Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologi Vetenskapen om de levande varelsernas relation till sin omvärld.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologi Vetenskapen om de levande varelsernas relation till sin omvärld."— Presentationens avskrift:

1 Ekologi Vetenskapen om de levande varelsernas relation till sin omvärld

2 Ekologi För att beskriva hur livet i naturen hänger ihop delar man in naturen i ekosystem. Ett ekosystem består av allt levande som finns i ett område tillsammans med miljön. Ett ekosystem kan vara mycket litet – en vattendroppe Ett ekosystem kan vara väldigt stort - jordklotet

3 Ett stort ekosystem kallas för naturtyp eller biom exempelvis: Regnskog Öken Tundra Stäpp

4 Begrepp inom ekologi Population – alla organismer i ekosystemet av samma art. T.ex. alla abborrar i en sjö. Djursamhälle – alla djur i ekosystemet Växtsamhälle – alla växter i ekosystemet Nedbrytare som svampar, maskar och bakterier- är ekosystemets renhållningsarbetare. De ”återvinner” biologiskt material och gör det tillgängligt på nytt för växter och djur.

5 Miljöfaktorer som påverkar ett ekosystem Biotiska faktorer - levande Rovdjur Tillgång till föda Konkurrens Abiotiska faktorer – icke levande Solljus Temperatur Vind Nederbörd Berggrundens egenskaper Tillgång på mineralämnen Topografi – om marken är platt eller bergig

6 Näringskedja Vem äter vem? Gröna växter och växtalger är alltid producenter. Vem äter vem? Gröna växter och växtalger är alltid producenter.

7 Näringsväv I verkligheten är det fler aktörer inblandade

8 Näringspyramid Näringspyramiden visar hur näringen (energin) förs från producenter (gräs) i botten av pyramiden till toppkonsumenter (räv) högst upp. Storleken på pyramidens delar symboliserar hur mycket biomassa som finns på varje nivå. I varje steg uppåt går 90% av energin förlorad. Näringspyramiden visar hur näringen (energin) förs från producenter (gräs) i botten av pyramiden till toppkonsumenter (räv) högst upp. Storleken på pyramidens delar symboliserar hur mycket biomassa som finns på varje nivå. I varje steg uppåt går 90% av energin förlorad.

9 Biomagnifikation För varje nivå uppåt i näringskedjan blir halten av skadliga ämnen mer koncentrerad. Detta kallas biomagnifikation Toppkonsumenter ex säl och rovfåglar drabbas värst För varje nivå uppåt i näringskedjan blir halten av skadliga ämnen mer koncentrerad. Detta kallas biomagnifikation Toppkonsumenter ex säl och rovfåglar drabbas värst

10 Människan och ekosystemen Människan är beroende av ekosystemen Jordbruk & fiske Humlor som pollinerar Våtmarker renar avloppsvatten Energi från ekosystem används till transporter

11 Ekosystem i förändring Ett ekosystem förändras hela tiden Lång sikt – klimat Kort sikt – katastrofer Arterna i ekosystemet måste anpassa sig Förändring i ekosystem kan leda till nya arterEVOLUTION

12 Uppgift Läs texterna om regnskog, savann, öken, tundra och polarområden och svara på följande frågor till en av naturtyperna: 1.Ge exempel på några olika djur som lever i naturtypen. 2.Vilka anpassningar till klimatet har de djur som lever här? 3.Vilken växtlighet finns det? 4.Kan ni ge exempel på anpassningar hos växterna till denna naturtyp? 5.Hur är det med de abiotiska faktorerna? (sol, värme, regn, näringsämnen etc ) 6.Ge exempel på något som är speciellt för just denna naturtyp.


Ladda ner ppt "Ekologi Vetenskapen om de levande varelsernas relation till sin omvärld."

Liknande presentationer


Google-annonser