Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effective Sourcing Alla strategier på ett papper Häromveckan beskrev jag en metod för att korta ner kategoriplanen till ett kategorikort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effective Sourcing Alla strategier på ett papper Häromveckan beskrev jag en metod för att korta ner kategoriplanen till ett kategorikort."— Presentationens avskrift:

1 Effective Sourcing www.effso.com Alla strategier på ett papper Häromveckan beskrev jag en metod för att korta ner kategoriplanen till ett kategorikort. Den metoden bygger på att glesa ut informationen för att få fokus på det viktiga och därefter förmedla och förädla kunskapen. Men i stället för att glesa ut kan man förtäta. Med ens förändras syftet. Nu blir syftet att bygga en kunskapsdatabas, som innehåller mycket information, fast ändå på ett överblickbart sätt. På detta sätt kan man göra om abstrakta strategier till mer konkreta metoder. Metoden kallas Policy Deployment eller översatt till svenska Organisatorisk viljeinriktning. Metoden härstammar från Toyota och är nära besläktad med Demingcykeln, Kaizen och andra Leanläror. Metoden innehåller egentligen mycket mer än vad som får plats i detta inlägg och här har jag även låtit anpassa den till ett inköpssammanhang. Policy deployment (PD) går uppifrån och ner. Dvs. man börjar med att sätta sina långsiktiga mål. Dessa bryts sedan ner i årliga målsättningar, vilka sedan bryts ned i metoder, processer och resurser. Grafiskt visualiseras det som fyra listor formerade som ett kors nedan. Det här korset är ganska litet för att kunna få plats på en liten datorskärm. I praktiken kan det bli mycket större. I vänsterarmen finns företagets övergripande strategiska mål. I det här fallet har de dessutom sorterats efter fem centrala strategiområden: kvalitet, kostnader, medarbetare, kapital, leverantörer. I nästa steg, topplistan, bryts dessa mål ned i årliga mål. I höger lista finns sedan de strategiska metoder som man tänker sig att använda. I övre höger matrisfält markerar man med kryss hur strategiska mål hör ihop med strategiska metoder. Slutligen listas de olika projekten i den nedre listan. Och matrisfältet nere till höger markerar vilket projekt som använder vilka metoder. I matrisfältet nere till vänster finns en RASCI- matris (engagemangsmatris) som illustrerar vilka intressenter som berörs av de olika projekten. PD-matrisen behöver inte se ut exakt så här, utan det finns faktiskt en mängd olika varianter. Och frågan är om det någon egentligen vet hur originalet ser ut. På ett företag kan man även tillämpa en successiv nedbrytning av PD-matriserna. Man börjar på företagsnivå, bryter ner till avdelningsnivå och därefter till kategorinivå. Oavsett hur min matris slutligen ser ut blir den ett verktyg som kan sammanfatta många olika strategier på en liten yta, för att sedan förstå hur de ska realiseras. Det blir ett strategiverktyg där man successivt under lång tid kan utarbeta och förfina strategier. Men, den fungerar dåligt som brett kommunikationsverktyg. Informationen står för tätt och risken finna att man inte ser skogen för alla träd. För att kommunicera brett måste vi ånyo glesa ut – sovra – efter devisen ”mindre är mer”.

2 Effective Sourcing www.effso.com Policy Deployment – Organisatorisk viljeinriktning

3 Effective Sourcing www.effso.com Mål och strategier kan brytas ner successivt i en företagshieraki Företagsnivå Avdelningsnivå Kategorinivå


Ladda ner ppt "Effective Sourcing Alla strategier på ett papper Häromveckan beskrev jag en metod för att korta ner kategoriplanen till ett kategorikort."

Liknande presentationer


Google-annonser