend Intensivkonsumerandets avigsidor Några kombinerar med läkemedel för att öka berusningen FÖRÄLDRAINFORMATION

19 Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Detta är historiskt låga siffror både för riket och för Gotland! FÖRÄLDRAINFORMATION

20 Vanligast är att äldre syskon och äldre kamrater förser tonåringen med alkohol – hur kan man prata med dem om langning? Håkan Jonsson Folkhälsostrateg FÖRÄLDRAINFORMATION

21 Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Alkohol och trafik – en livsfarlig kombination Alkohol/droger bakom hälften av trafikolycksfallen med dödlig utgång Här på Gotland anger en stor del av ungdomarna att de någon gång har åkt med en berusad förare FÖRÄLDRAINFORMATION

22 Hur kan vi som föräldrar vara säkra på att våra ungdomar inte åker med en påverkad förare? Håkan Jonsson Folkhälsostrateg FÖRÄLDRAINFORMATION

23 Hur ordnar du som förälder med hämtning av din tonåring sena helgkvällar? Håkan Jonsson Folkhälsostrateg FÖRÄLDRAINFORMATION

24 NARKOTIKA Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Stor tillgång av knark på Gotland Vanerökare och alkohol – en riskfaktor Testa gränser – kamrattryck – verklighetsflykt Narkotikaliberala budskap i samhället FÖRÄLDRAINFORMATION

25 Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Totalt anger 10% att ”de haft lust att prova narkotika” och 22% att de blivit erbjudna att köpa eller prova droger. FÖRÄLDRAINFORMATION

26 Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Lär känna ditt barns kompisar och – framförallt – deras föräldrar! Narkotikasituationen väcker tankar… FÖRÄLDRAINFORMATION

27 På vilket sätt kan man som vuxen ingripa om man misstänker narkotikamissbruk? Håkan Jonsson Folkhälsostrateg FÖRÄLDRAINFORMATION

28 Många förespråkar liberalisering av narkotikaanvändning. Håkan Jonsson Folkhälsostrateg FÖRÄLDRAINFORMATION Vilka är dina skäl att ha ett restriktivt förhållningssätt och nolltolerans mot narkotika?

29 Var kan jag få svar på frågor, hjälp och stöd? Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Socialtjänstens ungdomsgrupp, telefon 26 89 35 Socialjouren, når du på telefon 26 91 45, (112 vid akuta situationer) Polisen når du på telefon 114 14, (112 vid akuta situationer) Elevhälsan, skolkurator och skolhälsovården på ditt barns skola Tryggve stödgrupper - omkring barn och ungdomar som växer upp i familjer med missbruk finns en särskild verksamhet www.gotland.se/tryggve Undomsgårdarna på Gotland finns presenterade på www.gotland.se/ungpagotland FÖRÄLDRAINFORMATION

30 Fler bra hemsidor Håkan Jonsson Folkhälsostrateg www.gotland.se/underbaraungdomar www.can.se www.drugsmart.se www.tänkom.nu www.folkhalsomyndigheten.se www.nonsmoking.se www.tobaksfakta.org FÖRÄLDRAINFORMATION

31 Det goda föräldraskapet… Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Var är min tonåring ikväll? Vem umgås min tonåring med? Vad gör min tonåring? När ska min tonåring vara hemma? Hur ska min tonåring komma hem? FÖRÄLDRAINFORMATION

32 Det goda föräldraskapet… Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Åldersgränserna som samhället satt upp beträffande tobak och alkohol är till för att skydda mot dess skadliga konsekvenser. Tala öppet med din tonåring om oro, misstankar och aningar. Samråd med andra föräldrar om när era tonåringar ska vara hemma och var uppe när de kommer hem. Håll koll på den alkohol ni har i hemmet. FÖRÄLDRAINFORMATION

33 Det goda föräldraskapet… Håkan Jonsson Folkhälsostrateg Var observant på ändrat beteende, nya okända kompisar för din tonåring eller om pengar eller andra värdeföremål försvinner eller dyker upp hemma. Kolla av med kompisarnas föräldrar om din tonåring ska sova över hos en kompis. Kolla andra typer av arrangemang, så att du inte låter dig föras bakom ljuset. Ofta räcker ett enkelt telefonsamtal. Gör överenskommelser föräldrar emellan om gränssättning när det gäller tobak, alkohol, tider och så vidare. FÖRÄLDRAINFORMATION

34 En majoritet av landets tonårsföräldrar har pratat inom familjen om vad som är okej eller inte gällande alkohol och tonåringen. Fler är nio av tio föräldrar är överens med varandra om reglerna. Här är några tips. Sätt upp spelregler! 1.Kom överens om vad som gäller kring alkohol med tonåringens andra förälder, och andra vuxna i familjen. 2.Var tydlig med förväntningar, till exempel att drickande före vuxen ålder inte accepteras. Då ökar chansen att tonåringar kan stå emot alkohol. 3.Enas om gemensamma regler tillsammans med föräldrar till tonåringens kompisar. 4.Prata med tonåringen om festande och drickande – det visar att du bryr dig. 5.Ta hjälp av varandra. Tillsammans med andra föräldrar kan du mycket lättare hålla koll. 6.Fundera över hur du på lång sikt kan belöna ditt barn. Vi är överens! Vi tycker lika. Vi bryr oss om! FÖRÄLDRAINFORMATION Håkan Jonsson Folkhälsostrateg

35 Checklista/överenskommelse mellan tonåringar och föräldrar  Vi har kommit överens om vad som gäller kring alkohol, rökning och andra droger.  Vi har pratat om var man håller hus och vad som är en bra miljö.  Vi har pratat om kompisar, vänner och bekanta.  Vi har pratat om aktiviteter och sysselsättningar.  Vi har pratat om tider för när man ska vara hemma på kvällarna/nätterna.  Vi har pratat om hur man tar sig hem när man varit ute.  Vi har pratat om hur vi vill ha det i vår familj. FÖRÄLDRAINFORMATION Håkan Jonsson Folkhälsostrateg


Ladda ner ppt "Håkan Jonsson Folkhälsostrateg FÖRÄLDRAINFORMATION."

Liknande presentationer


Google-annonser