Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fredrik Brolund, BMA fysiologi Att mäta blodtryck Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 15 hp - KTH 2012-03-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fredrik Brolund, BMA fysiologi Att mäta blodtryck Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 15 hp - KTH 2012-03-21."— Presentationens avskrift:

1 Fredrik Brolund, BMA fysiologi Att mäta blodtryck Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 15 hp - KTH 2012-03-21

2 Att mäta blodtryck  Hur kan man mäta?  Hur anges blodtryck?  Vad är normalt blodtryck?  Utrustning  Auskultatorisk mätning i praktik  Tips

3 Hur kan man mäta blodtryck?  Auskultatoriskt (lyssna)  Palpatoriskt (känna med fingrar)  Oscillometriskt (känner av pulsarna)  Doppler (ultraljud registrerar blodets rörelse)  Invasivt (kateter förs in i artär/hjärta) Att mäta blodtryck

4 Hur anges blodtryck?  Tidigare i cm H 2 O  Nu i mmHg  Avrunda till 2-tal (exv 122/78)  Systoliskt/diastoliskt (ausk., oscill. och invas.)  Systoliskt (palpatorisk, Doppler)  MAP (medelartärtryck) TPR x CO eller diast. tryck + (syst. tryck/3) Att mäta blodtryck

5 Vad är normalt blodtryck?  <120/<80 mmHg  >140 />90 hypertoni  Systolisk hypertoni  Diastolisk hypertoni  Borderline blodtryck Att mäta blodtryck

6 Utrustning  Blodtrycksmanschett  Stetoskop  Blodtrycksmätare  Doppler  Armstöd  Brits Att mäta blodtryck

7 Blodtrycksmanschett

8 Val av manschett:  Titta på insidan av manschetten – bestäm om storleken är rätt – byt?!  För bred manschett ger falskt för lågt tryck  För smal manschett ger falskt för högt blodtryck  Använd Tricuff – Trippelmanschett!?

9 Stetoskop Från 1819 till 2009 Från svarvat trärör till elektronik för 7tkr

10 Blodtrycksmätare

11 Doppler

12 Innan mätningen :  Fäst manschetten på armen – 2 cm ovanför armvecket  Patienten ligger/sitter bekvämt  Rummet/omgivningen tyst  Armen i hjärthöjd (armstöd)  Palpera pulsen (där du sen sätter stetoskopet) Att mäta blodtryck

13 Auskultatorisk mätning i praktik  Sätt fast manschetten, med mätaren synlig och lagom hårt, 2- 3 cm från armvecket, före vilan.  Vila i liggande och lugn, 5 minuter  Stetoskopet över a. Brachialis  Håll ”blåsan” så du med samma hand kan öppna ventilen. Dra inte åt hårt, bara tills det tar emot!  Pumpa till 200 mmHg Att mäta blodtryck

14 Auskultatorisk mätning i praktik, forts  Släpp långsamt ut luften, c:a 2-3 mm/sek  Titta på mätaren - när du hör pulsationer, notera värdet (systole)  Fortsätt släppa ut – när pulsationerna försvinner, notera värdet (diastole)  Släpp snabbt ut resten av luften Att mäta blodtryck

15 Principen för Korotkoff-ljudet A Inget blod passerar B Blod kan passera och gör det med virvlar som låter - turbulent C Fritt flöde – laminärt och ljudlöst Att mäta blodtryck

16 Principen för Korotkoff- ljudet. ”Systolic gap” Att mäta blodtryck

17 Tips Gör om mätningen efter en halv minut men nu behöver du bara pumpa upp till c:a 20 mmHg över det systoliska värdet du fick första gången. Om du hör pulsationer första gången även vid 200 mmHg, fortsätt pumpa till 250 mmHg. Att mäta blodtryck

18 Palpatorisk mätning i praktik  Manchettplacering etc är samma som vid auskultatorisk mätning  Känn med pekfinger och långfinger (ev även ringfinger) över radialspulsen. Håll emot med tummen på andra sidan armen  Pumpa upp som vanligt tills pulsen försvinner och fortsätt c:a 30 mmHg till (200 ej nödvändigt)  Släpp ut luften som vid auskultatorisk mätning.  Notera trycket när pulsen börjar kännas (Systoliskt)  Släpp ut luften helt  OBS! du kan inte mäta diastoliskt tryck Att mäta blodtryck

19 Dopplermätning i praktik  Samma som vid palpatorisk mätning  Använd Doppler vid Radialis  OBS även här kan det diastoliskt trycket inte mätas  OBS 2: Denna metod används vid t ex mätning av tryck i foten Att mäta blodtryck

20 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Fredrik Brolund, BMA fysiologi Att mäta blodtryck Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 15 hp - KTH 2012-03-21."

Liknande presentationer


Google-annonser