Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn Landstinget Blekinge: 150.000 invånare. 2 Sjukhus, Karlshamn och Karlskrona. 6 mil mellan sjukhusen Akutmottagning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn Landstinget Blekinge: 150.000 invånare. 2 Sjukhus, Karlshamn och Karlskrona. 6 mil mellan sjukhusen Akutmottagning."— Presentationens avskrift:

1 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn Landstinget Blekinge: 150.000 invånare. 2 Sjukhus, Karlshamn och Karlskrona. 6 mil mellan sjukhusen Akutmottagning på bägge sjukhus. Akuta ortopediska inläggningar endast i Karlskrona. 28.091 akutbesök i Karlskrona 2008. I snitt 25 höftfrakturer/månad. 7 dygnambulanser, Karlskrona 2 st., Karlshamn 2 st., Ronneby-Sölvesborg- Olofström 1 st. + 2-3 st. kontorstid. Ortopedisk akutjour dygnet runt i K-na. Ortoped avdelningsläkare ca 9.00-12.00.

2 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn Beslut om processtänkande. Horisontellt flöde för patienterna utan (vattentäta) skott mellan aktörerna. Ta fram en höftfrakturprocess för att optimera flödet och behandlingen Primärvård-höftfraktur-akuten-operation-vårdavdelning-utskrivning-profylaks. Primärvård-höftfraktur-akuten-operation-vårdavdelning-utskrivning-profylaks.

3 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn Beslut om processtänkande. Horisontellt flöde för patienterna utan (vattentäta) skott mellan aktörerna. Ta fram en höftfrakturprocess för att optimera flödet och behandlingen Primärvård-höftfraktur-akuten-operation-vårdavdelning-utskrivning-profylaks. Primärvård-höftfraktur-akuten-operation-vårdavdelning-utskrivning-profylaks. Äldre patienter är ofta sköra och har ibland mycket små resurser kognitivt, fysiologiskt och fysiskt. Viktigt att ta hand om hela patienten och inte bara höftfrakturen. Optimera omhändertagande för att minska komplikationer Förvirring (problem med mobilisering, luxationer, vårdplanering) Medicinska komplikationer (infektioner, kardiella, respiratoriska m.v.) Säkra god näringstillförsel (många undernärda, fysiskt svaga)

4 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn Beslut om processtänkande. Horisontellt flöde för patienterna utan (vattentäta) skott mellan aktörerna. Ta fram en höftfrakturprocess för att optimera flödet och behandlingen Primärvård-höftfraktur-akuten-operation-vårdavdelning-utskrivning-profylaks. Primärvård-höftfraktur-akuten-operation-vårdavdelning-utskrivning-profylaks. Äldre patienter är ofta sköra och har ibland mycket små resurser kognitivt, fysiologiskt och fysiskt. Viktigt att ta hand om hela patienten och inte bara höftfrakturen. Optimera omhändertagande för att minska komplikationer Förvirring (problem med mobilisering, luxationer, vårdplanering) Medicinska komplikationer (infektioner, kardiella, respiratoriska m.v.) Säkra god näringstillförsel (många undernärda, fysiskt svaga) Strävan att korta vårdtiderna och skriva ut patienterna i ett bra skick.

5 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn var är vi nu Höftfrakturprocessen - vårdkedjan för höftfrakturer. Bästa handläggning utifrån lokala förutsättningar.

6 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn var är vi nu Ambulans Utförlig ambulansjournal: Beskriva vad som hänt. Bedömning av sociala förhållanden i hemmet. Pfeiffers test Kort anamnes Fråga om allergier/mediciner, medicinlista med in.

7 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn var är vi nu Ambulans Utförlig ambulansjournal: Beskriva vad som hänt. Bedömning av sociala förhållanden i hemmet. Pfeiffers test Kort anamnes Fråga om allergier/mediciner, medicinlista med in. Praktiska åtgärder: SmärtlindraSyrgas Sätta dropp Ta blodprover Transportera till akuten EKG i ambulansen Rapportera till ansvarig sköterska på akuten att man är på väg in.

8 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn var är vi nu Avdelningen versus Akuten Fördelar Kortare väg till avdelningen där patienten skall vårdas. Träffar mindre antal personer som skall ta hand om honom. Besparing av resurser på akuten.

9 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn var är vi nu Avdelningen versus Akuten Nackdelar Ambulansen låst med omhändertagande av patient. Röntgenläkare endast till ca. 22.00. Inga röntgensvar efter den tiden. Avdelningen skall ta emot en patient som ej är bedömd av läkare; ingen läkarrapportering inga inskrivna mediciner Ingen planering för omhändertagandet. Akut operation? Förbereda patienten för sannolik operation, op. tvätta (smärta-förvirring). Akutläkaren skall frigöra sig från akuten för att bedöma och skriva in patienten på avdelningen; Patienten omhändertas/tvättas av avdelningspersonalen. Patienten skall skrivas in på en 4 personers sal? Ökad förvirring efter röntgen, sängbyte, tvättning, m.v. Inskrivningen tar längre tid när den skall ske på avdelningen.

10 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn var är vi nu Avdelningen versus Akuten Nackdelar Patienten har ingen fraktur och kan återgå till särskilt boende. Patienten hjärt-lungsjuk, inkompenserad och behöver preop. rtg cor/pulm. Patienten har annan samtidig akut åkomma, stroke, infarkt eller behöver en preoperativ medicinkonsult eller läggas in på annan avdelning. Försening av smärtlindring i form av femoralisblockad.

11 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn var är vi nu Akuten versus Avdelningen Fördelar Mindre förvirrad då läkaren skriver in och bedömer patienten. Femoralisblockad ev. redan innan röntgen för smärtlindring. Ingen extra börda på en stressad akutenläkare. Från akuten direkt till operation.

12 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn var är vi nu Akuten versus Avdelningen EnkätAmbulansAvdelningenOrtopedläkarna Akutenpersonal Bättre direkt till avdelningen men många ”höftfrakturlinjer” Höftledsfraktur och annan samtidig akut åkomma. Till röntgen och ingen fraktur. (Kotkompression, annat som bör röntgas?) Till sjukhuset efter 22.00 och ingen röntgenläkare. Vem skriver remissen? (ambulans, akutensköterska, röntgenläkare?)

13 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn var är vi nu Patienterna är för länge på akuten, i snitt 1,5-3 timmar till ankomst till avdelningen.

14 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn var är vi nu Ambulans Bidrar med EKG, provtagning, viss anamnes, allergi, medicinlista. Via rtg. till akuten om lågenergitrauma och misstanke om höftfraktur. Inklusionskriterier; Lågenergitrauma, höftfrakturmisstanke, som bedömes vara akut operabla. Exklusionskriterier; Annan samtidig skada som behöver bedömas först. Annan misstänkt/möjlig sjukdom som behöver bedömas innan operation.

15 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn var är vi nu Ambulans Bidrar med EKG, provtagning, viss anamnes, allergi, medicinlista. Via rtg. till akuten om lågenergitrauma och misstanke om höftfraktur. Ortopedjour Höftfrakturpatienterna prioriteras för skyndsam bedömning på akuten. Frikostig och tidig smärtlindring med femoralisblockad.

16 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn var är vi nu Ambulans Bidrar med EKG, provtagning, viss anamnes, allergi, medicinlista. Via rtg. till akuten om lågenergitrauma och misstanke om höftfraktur. Ortopedjour Höftfrakturpatienterna prioriteras för skyndsam bedömning på akuten. Frikostig och tidig smärtlindring med femoralisblockad. Röntgen Prioritera upp höftfrakturerna, skynda på undersökningen, mindre väntetid.

17 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn var är vi nu Ambulans Bidrar med EKG, provtagning, viss anamnes, allergi, medicinlista. Via rtg. till akuten om lågenergitrauma och misstanke om höftfraktur. Ortopedjour Höftfrakturpatienterna prioriteras för skyndsam bedömning på akuten. Frikostig och tidig smärtlindring med femoralisblockad. Röntgen Prioritera upp höftfrakturerna, skynda på undersökningen, mindre väntetid. Operation Prioritera upp höftfrakturpatienterna. Operation ”mitt i natten”?

18 Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn var är vi nu Ambulans Bidrar med EKG, provtagning, viss anamnes, allergi, medicinlista. Via rtg. till akuten om lågenergitrauma och misstanke om höftfraktur. Ortopedjour Höftfrakturpatienterna prioriteras för skyndsam bedömning på akuten. Frikostig och tidig smärtlindring med femoralisblockad. Röntgen Prioritera upp höftfrakturerna, skynda på undersökningen, mindre väntetid. Operation Prioritera upp höftfrakturpatienterna. Operation ”mitt i natten”? Avdelning Optimera patienten preoperativt, vätska, näringsdryck, reversera waran.


Ladda ner ppt "Blekingesjukhuset Karlskrona-Karlshamn Landstinget Blekinge: 150.000 invånare. 2 Sjukhus, Karlshamn och Karlskrona. 6 mil mellan sjukhusen Akutmottagning."

Liknande presentationer


Google-annonser