Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsoenheten Elevundersökning om tobak, alkohol och narkotika Åk 9 och Gy 2 Genomförd vårterminen 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsoenheten Elevundersökning om tobak, alkohol och narkotika Åk 9 och Gy 2 Genomförd vårterminen 2010."— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsoenheten www.gotland.se/folkhalsa Elevundersökning om tobak, alkohol och narkotika Åk 9 och Gy 2 Genomförd vårterminen 2010

2 Folkhälsoenheten www.gotland.se/folkhalsa Elevenkät Elevenkät under ”skrivnings- liknande former” i klassrummet mars/april 2010 Genomförs vart annat år Ett 20-tal frågor om tobak, alkohol, narkotika, doping och spel Återrapport till eleverna i form av ett lektionsunderlag med fakta och värderingsövningar

3 Folkhälsoenheten www.gotland.se/folkhalsa Tobak Oftast den första gränsöverskridande handlingen Tobakslagens 18-årsgräns ska utgöra ett skydd för ungdomen I princip alla som både druckit sig berusade eller provat narkotika anger att dom röker Vattenpipa, en ”ny” fluga bland tonåringar, innehåller mycket nikotin och andra ämnen

4 Folkhälsoenheten www.gotland.se/folkhalsa Tobak I åk 9 är det 21 % av pojkarna och 29% av flickorna som uppger att de röker ”dagligen” eller ”ibland”. Årets undersökning innebär att det är något större andel som röker än tidigare. 17 % av pojkarna och 5 % av flickorna uppger att de snusar ”dagligen” eller ”ibland”. Det är färre än tidigare års undersökningar.

5 Folkhälsoenheten www.gotland.se/folkhalsa Tobak I skolorna, framför allt i åk 7 och gymnasiet åk 1, arbetas med modellen ”Non smoking generation” för att ge eleven starka argument för att inte börja röka I skolan finns en tydlig policy beträffande när elever använder tobak

6 Folkhälsoenheten www.gotland.se/folkhalsa Tobak Enkäten hade en attitydfråga om hur eleven bedömer sina föräldrars inställning till att eleven röker eller snusar. Den visar mycket tydligt på ett samband mellan föräldrars tillåtande attityd och att man röker och/eller snusar. Som förälder kan du få många goda tips på www.tobaksnolla.se

7 Folkhälsoenheten www.gotland.se/folkhalsa Alkohol I åk 9 är det 60 % av pojkarna och 71% av flickorna som uppger att de ”någon gång de senaste månaderna druckit alkohol”. Årets undersökning innebär en ökning mot tidigare år, framför allt bland flickorna. 16 % av pojkarna och 26 % av flickorna uppger att de ”varje månad eller oftare dricker så mycket att de känner sig berusade”. Även detta är mer än tidigare undersökning bland flickorna.

8 Folkhälsoenheten www.gotland.se/folkhalsa Alkohol 18 % av pojkarna och 20 % av flickorna har det senaste året åkt med berusad chaufför. Det är fler än vid tidigare undersökning. 7% av pojkarna och 10 % av flickorna har kombinerat alkohol med läkemedel i berusningssyfte.

9 Folkhälsoenheten www.gotland.se/folkhalsa Alkohol Enkäten hade en attitydfråga om hur tonåringen bedömer sina föräldrars inställning till att man dricker alkohol. Den visar mycket tydligt på ett samband mellan föräldrars tillåtande attityd och att tonåringen dricker alkohol, berusningsdricker respektive åkt med berusad chaufför.

10 Folkhälsoenheten www.gotland.se/folkhalsa Alkohol Motsvarande samband finns även beträffande föräldrars bjudvanor. Blir man bjuden av föräldrarna på alkohol hemma konsumerar man även mer alkohol utanför hemmet och utsätter sig även för större alkoholrelaterade risker. Men 66 % av pojkarna och 57 % av flickorna säger att de aldrig blir bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar.

11 Folkhälsoenheten www.gotland.se/folkhalsa Narkotika 10 % av pojkarna och 8 % av flickorna uppger att de ”någon gång provat narkotika”. Endast ett fåtal uppger att man gjort det den senaste månaden. Nästan samtliga som provat narkotika är både alkoholkonsumenter och uppger att de röker. Eleverna som provat narkotika kommer både från landsbygdsskolorna och skolorna i Visby

12 Folkhälsoenheten www.gotland.se/folkhalsa Doping 11 % av pojkarna och 8 % av flickorna uppger att de någon gång erbjudits att köpa dopingpreparat. Frågan ställdes för att bedöma tillgänglig- heten till dopingpreparat på Gotland.

13 Folkhälsoenheten www.gotland.se/folkhalsa

14


Ladda ner ppt "Folkhälsoenheten Elevundersökning om tobak, alkohol och narkotika Åk 9 och Gy 2 Genomförd vårterminen 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser