Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Referensgruppsmöte Spåret för produktionsstyrning 2016-04-29 Robert Åhlén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Referensgruppsmöte Spåret för produktionsstyrning 2016-04-29 Robert Åhlén."— Presentationens avskrift:

1 Sv Referensgruppsmöte Spåret för produktionsstyrning 2016-04-29 Robert Åhlén

2 Sv 1.Arbetet med systemstöd för separat antagning 2.Hur separatantagningsarbetet påverkar produktionsstyrningsspåret 3.Workshoper planeras under våren 4.Prioritering av rester på nya sökandelistor 5.Prioritering och diskussion om särskilda behörighetsmodeller 6.Ny prioriteringsmodell för NyA, ”paket” 7.Specifika ärenden – om tid finns 8.Övriga frågor – om tid finns. Har ni något att ta upp? Agenda

3 Sv Systemstöd för separat antagning

4 Sv Förhoppningsvis före sommaren Förhoppningsvis snart efter sommaren Målet är 2016_11 Detaljfrågor? Fråga Katarina Nastos

5 Sv Se till att det går att bygga urvalsmodeller som har olika sena urvalsgrupper – alltså att överspillningsspärrar går ner till den sena nivån Produktionsstyrningsspårets arbete med separatantagningen

6 Sv Se till att funktionen för att öppna sena sökalternativ för BM/ efterplacering fungerar korrekt och håller koll på vilka alternativ som faktiskt ska bli aktuella för efterplacering  Nödvändigt för inte riskera galenskaper när vi har flera urvalsgrupper för sena med mera Skapa det villkor som kommer att användas för att styra separeringen på studieavgiftsstatus i meritvärderingsmodellen Produktionsstyrningsspårets arbete med separatantagningen, forts

7 Sv Workshops! I Stockholm 4/5, i Göteborg och i Umeå (?)

8 Sv Vi kommer alltså att ägna större delen av 2016 åt separatantagningsaktiviteter, men det kommer att finnas ”strimmor” av möjligheter att göra annat De måste vara i lämplig storlek och lämpligt okomplicerade Därför vill jag diskutera detta:  Rester på nya sökandelistor, prioritering  Hur ska jag tänka kring ytterligare behov av modellering av särskild behörighet? Produktionsstyrningsspårets arbete med separatantagningen, forts

9 Sv Rester på nya sökandelistor https://confluence.its.umu.se/confluence/display/ UT/AF55

10 Sv Särskilda behörighetsmodeller

11 Sv RG har redan diskuterat detta:  AM Kurs: Vill kunna blanda övergripande med enskild kurs  AM Poäng: Behöver kunna modellera ”korsvis” gamla och nya kurser  GBA-modellen ska kunna hantera villkor  Alla jobbiga, dyra och kräver mycket utredning – ingen tid för detta nu Finns även dessa:  Kunna specificera antalet giltiga terminer även på AM Poäng  Kunna specificera antalet poäng om anmälan eller registrering ger behörighet – vill också kunna sätta villkor istf behörighet  SB-modellen ska kunna sätta villkor direkt Nya behov kommer ständigt…

12 Sv AM Kurs:  Måste underhållas manuellt, mycket tidsödande  Skulle kunna vara mycket kraftfullare om det fanns nationella modeller – mycket tidsödande att både ta fram och underhålla. (Skulle kanske kunna ingå i katalogdata direkt från utb-DB?) AM Poäng:  Bygger på en märkning av kurser i Ladok som görs utifrån statistiska hänsyn – inte antagningshänsyn  Är ibland fullkomligt obegripligt – 90 hp sociologi; 60 hp märkta som det, sista 30 är ”tvärvetenskap”. Alla obehöriga med akademiska meriter kommer ändå behöva handläggas  Även om alla behöriga glider igenom fint, ligger de obehöriga kvar och kräver uppmärksamhet Hur fint man än kan bygga modeller, kommer vi ändå aldrig ända fram Vissa grundläggande problem med dagens särskilda behörighetsmodeller

13 Sv Rimligt att kunna modellera handläggning – inte bara behörighet  Alltså ”Dessa ska bli behöriga; dessa vill jag titta på”  Minskar radikalt handläggningsbehovet…  …och minskar då också behovet av perfekt behörighetsmodelleringsförmåga Har diskuterats länge, Katarina ser detta som en viktig del i verksamhetsprocessöversynen  Men det dröjer ju… Det finns en genväg som inte ger fullt modelleringsstöd men kanske kan ge någon lättnad i arbetet Ett omtag behövs…

14 Sv

15 Ny prioriteringsmodell för NyA

16 Sv Ett inkrement är cirka 3-4 månader långt, ett paket är något sammanhängande som är lite större och som går att kommunicera – t.ex. nya sökandelistor Detta istället för de gamla projekten och de nya åtgärderna – balans mellan styrning och flexibilitet; förutsägbarhet och agilitet Produktägaren ska förbereda paket så att de ska kunna prioriteras i helheten Det väljer jag att göra tillsammans med er, vilket förenklar för er att följa med och kunna ha övergripande input Förslag: Organiserad prioritering på livemöte i juni? Nån gång 1-14 juni? Året delas in i ”inkrement” som fylls med ”paket”

17 Sv Villkorsenhet för specificering Flera specificeringslistor på samma anmälningsalternativ Bättre stöd för reell kompetens - kunna följa upp ansökningar bättre Se urvalsresultat för urval 1 även efter urval 2 Sista datum för att ta bort sökalternativ Omtag på antagningsstatistik Förslag på paket och paketordning

18 Sv Specifika ärenden – om tid finns

19 Sv Handlägga ”sökt från” snarare än ”sökt till”  KTH handlägger masterprogram så att institutionen handlägger vilka av KTH- studenterna från program X har behörighet uppåt – oavsett sökt program  Behovet löses väl knappast i klienten utan snarare på webben? Produktionsstatistik – grupper av ärendeköer  Grupper av ÅK används inte. Varför? Ärenden med detaljerade frågor

20 Sv

21 Handlägga ”sökt från” snarare än ”sökt till”  KTH handlägger masterprogram så att institutionen handlägger vilka av KTH- studenterna från program X har behörighet uppåt – oavsett sökt program  Behovet löses väl knappast i klienten utan snarare på webben? Produktionsstatistik – grupper av ärendeköer  Grupper av ÅK används inte. Varför? Återbud kommer från 16_04 strypas fr.o.m. angivet datum  Anges och ändras på NyA-webben (reservantagningsgränssnittet)  Hur viktigt är det att kunna hubbla in det? Visa datum som har med reservantagning att göra  Hur viktigt? Söka fram anmälningsalternativ  Filtrera på ort, distans, vad mer? Ärenden med detaljerade frågor

22 Sv Övriga frågor – om tid finns


Ladda ner ppt "Sv Referensgruppsmöte Spåret för produktionsstyrning 2016-04-29 Robert Åhlén."

Liknande presentationer


Google-annonser