Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enterprise Architecture eller Koncernarkitektur Ian Lundberg 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enterprise Architecture eller Koncernarkitektur Ian Lundberg 1."— Presentationens avskrift:

1 Enterprise Architecture eller Koncernarkitektur Ian Lundberg 1

2 Kronofogdemyndighetens Målarkitektur Koncernarkitektur

3 Innehåll  Koncernarkitektur/stadsplan, översikt  ”Kaos” eller struktur?  Koncernarkitektur inom KFM  Resultat av arbetet  Vad skall vi leverera? –Verksamhetsarkitektur –Applikationsarkitektur  Arkitekturstyrning/Förvaltning  Verksamhetens medverkan i arbetet  Arbetsmetod

4

5 Stadsplanering = Koncernarkitektur Enterprise Architecture 5

6 Stadsplanen kan styra varje IT-initiativ till att bidra till optimering av hela IT-landskapet …men det är även en styrmodell för IT-initiativ Verksamhet IT Vision? Var är vi nu? Vart vill vi gå? Hur vet vi att vi nått dit? Hur fortsätter vi att utvecklas? Hur når vi dit? Vart kan vi gå? Minskar avståndet mellan verksamhet och IT – ett kommunikationsverktyg Undviker suboptimering av investeringsbeslut Skapar en översikt och ett sammanhang som det är lättare att fatta beslut utifrån Underlag skapas för att kunna prioritera och bättre planera IT för framtiden (livscykelperspektiv) Resurser kan användas mer optimalt och bli mer proaktiva i en snabbt föränderlig miljö

7 En IT-stadsplan är ett ramverk som byggs med hjälp av olika verktyg Förvaltning Operativa processer for att säkerställa de förväntade effekterna av strategin Förvaltning Operativa processer for att säkerställa de förväntade effekterna av strategin Strategi, inriktning av IT - Från nutid till framtid Strategi, inriktning av IT - Från nutid till framtid Nuläge 20092010 2011 Ekonomi MarknadITLedning Staber övr. Personal 2012 Styrning Styrmedel för att säkerställa att alla drar i rätt riktning Styrning Styrmedel för att säkerställa att alla drar i rätt riktning Säkerställa att IT är i linje med verksamhetens målsättningar och strategier Utforma produkt- & tjänsteerbjudandet gentemot verksamheten Beskriva IT processerna, inklusive ledning & styrning Fastslå vilken kompetens som är kritisk/strategisk och vilken som kan upphandlas externt Utgöra ett levande dokument med kontinuerlig revision Prioriterade IT- principer Nyttokalkyl Nyckeltal för uppföljning Förankrad arbetsprocess Livscykelgraf Handlingsplan

8 Styrande principer IT-principer är övergripande riktlinjer och avgränsningar som: Säkerställer att IT kan möjliggöra verksamhetsstrategin Förenklar beslutsfattande genom att begränsa antalet val och ge vägledning Färgar IT-miljön och dess styrmodell Utgör grunden för IT-arkitekturen IT-principer är övergripande riktlinjer och avgränsningar som: Säkerställer att IT kan möjliggöra verksamhetsstrategin Förenklar beslutsfattande genom att begränsa antalet val och ge vägledning Färgar IT-miljön och dess styrmodell Utgör grunden för IT-arkitekturen IT Principer Ledning & organisation Säkerhet Vägledande principer Teknologi Data & information Applikation

9 Innehåll  Koncernarkitektur/stadsplan, översikt  ”Kaos” eller struktur?  Koncernarkitektur inom KFM  Resultat av arbetet  Vad skall vi leverera? –Verksamhetsarkitektur –Applikationsarkitektur  Arkitekturstyrning/Förvaltning  Verksamhetens medverkan i arbetet  Arbetsmetod

10

11 Fascinerande fakta  Antal rum:  Kostnad:  Byggnadsdatum:  Antal våningar:  Yta:  Antal källare  Uppvärmning:  Antal fönster:  Antal dörrar:  Antal eldstäder:  Antal skorstenar:  Antal sovrum:  Antal kök:  Antal trappor:  Antal takfönster:  Antal liter färg för att måla hela huset:  Antal balsalar:  Tillgängliga ritningar (arkitektur): 160 $5,500,000 1884 - 5 September1922 (38 år utan avbrott!) Före 1906 års jordbävning - 7; Nu 4 våningar Ursprungligen 651 540 kvadratmeter; 16 187 2 Ånga, fläktsystem, öppna spisar 1,257 fönsterramar ; ca. 10,000 glas 467 dörrhål man kan gå igenom, ca 950 dörrar. 47 (gas, trä, eller kol) 17 stycken och rester från 2 till. Ca. 40 5 till 6 40, totalt antal trappsteg - 367 Ca. 50 Mer än 75 000 liter (75 kubikmeter) 2 (en som är nästan klar och en som är under arbete) Inga. Sarah Winchester hade aldrig någon arkitektritning på huset. Hon ritade det hon ville bygga på en bit papper eller t.o.m. på bordsdukar! Bygtid: 38 år Start:1884 Trappor som går till taket är bara en av många märkliga saker Sarah Winchester designade och lät bygga.

12 Innehåll  Koncernarkitektur/stadsplan, översikt  ”Kaos” eller struktur?  Koncernarkitektur inom KFM  Resultat av arbetet  Vad skall vi leverera? –Verksamhetsarkitektur –Applikationsarkitektur  Arkitekturstyrning/Förvaltning  Verksamhetens medverkan i arbetet  Arbetsmetod

13 KFMs Koncernarkitektur  Syfte med Koncernarkitekturen –Skapa en långsiktig hållbar arkitektur för hur KFM:s verksamhet och it-stöd ska utformas –Ge underlag för en bättre samverkan inom KFM –Ge underlag för en effektivare systemsamverkan –Skapa en tydlig ansvarsfördelning av information

14 Principer för hur KFM:s mål ska uppnås Övergripande verksamhets och it-principer – urval  Enkelhet för användarna vid all verksamhetsförändring  Processer ska utformas så att samverkan blir möjlig  Processer och dess IT-stöd ska byggas utifrån en gemensam grund  Informationen är en gemensam resurs  Totaleffektivitet utifrån planerad livslängd är utgångspunkten för förändringar  Informationen tillgängliggörs utifrån sitt värde KFM-påverkan  KFM-gemensam arbetsyta  Krav på tydliga avgränsningar för processer och tjänster  Krav på att söka gemensamma lösningar och tydliggöra dessa  Krav på tydligt informationsansvar  Man får inte bygga en ny monolit som REX  Krav på gemensam behörighets- hantering oberoende av system  Krav på informationsmodellering Källa för principer: ”Övergripande arkitekturprinciper för Skatteverket och KFM ver 1_0.doc”

15 Arkitektur Beskrivningar av den tänkta verksamheten Verksamhetsstöd i form av applikationer Verksamhetsstöd i form av infrastruktur Beskrivningar av informations- modell

16 Tillsyn i konkurs Skuldsanering Summarisk Process Mottagn.& Distr. Nn Arbets- planering Kund- Center Mål- hantering Medels- Hant. Besluts- stöd Utredn.- stöd Borgenärs åtgärd Verkställighet Summarisk Process Gemensamt verksahmhetsstöd Tillsyn i Konkurs Skuld- sanering Tillsyn i konkurs Borgenärs åtgärd Utredn.- stöd Besluts- stöd Mål- hantering Medels- Hant. Summarisk Process Mottagn.& Distr. Nn Arbets- planering Kund- Center Skuld- sanering Koncernarkitektur KFM

17 Tillsyn i konkurs Skuldsanering Summarisk Process Mottagn.& Distr. Nn Arbets- planering Kund- Center Mål- hantering Medels- Hant. Besluts- stöd Utredn.- stöd Borgenärs åtgärd Verkställighet Summarisk Process Gemensamt verksahmhetsstöd Tillsyn i Konkurs Skuld- sanering Tillsyn i konkurs Borgenärs åtgärd Utredn.- stöd Besluts- stöd Mål- hantering Medels- Hant. Summarisk Process Mottagn.& Distr. Nn Arbets- planering Kund- Center Skuld- sanering Koncernarkitektur KFM Verkställighet Summarisk Process Gemensamt verksahmhetsstöd Tillsyn i Konkurs Skuld- sanering      REX Befintlig infrastruktur

18 Externa parter Gemensam KFM verksamhet Summarisk processVerkställighetSkuldsaneringKonkurstillsyn AktO06 Behandla ansökan AktO07 Delge anspråk AktO08 Bevaka AktO09 Avgöra & Redovisa AktO10 Underrätta AktO11 Utreda AktO12 Verkställa AktO13 Leverera AktO22 Kundcenter AktO03 PA/HR AktO21 Arbets- planering AktO02 Juridik AktO05 Uppföljning AktO04 Ekonomi- administration AktOxx Sökande AktOxx Svarande AktOxx Domstol AktOxx Kredit- upplysare AktOxx Uppgifts- lämnare KFM Målarkitektur 2012 – Verksamhet AktO20 Mottagning Distribution AktO14 Skuldsanering AktO15 Tillsyn i konkurser (TSM) AktO25 Administration Ledning & Styrning AktO01b Utveckling AktO01a Ekonomi- & verksamhets- styrning AktO01c Kommunikation = Modellerat = Ej modellerat, endast kravställt = Ej Verksamhets-/informations- modellerat

19 Tidsfrist utgången (Bevaka) Avgöra och Redovisa Meddela och expediera ett beslut till sökande och svarande så att dessa får underlag för eventuellt fortsatta åtgärder. Är informationsansvarigt för uppgifterna i: Utslag/beslut Konsumerade verksamhetstjänsterProducerade verksamhetstjänster Verksamhetsansvaret tydliggörs Informationsansvar Utslag/Beslut (inkl historik) Processteg (nivå 3) Skapa utslag/beslut Expedieringsunderlag utslag/beslut Avställa till arkiv Utslag/beslut (Sökande, svarande, domstol, kredituppl, via mottagning och distribution) Redovisningsposter (Ekonomi) Informationsunderlag ( §26) Information om återkallelse (Behandla ansökan) Regelverk (Juridik) Verksamhetsregelverk (Ledning & Styrning) Statistikunderlag (Uppföljning) Information (Kundcenter) Målinformation (Behandla ansökan) Utslag för verkställighet (FO10) Utslag/Beslut för arkivering (e-Arkiv) Vilken information ansvarar området för Vilka processer behövs för att ta fram tjänsterna Vilka tjänster ska området producera FO9 – Avgöra och redovisa (Supro)

20 KFM Målbild 2012 - Applikationer Basapplikationer Data- & Arkivtjänster Integration Summarisk process Presentation AO11 e-Arkiv AO19 Dokument- hantering AO24 PA/HR/Resu rs-hantering AO21 Fakturerings -system AO13 Ekonomi- system KFM AO12 Applikations- samverkan Gemensamt verksamhetsstöd AO08 Arbets- planering AO20 Process- hantering AO09 Kontaktuppg. intressenter AO06 Verksamhet s-regler Verkställighet Kundcenter AO16 Mål- & Besluts- hantering AO04 Medels- hantering AO05 Målhantering AO01 Utrednings- stöd AO02 Beslutsstöd AO03 Borgenärs- åtgärd AO15 Kundcenter AO18 Behörighet & Identifiering AO26 Portal / MinaSidor Infrastruktur AO23 Loggning & Larm AO25 SHS (Spridning & hämtning) AO14a Arbetsyta Verkställighet AO14b Arbetsyta Sum.Process AO14d Arbetsyta Skuldsanering IO01 KFM Skrivbord AO22 Basinformation Personer AO14c Arbetsyta TSM AO27 Allmänhetens- teminal AO14e Arbetsyta Admin SkuldsaneringKonkurstillsyn AO28 Fenix AO29 TSM AO07 Mottagning & Distribution AO10b Analys via infolager AO10a Infolager för analys KFM KFM personal Medborgare Verksamhet = Modellerat = Ej modellerat, endast kravställt = Ej modellerat AO14f Arbetsyta Kundcenter AO14g Arbetsyta Ledn. & styrn. AOnn Räntor & valutor AOnn Försäljning AOnn Informations -service AO17 Delgivnings- stöd AOnn = Förslag till nytt AO

21 Arbetsplanering Arbetsplaneringen fördelar ärenden utifrån givna regler & förutsättningar, för att främja ett bättre flöde genom verksamheten. Exempel på tjänster kan vara ”Early Warnings”. Applikationsorådet stöder Verkställighets- och Summariska processens samtliga delprocesser vid arbetsplanering. Konsumerade IS-tjänsterProducerade IS-tjänster Inkommande information extern (från system) Inkommande information intern (från system) Version 0.1 2008-02-18 Av: nn nn Applikationsområdesansvaret tydliggörs Info-master Ärendefördelning Operativ uppföljning /styrning Rating (GAV) Kapacitet/mål per kontor Fördelningsregler IS-stöd Ärendefördelning FO & Process Underrätta - verkst Utreda - verkst Verkställa – verkst Leverera – verkst Behandla ansökan - Supro Ärendefördelning (AO5 Målhantering) Målinformation (AO16) Personalinformation (AO18) Verksamhetsregelverk (Processägare) Fördelade ärenden (AO16 Mål- & Beslutshantering Supro) Statistikunderlag (Uppföljning) Vilken information är området ”master” för Vilka stöd lämnar applikationen till användare Vilka tjänster ska området producera Verksamheter applikationen stödjer AO8 – Arbetsplanering

22 Arkitekturen är stöd till verksamhetsutvecklingen  Tydligt beställaransvar  Verksamhetsbehovet styr behovet av it- stöd  Tydlig fördelning ansvaret  Fler gemensamma områden möjliga: Partshantering, Arbetsplanering, Uppföljning, Leda & Styra, Arkivhantering, etc  Tydligt informationsansvar  Information är en gemensam resurs Struktur  Var i verksamheten kan föreslagna förändringar realiseras Ansvar Gemensamhet Information

23 Arkitekturen är stöd till applikationsutvecklingen  Tydlighet kring vilket system som producerar specifika tjänster  Tydlighet kring vilket system som har informationsoriginalet  Fler gemensamma applikationer: Verksamhetsregler, Mottagning & Distribution, Partshantering, etc.  Applikationerna byggs med tydliga gränser och regler för hur samverkan ska ske  Löst kopplade system, via tjänster och nyttjande av standardiserade integrationsprodukter  Mindre system är enklare att anpassa, förvalta och testa  Tydliggör uppgifterna för varje applikation och därmed var i det nya it-stöd förändringar ska realiseras  Enhetligare relationer för externa parter, med en gemensam gränsyta – ex mottagning & distribution Struktur/enhetlighet Ansvar Samverkan Förvaltningsbarhet

24 Slutsatser  KFMs verksamhetsutveckling kräver en koncernarkitektur (EA)  VE behöver en beslutad arkitektur att förhålla sig till för att kunna leverera bra projekt  En beslutad och efterhållen arkitektur ger en stabil utveckling av IS-tjänster (IT-system) i enlighet med och styrd av verksamhetens behov  En koncernarkitektur ger förutsägbarhet  En koncernarkitektur ger möjlighet att hantera undantag utan att tappa fokus

25 Innehåll  Koncernarkitektur/stadsplan, översikt  ”Kaos” eller struktur?  Koncernarkitektur inom KFM  Resultat av arbetet  Vad skall vi leverera? –Verksamhetsarkitektur –Applikationsarkitektur  Arkitekturstyrning/Förvaltning  Verksamhetens medverkan i arbetet  Arbetsmetod

26 Koncernarkitektur 2012 För Kronefogdens verksamhet och IT Versin: 1.0 Levransmöte Verksamhet Information/logik Applikation IS-tjänster konsum/lever Dokumentation/Förvaltning/slutlev. Funktionsområden Informationsflöde/logic Applikationsområden Informationsobjekt/begreppsmodell Förvaltningsmodell/Etablering Vad kommer att levereras

27 Innehåll  Koncernarkitektur/stadsplan, översikt  ”Kaos” eller struktur?  Koncernarkitektur inom KFM  Resultat av arbetet  Vad skall vi leverera? –Verksamhetsarkitektur –Applikationsarkitektur  Arkitekturstyrning/Förvaltning  Verksamhetens medverkan i arbetet  Arbetsmetod

28 Innehåll  Koncernarkitektur/stadsplan, översikt  ”Kaos” eller struktur?  Koncernarkitektur inom KFM  Resultat av arbetet  Vad skall vi leverera? –Verksamhetsarkitektur –Applikationsarkitektur  Arkitekturstyrning/Förvaltning  Verksamhetens medverkan i arbetet  Arbetsmetod

29 Externa parter Gemensam KFM verksamhet Summarisk processVerkställighetSkuldsaneringKonkurstillsyn AktO06 Behandla ansökan AktO07 Delge anspråk AktO08 Bevaka AktO09 Avgöra & Redovisa AktO10 Underrätta AktO11 Utreda AktO12 Verkställa AktO13 Leverera AktO22 Kundcenter AktO03 PA/HR AktO21 Arbets- planering AktO02 Juridik AktO05 Uppföljning AktO04 Ekonomi- administration AktOxx Sökande AktOxx Svarande AktOxx Domstol AktOxx Kredit- upplysare AktOxx Uppgifts- lämnare KFM Målarkitektur 2012 – Verksamhet AktO20 Mottagning Distribution AktO14 Skuldsanering AktO15 Tillsyn i konkurser (TSM) AktO25 Administration Ledning & Styrning AktO01b Utveckling AktO01a Ekonomi- & verksamhets- styrning AktO01c Kommunikation = Modellerat = Ej modellerat, endast kravställt = Ej Verksamhets-/inforamtions- modellerat

30 AktO13 – Leverera AktO13 Leverera Är informationsansvarigt för uppgifterna i: fördelnings & krediteringsregelverket, gäldenärskonto, sökandekonto, verksamhetsregler för statusändring för hantering av information-Medelshantering. ”Leverera” är ensamt ansvarig för att tillhandahålla uppgifter om: ekonomiposter, pengar till sökande & svarande, ickeoperativ information, slutredovisning, faktura obetalda avgifter, informationsunderlag Uppgift om beslut om avvisning/avslag (Underrätta) Konsumerade verksamhetstjänster Producerade verksamhetstjänster Inbetalningsinformation (Extern plusgiro Bg skattekonto, kontantunderlag) Belopp, Datum, Betalngsreferens Utbetalningsinformation (Sökanden, Gäldenär, tredje man) Delredovisning (Sökanden, Gäldenär) Informationsansvar Medelsinformation Regelverk gällande: - Fördelning- & kreditering - Statusändring vid hantering av information-Medelshant. Processteg Redovisa medel Redovisa information Applicering av fördelnings- och krediteringsregelverket Applicering a verksamhetsregler vid statusändring för hantering av information IS-stöd AO4 Avslutad handräkning/ avhysning (Verkställa) Utredningsrapport (Utreda) Slutredovisning (Sökanden) Faktura obetalda avgifter (Sökanden ) Redovisningsposter (Ekonomi) Ickeoperativ information (Statussignal till arkivet) Informationsunderlag (Uppföljning, §26 PUL) Information UC (Registerutdrag med saldo ”UC”) Information om skuldminskning (Sökanden) belopp, datum Uppgift om utmätningsbeslut (Verkställa) Avslutade mål (Verkställa,Underrätta) Tillgängliggöra Information (Kundcenter, och andra intressenter)

31 It-infrastruktur Applikation Information Verksamhet Tillsyn i konkurs Skuldsanering Summarisk Process Mottagn.& Distr. Nn Arbets- planering Kund- Center Verkställighet Summarisk Process Gemensamt verksahmhetsstöd Tillsyn i Konkurs Skuld- sanering Tillsyn i konkurs Borgenärs åtgärd Utredn.- stöd Besluts- stöd Mål- hantering Medels- Hant. Summarisk Process Mottagn.& Distr. Nn Arbets- planering Kund- Center Skuld- sanering Informationsakitektur Verkställighet Summarisk Process Gemensamt verksahmhetsstöd Tillsyn i Konkurs Skuld- sanering      REX Befintlig infrastruktur Leverera Verkställa Utreda Underrätta Verkställighet Underrätta Utreda Verkställa Leverera Informationsansvarig Informtaions-flöde, -kontrakt, -objekt Informationsmaster/källa

32 F2 v0.5 081127 All trafik mellan applikationer hanteras via detta AO (AO12) Information från processer För vidare analys (ledningsinformation) Hanteras i detta AO (AO10a) Förklaringar : Processteg : IS-tjänst : Riktning på IS-tjänst : Relation mellan AO : Tjänst inom AO Datatrafik sker under hela processen. Provtryckningen beskriver ett användarfall * : : streckad linje avser stöd för manuell hantering Provtryckning: Leverera, Redovisa medel (arbetsdokument)

33 Förklaringar : Processteg : IS-tjänst : Riktning på IS-tjänst : Relation mellan AO : Tjänst inom AO Datatrafik sker under hela processen. Provtryckningen beskriver ett användarfall * : : Streckad linje avser stöd för manuell hantering F2 v0.5 081127 Provtryckning

34 Info09.3 – Utslag - Avgöra & redovisa/ Summarisk process * Endast mål för mål l ** Om Kapitalfodran =0

35 Innehåll  Koncernarkitektur/stadsplan, översikt  ”Kaos” eller struktur?  Koncernarkitektur inom KFM  Resultat av arbetet  Vad skall vi leverera? –Verksamhetsarkitektur –Applikationsarkitektur  Arkitekturstyrning/Förvaltning  Verksamhetens medverkan i arbetet  Arbetsmetod

36 Från en stor applikation till flera samverkande applikationer UtredningUppföljning Integration BeslutArbets- planering Arbetsyta REX

37

38 Gemensamt /Finns ej/Används ej– KFM/SKV 38 INIT SUPRO AO1 Utredningsstöd AO1 Utredningsstöd AO2 Beslutsstöd AO3 Borgenärsåtgärd AO04 Medelshantering AO5 Målhantering AO5 Målhantering AO06 Verksamhetsregler AO06 Verksamhetsregler AO06 Verksamhetsregler AO07 Mottagning & Distribution AO07 Mottagning & Distribution AO08 Arbetsplanering AO09 Partsregister AO09 Partsregister AO09 Partsregister AO14 KFM Arbetsyta AOxx KFM Arbetsyta AOx16 Mål- & Besluts- hantering Supro AOxx Faktureringssyst. AOxx Behörighet & Identifiering AO08 Arbetsplanering AOxx KFM Ekonomi AOxx PA/HR/Resurser AOxx Infolager & analys AO07 Portal/MinaSidor AO2 Beslutsstöd AO07 Mottagning & Distribution AO08 Arbetsplanering AOxx Infolager & analys AOxx Infolager & analys AO7 e-Arkiv AO14 KFM Arbetsyta AO17 Delgivningsstöd AOxx Workflow AOxx Behörighet & Identifiering AOxx Behörighet & Identifiering AOxx Kundcentersyst. AO7xx Applikations- samverkan AOxx Dokumenthanter. Stödtexter Var finns jämförbar funktionalitet idag (jmf målbild) AO1 Utredningsstöd AO2 Beslutsstöd AO3 Borgenärsåtgärd AO09 Partsregister AO09 Partsregister AO09 Partsregister AO5 Målhantering AO5 Målhantering AOx16 Mål- & Besluts- hantering Supro AO2 Beslutsstöd AO2 Beslutsstöd AO2 Beslutsstöd AOxx Infolager & analys AOxx Infolager & analys AOxx Infolager & analys AO14 KFM Arbetsyta AOxx KFM Arbetsyta AO14 KFM Arbetsyta AO08 Arbetsplanering AO08 Arbetsplanering AO08 Arbetsplanering AO06 Verksamhetsregler AO06 Verksamhetsregler AO06 Verksamhetsregler AOxx Behörighet & Identifiering AOxx Behörighet & Identifiering AOxx Behörighet & Identifiering AO3 Borgenärsåtgärd AOxx Faktureringssyst. AO3 Borgenärsåtgärd

39 KFM Målbild 2012 - Applikationer Basapplikationer Data- & Arkivtjänster Integration Summarisk process Presentation AO11 e-Arkiv AO19 Dokument- hantering AO24 PA/HR/Resu rs-hantering AO21 Fakturerings -system AO13 Ekonomi- system KFM AO12 Applikations- samverkan Gemensamt verksamhetsstöd AO08 Arbets- planering AO20 Process- hantering AO09 Kontaktuppg. intressenter AO06 Verksamhet s-regler Verkställighet Kundcenter AO16 Mål- & Besluts- hantering AO04 Medels- hantering AO05 Målhantering AO01 Utrednings- stöd AO02 Beslutsstöd AO03 Borgenärs- åtgärd AO15 Kundcenter AO18 Behörighet & Identifiering AO26 Portal / MinaSidor Infrastruktur AO23 Loggning & Larm AO25 SHS (Spridning & hämtning) AO14a Arbetsyta Verkställighet AO14b Arbetsyta Sum.Process AO14d Arbetsyta Skuldsanering IO01 KFM Skrivbord AO22 Basinformation Personer AO14c Arbetsyta TSM AO27 Allmänhetens- teminal AO14e Arbetsyta Admin SkuldsaneringKonkurstillsyn AO28 Fenix AO29 TSM AO07 Mottagning & Distribution AO10b Analys via infolager AO10a Infolager för analys KFM KFM personal Medborgare Verksamhet = Modellerat = Ej modellerat, endast kravställt = Ej modellerat AO14f Arbetsyta Kundcenter AO14g Arbetsyta Ledn. & styrn. AOnn Räntor & valutor AOnn Försäljning AOnn Informations -service AO17 Delgivnings- stöd AOnn = Förslag till nytt AO

40 Utbetalningsinformation (information om gäldenär och mål, info om aktuellt beslut) (AO04 Medelshantering) AO05 – Målhantering AO05 Målhantering Applikationsområdet stöder Verkställighetsprocessen ansvara för målen genom att och ge en sammanhållen status och information kring ett mål – relationer mellan sökande, svarande, mål, utredningar, beslut etc. Applikationsområdet Målhantering fungerar som nav inom verkställighet. Konsumerade IS-tjänster Producerade IS-tjänster Info-master Ansökan & Mål Gäldenärshandlingar Gäldenärshändelser Målhandlingar Målhändelser Avvisnings- /avslagsunderlag Gäldenärsinformation utöver basinfo Sekretess-status gäldenär/mål (del av mål) IS-stöd Registrera ansökan Avsluta mål Pröva ansökan Godkänna ansökan Slutredovisa mål Redovisa mål/gäldenärs- information/-vyer Registrera kompletterande målinformation (återkallelse, inhibition, uppskov) Sammanställa historiska, aktuella och framtida skuldbilder Sammanställa utestående förrättningskostnader Sekretesshantering AktO & Process Underrätta - verkst Utreda - verkst Verställa - verkst Leverera - verkst Målpåverkande Information (relation mellan parter) (AO03 Borgenärsåtgärd, AO02 Beslutsstöd, AO04 Medelshantering, AO01 Utredningsstöd) Beslut (AO02 Beslutsstöd, AO 28 Fenix) Kontaktuppgifter (AO09 Kontaktuppgifter intressenter) Ansökan om verkställighet (Summ. Proc.,, Ingivare via AO07 MoD) Avvisnings-/avslagsunderlag (AO2 Beslutsstöd) Målinformation (kreditupplys AO7 MoD, AO10 Informations- lager och analys AO15 Kundcenter +AO26, AO27, AO28 Fenix, AOnn Informationstjänst Avslutade mål; måljournal, handlingar (AO11 e-Arkiv) Avslutade mål, målhändelser, handlingar (AO11 e-Arkiv) Underrättelse (underrättat mål, mottaget mål, begäran om komplettering) (Ingivare, gäldenär, via AO7 MoD, AO1 Utredningstöd) Information om nya mål (AO13 Ekonomi (Huvudbok idag Agresso )) Faktureringsunderlag (AO21 Faktureringssystem) Kompletterande målinformation (AO07 MoD) Redovisade mål (sökande via AO7 MoD) Utredningsstatus (AO01 Utredningsstöd) Uppskovsbeslut (AO03 Borgenärsåtgärd) Beslut om att avbryta indrivning (AO03 Borgenärsåtgärd) Processtillstånd (AO20 Processhantering) Information om gäldenärens mål (AO01 Utredningsstöd) Processpåverkande målinformation (AO20 Processhantering) Verksamhetsregler (AO06 Verksamhetsregler) Handling ( AO11 E-arkiv) Uppdatering av skuld, (AO4 Medelshantering verkställighet) Begära utslag Summ.proc (AO16 Mål- & beslutshantering ev AO11 E-arkiv) Begärt utslag Summ. Proc. (AO16 Mål- & beslutshantering) Handling (AO11 E-arkiv) Svar valutakurs (AO04 Medelshantering) Förfrågan om valutakurs (AO04 Medelshantering) Måluppgifter (statistikunderlag) (AO10a Informationslager) Svarande/Gäldenärsinfo Nytt AO? (AO15 Kundcenter) Tjänsteanteckningar (AO15 Kundcenter) Förfågan Målinformation (KC-anpassad) (AO15 Kundcenter)

41 Innehåll  Koncernarkitektur/stadsplan, översikt  ”Kaos” eller struktur?  Koncernarkitektur inom KFM  Resultat av arbetet  Vad skall vi leverera? –Verksamhetsarkitektur –Applikationsarkitektur  Arkitekturstyrning/Förvaltning  Verksamhetens medverkan i arbetet  Arbetsmetod

42  Konstant pågående process  Verksamheten slutar inte förändras  Inte IT heller... Arkitektur VisionerPrinciperKrav KFMVE IT-tjänster Infra- struktur Support Varför behöver det styras?

43 LeverabelBeskrivningMottagare Metamodell & Nomenklatur Hur saker beskrivs och vad saker kallas Alla Beskrivning, nuläge Processer, information, applikationer och teknik. Strukturerad beskrivning av hur det ser ut ’just nu’, inklusive relationer mellan element, både internt och externt. Alla. Olika vyer anpassade efter betraktaren. Beskrivning, målläge Processer, information, IT-stöd. Strukturerad beskrivning av ett tänkt kommande läge, inklusive relationer mellan element, både internt och externt. Alla. Olika vyer anpassade efter betraktaren. Krav Krav på IT-stöd i form av funktionalitet, icke-funktionella krav, support. IT-leverantörer, VE Regler & Riktlinjer Ramar inom vilka IT-leverantörer och VE måste hålla sig. Tex lagmässiga förutsättningar. IT-leverantörer, VE Projektstöd Stöd vid förändringar i form av tillhandahållande av beskrivning målbild, regler & riktlinjer Projekt Vad bör Koncernarkitektur leverera och till vem?

44 KA-funktionen, relationer, verksamhet

45 Löpande förvaltning

46 Innehåll  Koncernarkitektur/stadsplan, översikt  ”Kaos” eller struktur?  Koncernarkitektur inom KFM  Resultat av arbetet  Vad skall vi leverera? –Verksamhetsarkitektur –Applikationsarkitektur  Arkitekturstyrning/Förvaltning  Verksamhetens medverkan i arbetet  Arbetsmetod

47 Koncernarkitektur 2012 För Kronefogdens verksamhet och IT Versin: 1.0 Levransmöte Verksamhet Information/logik Applikation IS-tjänster konsum/lever Dokumentation/Förvaltning/slutlev. Funktionsområden Informationsflöde/logic Applikationsområden Informationsobjekt/begreppsmodell Förvaltningsmodell/Etablering Utan VERKSAMHETEN ingen levererans!

48 Innehåll  Koncernarkitektur/stadsplan, översikt  ”Kaos” eller struktur?  Koncernarkitektur inom KFM  Resultat av arbetet  Vad skall vi leverera? –Verksamhetsarkitektur –Applikationsarkitektur  Arkitekturstyrning/Förvaltning  Verksamhetens medverkan i arbetet  Arbetsmetod

49 Arbetsmetod  IAF (Integrated Architecture Framwork) –Capgeminis ramverk för arkitektur  2 – 3 arbetsmöten á 4 timmar per vecka  I genomsnitt 6 arbetsmöten per delprocess  Dokumentationsarbete mellan arbetsmöten  Ca ¾ år kalendertid  Beroende på process har 3 – 8 personer varit på arbetsmötena


Ladda ner ppt "Enterprise Architecture eller Koncernarkitektur Ian Lundberg 1."

Liknande presentationer


Google-annonser