Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOLIOS diagnostik, utredning och behandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOLIOS diagnostik, utredning och behandling"— Presentationens avskrift:

1 SKOLIOS diagnostik, utredning och behandling

2   Anatomy of a Normal Spine  

3

4

5 Skolios och kyfos hos barn och ungdom
- ryggradskrökning i frontalplanet Cobbvinkel > 10

6 Kyfos - ökad krökning av bröstryggen i sidoplanet

7 Prevalens - ryggradsdeformitet
Totalt 4,6 % -skolios 4,1 % -kyfos 0,5 % Skolios > 10°(3,2% flickor - 0,5% pojkar) > 20°(1,1% flickor - 0,1% pojkar) > 25°-30°(0,5% flickor - 0,05% pojkar)

8 SKOLIOS FUNKTIONELL benlängdsskillnad smärta Hållningsbetingad Statisk
STRUKTURELL kongenital idiopatisk neuromuskulär syndrom kotskada diastematomyeli-tethered cord

9 Skolios diagnostik och utredning
Skolscreening -Framåtböjningstest (Adam´s test) Scoliometer - ATR vinkeln > 7°

10 Klinisk undersökningsteknik
rygg- och kroppsbalans i frontal- och sidoplan framåtböjningstest med scoliometer kyfometri om ökad thorakal kyfos neurologstatus sekundära könskarak- tärer och tillväxt- potential

11 Skolios - diagnostik Röntgen - bröst- och ländrygg inkl. stående frontalbild (preop. utredning med sidoböjningsbilder o/e extensionsbilder)

12 Skolios - utredning Foto dokumentation
Magnetkamera vid misstanke om ev. intraspinal process Datortomografi - rotationsbestäm- ning (preop. utredning)

13 Kongenital skolios missbildningar / anläggningsrubbningar frekvens - ca. 1:1000, ung. 10% av strukturella skolioserna. progredierar ofta terapi - beroende på deformitetsgrad och ev. progress

14 Neuromuskulär skolios
orsak - cerebral pares, polio, olika former av muskelatrofi och vissa syndromrelaterade tillstånd. symptom - funktionsstörning ibland även smärta vid grav deformitet terapi - korsett eller kirurgi, beroende på grad av deformitet.

15 SKOLIOS - IDIOPATISK Orsak okänd Oftast högerkonvex thoracal krök
Uppträder hos i övrigt friska barn och ungdomar Upptäcks i förpuberteten Flickor drabbas oftare än pojkar Oftast högerkonvex thoracal krök Infantil 0-3 års ålder Juvenil 4-9 Adolescent 10-vuxen

16 Idiopatisk skolios 85% av skoliospat etiologi - okänd klassifikation:
- infantil - ovanlig (diagnos < 3 år) - juvenil - ovanlig (diagnos 3-10 år) - adolescent –85 % (diagnos >10 år)

17 SKOLIOS - IDIOPATISK Tredimensionell ryggradsdeformitet
1. frontalplan - lateral deviation av kotpelaren (oftast högerkonvex thorakal) 2. horisontaplan - kotkroppsrotation mot krökens konvexitet 3. sagittalplan - reducerad thorakal kyfos (hypokyfos)

18

19 Idiopatisk skolios - behandling
Aktiv expektans - observation (Cobb vinkel 20° - 30° och kvarstående tillväxtpotential) Klin. kontroller var 6:e mån. inkl. längdmätn. Rtg. kontroller vid misstanke på progress

20

21 Right thoracic adolescent idiopathic scoliosis.
Left side bending - notice the lumber curve straighten and therefore is compensatory. Right side bending - the thoracic curve incompletely straightens and therefore is structural.

22 Idiopatisk skolios Bostonkorsett
(Cobb vinkel 30° - 40° och kvarstående tillväxtpotential) Inneliggande 2-3 dygn vid utprovn. Korsett tim / dygn Klin. kontroller var 4:e mån. inkl. längdmätn. (ortopedtekniker, sjukgymnast och ortoped) Rtg. kontroll vid misstanke på progress

23

24

25 Idiopatisk skolios - kirurgisk behandling
(vanl. bakre korrektion och fusion, med multisegmentell fixation ex.Isola) om Cobb vinkel > 40° och kvarstående tillväxtpotential God korrektion Tillåter omedelbar mobilisering utan korsett Sjukhusvård 7-10 dagar Konvalescent i hemmet ca. 3-4 veckor Reducerad fysisk aktivitet 6 mån. (får simma och cykla 3 mån. postop.)

26 Preop and postop segmental spinal instrumentation
Preop and postop segmental spinal instrumentation. Frontal and sagittal plane contours have been controlled.

27 Preop thoracolumber curve treated with anterior spinal instrumentation
Preop thoracolumber curve treated with anterior spinal instrumentation. Distal lumber motion segments are preserved with this technique

28 Harrington instrumentation produces

29 Operation med artroskopisk teknik

30 Kyfos Postural - astenisk (rundrygg) Scheuermann
-orsak - osteochondros ? -patomekanism - tillväxtstörning av ändplattor (≥3 kilformade kotor) -frekvens - ca. 0.5% -terapi - beroende på grad av deformitet och kvarstående tillväxt -Milwaukee korsett -Kirurgisk korrektion 3. Kongenital

31

32

33 Ryggsmärta Spondylolys - spondylolisthes Spondylit - diskit Diskbråck Scheuermann Tumör

34

35

36

37

38


Ladda ner ppt "SKOLIOS diagnostik, utredning och behandling"

Liknande presentationer


Google-annonser