Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå VOV (VI OCH VÄRLDEN) BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS INTERNATIONALISERINSPLAN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå VOV (VI OCH VÄRLDEN) BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS INTERNATIONALISERINSPLAN."— Presentationens avskrift:

1 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå VOV (VI OCH VÄRLDEN) BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS INTERNATIONALISERINSPLAN

2 VOV (VI OCH VÄRLDEN) Bakgrunden till projektet och internationaliseringsplanen Utmaningen/Behovet: Alltför lite verksamhet kring internationalism i Borgå stads svenskspråkiga skolor Finskspråkiga skolor aktivare UBS projektträffar Tips, info om internationalism Rektorerna Morot och piska! Läroplanen ställer också krav Ansökan till Utbildningsstyrelsen 6/2012 - Understöd av UBS p.k.vvvv Esittäjän nimi 2

3 VOV (VI OCH VÄRLDEN) Första steg… Information om projektet och dess mål VOV-projektgrupp grundas Fem skolor Lärare och rektorer Planering och brainstorming i gruppen Benchmarking och konsulthjälp Av finskspråkiga skolor Av andra sakkunniga Info, broschyrer, guidematerial om internationalism UBS tillställningar kring internationalism p.k.vvvv Esittäjän nimi 3

4 VOV (VI OCH VÄRLDEN) Internationaliserinsplanen blir till Mall - Internationaliserinsplan för finskspråkiga skolor? Vi vill ha vår egen! Innehållet Syftet med planen Info, förståelse, teori & begrepp Verksamhetstips & Idéer Vad är vår strategi? Utbildningssektionen 6/2013 Skolornas verksamhetsplaner fick en punkt om internationalism Läsåret 2013-2014 - > p.k.vvvv Esittäjän nimi 4 Allt i ett paket!

5 VOV (VI OCH VÄRLDEN) VOV-koordinator Skolorna behöver mera konkret stöd! En koordinator för projektet, Nina Ollas, anställs från och med hösten 2013 Skolturné – handledning för skolor kring internationalism Projektet får mera samarbetspartners på hemmaplan Projektets www-sidor utvecklas ”Många bäckar små blir en stor å. Jag försökte inspirera dem till detta tänkande. Börja med detaljer och ni kommer snart att se helheter. Tänk internationellt.” (VOV-koordinator Nina Ollas) p.k.vvvv Esittäjän nimi 5

6 VOV (VI OCH VÄRLDEN) Samarbetspartners Haaga-Helia Campus i Borgå Utländska studerande besöker skolor. Borgå Folkakademi (Akan) Projekt/workshops med skolor Point College i Borgå International Day i mars 2015 Det mångkulturella centret i Borgå Kulurtält/Kulturrum besöker skolor Vänorter utomlands Island Danmark p.k.vvvv Esittäjän nimi 6

7 VOV (VI OCH VÄRLDEN) Exemepel på internationaliserinsgverksamhet i Borgås skolor A.På hemmaplan VOV-tävling Se skolornas verksamhetsplaner & -berättelser B.Utlandet Vänorter Erasmus-program och IKT (Vårberga skola) Cimo-projekt med EU-gäster (Lyceiparkens skola) Vänskolor (Vårberga skola, Grekland) Studiebesök med elever (Strömborgska skolan) p.k.vvvv Esittäjän nimi 7

8 VOV (VI OCH VÄRLDEN) Internationalism i Kvaba läsåret 2013-2014, Nina Ollas 1.Hela Kvarnbackens skola hade detta år ett samarbet med Borgå folkakademi. 2.En förälder till en av eleverna besökte klassen och berättade om skolgången i USA. Han är hemma från USA. 3.En elevs moster är gift med en man från Polen. Dessa besökte min klass och berättade om livet i Polen. Om skolgången mm. 4.Därtill har en släkting till läraren, Einar Michelsson, besökt Kvarnbackens skola åk 2 vårterminen 2014. p.k.vvvv Esittäjän nimi 8

9 VOV (VI OCH VÄRLDEN) Utmaningar / Hälsningar från fältet Brist på pengar Många skolor bad om hjälp/utbildning i att ansöka om pengar för dylik verksamhet. Lärarna vill att informationen kring internationell verksamhet skall vara lätt hanterlig och snabb att finna. Hemsidan bör utvecklas ännu mer. Vänskolor/klasser bör sökas (av koordinatorn) Adresserna skall tillfogas hemsidan. Färdiga "internationella paket” önskas. Lärarna känner att kraven på dem ökar och att fortbildningen haltar kring dessa ämnen. Ett välutvecklat nät & beredskap att använda olika möjligheter för nätsamarbete önskas. (ICT-handledning ges möjlighet för utvecklande av detta). p.k.vvvv Esittäjän nimi 9

10 VOV (VI OCH VÄRLDEN) Hjälp på väg! Borgå utbildningstjänster får understöd av UKM för pedagogisk ICT- handledning i skolorna! Kehittämiskouluverkosto Sex svenskspråkiga skolor från Borgå är med. VOV-koordinatorn fortsätter sitt arbete på fältet! p.k.vvvv Esittäjän nimi 10

11 VOV (VI OCH VÄRLDEN) Vad har vi lärt oss? Morot & piska! Startpengar Plan & strategi Skolornas verksamhetsplaner Konkret stöd och handledning Fortbildning Efter projekttiden Verksamhet utan understöd! p.k.vvvv Esittäjän nimi 11

12 VOV (VI OCH VÄRLDEN) Mera info & kontaktuppgifter http://www.peda.net/veraja/porvoo/koulutustoimi/hankkeet/vov http://www.peda.net/img/portal/2839730/korr_Internationaliseringsplan_uppd aterad.pdf?cs=1400133906http://www.peda.net/img/portal/2839730/korr_Internationaliseringsplan_uppd aterad.pdf?cs=1400133906 VOV-koordidator Nina Ollas, nina.ollas@porvoo.finina.ollas@porvoo.fi Specialplanerare Tiina Välikangas, tiina.valikangas@porvoo.fitiina.valikangas@porvoo.fi p.k.vvvv Esittäjän nimi 12

13 VOV (VI OCH VÄRLDEN) Vinnaren i VOV-tävlingen 13


Ladda ner ppt "Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå VOV (VI OCH VÄRLDEN) BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS INTERNATIONALISERINSPLAN."

Liknande presentationer


Google-annonser