Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nervsystemet styr din kropp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nervsystemet styr din kropp"— Presentationens avskrift:

1 Nervsystemet styr din kropp
Sid

2 NERVSYSTEMET Hjärna Nervsystemet ≈ enorm dator Ryggmärg Nerver
Ständig ström av elektriska signaler till hjärnan Hjärnan tolkar/bearbetar informationen → vi ser, hör, känner… Hjärnan bestämmer hur vi ska reagera, styr och samordningar alla kroppens organ

3 SINNESORGANEN Våra ”antenner”. Tar emot signaler från omgivningen
Signalerna omvandlas till svaga elektriska impulser Impulserna leds i nerver till ryggmärgen eller hjärnan När hjärnan tolkar dessa →MEDVETENHET!

4 CENTRALA NERVSYSTEMET
Ryggmärgen innehåller nerver som leder information till och från hjärnan. Nervcellerna har utskott som kan vara över en meter långa. De har kontakt antingen med andra nervtrådar, muskelceller eller körtlar. Flera nervtrådar löper tillsammans i en bindvävsskida och kallas då nerv. Nervtrådarna isoleras av ett fettämne som heter myelin. Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen. Ryggmärgen innehåller nerver som leder information till och från hjärnan. De har kontakt antingen med andra nervtrådar, muskelceller eller körtlar. En nerv är uppbyggd av fler nervbuntar. Varje nervbunt innehåller tusentals, ibland upp till en miljon nervtrådar.

5 PERIFERA NERVSYSTEMET
Perifera nervsystemet Nerverna ute i kroppen som går till och från hjärna och ryggmärg. Motoriska nerver och sensoriska nerver Motoriska - leder till muskler och som vid aktivering ger upphov till muskelsammandragning. Sensoriska - leder nervsignaler från sinnesorgan till hjärnan

6 NERVSYSTEMET Nervceller sitter ihop i nätverk. De överför signaler till andra nervceller vid synapserna. Varje nervcell består av en cellkropp med en mängd tunna nervtrådar. De kan leda svaga elektriska signaler som kallas nervimpulser. Impulserna kommer in till cellkroppen genom korta inåtledande nervtrådar. Sedan skickas impulserna vidare till andra celler genom långa utåtledande nervtrådar. Vid nervtrådens slut delar den upp sig i mindre trådar som bildar kontakter med andra celler. Kontakterna kallas synapser. När impulsen når en synaps släpps ett signalämne ut som startar en ny impuls i den andra nervcellen. Nervsystemet (youtube, engelska)

7 RYGGMÄRGEN Ca 45 cm lång kanal Skyddad av ryggmärgens kotor
Här sker omkoppling av impulser mellan hjärna och kroppen Här finns även snabbkopplingar som ger upphov till reflexer

8 REFLEX Sensoriska nerver – leder impulser till hjärnan (kommer t.ex. från sinnesorgan) Motoriska nerver – Skickar ut impulser från t.ex. rörelsecentrum och styr våra rörelser Reflex - Sensoriska nerver kopplas direkt till motoriska nerver till musklerna (genväg, passerar ej hjärnan) Konsekvens: Rycker bort handen innan hjärnan talar om att det gör ont (ej viljestyrt!) Reflex (youtube, engelska)

9 HJÄRNAN Aktiv dygnet runt Skyddas av: Delas in i:
kräver mycket syre + näring kan inte lagra som musklerna! Skadas efter någon minuts andningsuppehåll Skyddas av: Kraniet Hjärnhinnor Vätska Delas in i: Storhjärnan Lillhjärnan Hjärnstammen

10

11 HJÄRNAN Plastic brain (Youtube, engelska)

12 HJÄRNANS FUNKTIONER Storhjärnan bl.a. muskelrörelser, känsel, syn, tal, lukt, hörsel och minne. Först när hjärnan nås av informationen blir man medveten om den. Lillhjärnan Rörelser och balans. Hjärnstammen Andning och blodcirkulation.

13 STORHJÄRNAN 2 halvor (höger och vänster hjärnhalva)
Ihopkopplade via hjärnbalken Består mest av nervceller Grå barken: Cellkroppar vid ytan. Veckad yta → många får plats. Den tänkande delen. Här finns: De olika sinnenas centrum – medvetenhet! Rörelsecentrum (skada → förlamning) Talcentrum Under finns axoner – vit substans

14 VÄNSTER OCH HÖGER Vänster hjärnhalva Matematiskt begåvad Talar Läser Skriver Höger hjärnhalva Konstnärlig Sjunger Ritar Målar Fantasifull Drömmande Personlighet! Vid sång håller vänster hjärnhalva ordning på texten medan den högre ansvarar för melodin.

15 LILLHJÄRNAN Samordnar impulser från:
Ögon Öron Balansorgan Muskler Leder Påverkar muskelrörelserna så att de blir mjuka och riktiga

16 HJÄRNSTAMMEN Styr funktioner som vi inte påverkar med viljan:
Kroppstemperatur Andning Blodtryck Här finns centra för sömn, hunger och törst Har ett nära samarbete med hypofysen (som kontrollerar bl.a. utveckling, tillväxt samt reproduktion) Har en förbindelse genom förlängda märgen till benmärgen

17 MINNE KÄNSEL SYN LUKT 2 olika sorters minne
Korttidsminnet Långtidsminnet Minnet lagras på flera olika ställen samtidigt Associationsbanor: Då du går från det ena minnet till det andra LUKT

18 DU BLIR ALDRIG FULLÄRD!!! Alla hjärnans nervceller bildas i fostret
Varje dag dör 1000-tals celler. Förlusten kompenseras av ett stort outnyttjat område i hjärnan – reserv! Varje gång hjärnceller dör ersätts de med att ej aktiva aktiveras Det är viktigt att man ”håller igång” hjärnan med inlärning! → Stimulering ökar antalet kopplingar mellan hjärnceller

19


Ladda ner ppt "Nervsystemet styr din kropp"

Liknande presentationer


Google-annonser