Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF Nätverksträff 2015-11-26, Ylva Blauberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF Nätverksträff 2015-11-26, Ylva Blauberg."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF Nätverksträff 2015-11-26, Ylva Blauberg

2 Begrepp ●EQF - European Qualification Framework ●NQF – National Qualification Framework ●SeQF – Swedish Qualification Framework, Sveriges referensram för kvalifikationer ●Kvalifikation – ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser 2

3 Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 1/10 2015 Referensramen införs ●8 nivåer – beskriver det resultat av lärande som är av betydelse för varje nivå. ●Kvalifikationer inom det offentliga utbildningssystemet som uppfyller kraven på resultat av lärande och kvalitetssäkring nivåplaceras. ”Best fit”. 1/1 2016 Modellen för ansökan införs ●Utfärdare kan ansöka till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få en kvalifikation nivåplacerad. 3

4 Viktiga distinktioner ●Referensramen ersätter inte det offentliga utbildnings- systemets styrdokument. ●Referensramen beskriver inte enskilda personers meriter utan ska fungera som ett översättningsverktyg som på systemnivå kan beskriva olika kvalifikationer i form av resultat av lärande. ●Att en individ uppnått en viss nivå av resultat av lärande inom ett område ger inte per automatik behörighet till studier på en annan nivå eller inom ett annat område och påverkar inte de antagningsregler som gäller inom respektive utbildnings- eller skolform. 4

5 5

6 Redovisade regeringsuppdrag 2015 Den 1 oktober 2015 redovisade Myndigheten för yrkeshögskolan till utbildningsdepartementet fyra regeringsuppdrag. 4:e uppdraget är följande: Föreslå hur nivåerna i den nationella referensramen kan införas i relevanta kvalifikationsdokument inom det offentliga utbildningssystemet. https://www.myh.se/Documents/Publikationer/Aterrap porteringar/Aterrapportering-regeringsuppdrag2015- SeQF-4.pdf 6

7 Förslag ●Myndigheten för yrkeshögskolan föreslår att det ska bli obligatoriskt att hänvisa till Sveriges referensram för kvalifikationer i examensbevis eller motsvarande dokument inom det offentliga utbildningssystemet. Denna hänvisning ska även finnas med i Europass- bilagor till dessa kvalifikationsdokument. ●Myndigheten föreslår att hänvisningar till Sveriges referensram för kvalifikationer ska skrivas ut som SeQF, och att kvalifikationsdokument som hänvisar till referensramen ska använda både SeQF och EQF. ●Myndigheten föreslår att MYH, Universitets- och högskolerådet (UHR) och Skolverket reglerar dessa hänvisningar för de utbildningsformer som de ansvarar för. ●Myndigheten ger också förslag på en modell för hur kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet som ansluts till referensramen ska hänvisa kvalifikationsnivån i deras kvalifikationsdokument. 7

8 Läs mer på www.seqf.se 8


Ladda ner ppt "Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF Nätverksträff 2015-11-26, Ylva Blauberg."

Liknande presentationer


Google-annonser