Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vart är vi på väg? Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vart är vi på väg? Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten."— Presentationens avskrift:

1 Vart är vi på väg? Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

2 Utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Bakgrund Nationellt regeringsbeslut 2010 (SOU 2011:55) Överföringen av hemsjukvården i Norrbotten februari 2013 Syftet med överföringen i Norrbotten Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

3 Utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Uppdraget Politiska samberkansberedningens beslut 2015-02-05: Uppdrag till Landstingets FoU- enhet och Kommunförbundets FoUI-enhet att ansvara för utvärdering Redovisas senast 31 mars 2016 Brukarorganisationerna ska ges tillfälle att delta i utvärderingen Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

4 Utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Mål Helhetssyn och samordning Vårdkvalitet och patientsäkerhet Tillgänglighet till vård och omsorg i hemmet dygnet runt Delaktighet Patientfokus och parallella organisationer bör genomsyra alla områden för utvärderingen. Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

5 Utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Syfte med utvärderingen Bidra med underlag hur överförandet av ansvaret för hemsjukvård har fungerat ur såväl ett patient/brukar- som ett medarbetarperspektiv Deskriptiv och kunskapsfrämjande Övergripande fråga: ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

6 Utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Metod Kvantitativ och kvalitativ ansats (intervjuer och enkät) Enkäter till personal Fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer med personal Djupintervjuer med patienter/brukare och närstående Statistiska uppgifter (SIP, avvikelserapporter etc.) Patient- och brukarorganisationer har erbjudits att bidra med synpunkter Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

7 Utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Tidsplan Datainsamling under hösten 2015, intervjuer med medarbetare Enkät till medarbetare januari 2016 Brukare-/närståendeintervjuer december-januari Möten med företrädare för brukare/närstående december-februari (Länspensionärsråd/Länshandikappråd) Fortsatt datainsamling och analys februari 2016 Sammanställning i form av rapport mars 2106 Redovisning till Länsstyrgrupp och politisk samverkansberedning våren 2016 Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

8 Utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Kommunikationsplan Kontinuerliga avrapporteringar till: Referensgruppen Samverkansforum Operativa ledningsgruppen Länsstyrgruppen Referensgrupp (patient- och brukarrepresentanter) Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

9 Utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Genomförandet: Stort intresse att medverka från både kommuner och landsting Länspensionärsrådet och Läshandikapprådet har också visat stort engagemang Värdefullt med kontinuerliga avrapporteringar för avstämning och synpunkter Intervjuer med medarbetare (70-tal personer), personliga möten Enkät drygt 100 medarbetare Intervjuer med brukare/närstående, personliga möten/telefonintervjuer Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

10 Utvärdering av kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i Norrbottens län Några preliminära resultat Informationsöverföringen behöver utvecklas Patientsäkerheten? Definitionen av hemsjukvårdspatient – tröskelprincipen? Delaktighet: Arbetet med SIP Samordnade Individuella Planer behöver utvecklas/ses över – vårdplanering görs men i mycket begränsad omfattning genom SIP Indikationer finns att kommunerna är mer nöjda än landstinget (samarbetet hemtjänst-hemsjukvård, primärvård-sköterska) Kompetensfråga - Allt fler äldre, svårt sjuka vårdas hemma ”Är vi på rätt väg?” – Olika uppfattningar finns Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

11 ”Det är en stor båt att vända på” Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

12 ”Ibland har vi varit i diket” Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

13 Måste ha fått lära sig att använda redskapen – innan man börjar bygga vägen! Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

14 Vad tycker patienter/brukare & närstående? Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

15 ”Hemsjukvården? Det är ju det bästa som har hänt!” Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

16 ” Kommunen ska sköta om avlopp, vägar och vatten -men inte sjukvård!” Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

17 Informationsöverföring (SIP, Meddix, NPÖ etc.) Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

18 SIP Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

19 Vårdplanering med SIP ” Vi har gjort en vårdplanering då kommunen tog över men den har inte följts upp någon gång. Om man gör en plan ska väl den följas upp? Det står att jag har ett sår som tidigare skulle läggas om -men det har läkt. Vissa andra saker stämmer inte heller, det ska väl utvärderas någon gång?” Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

20 Samverkan –”det krävs två för en tango”! Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

21 Patientsäkerhet Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten

22 Frågor? Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten


Ladda ner ppt "Vart är vi på väg? Ann-Charlotte Kassberg, Norrbottens läns landsting Harald Segerstedt, Kommunförbundet Norrbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser