Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av erfarenheter och forskning om ensamkommande flyktingbarn i Sverige och andra länder Fores 16 maj 2016 Aycan Çelikaksoy och Eskil Wadensjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av erfarenheter och forskning om ensamkommande flyktingbarn i Sverige och andra länder Fores 16 maj 2016 Aycan Çelikaksoy och Eskil Wadensjö."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av erfarenheter och forskning om ensamkommande flyktingbarn i Sverige och andra länder Fores 16 maj 2016 Aycan Çelikaksoy och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet

2 2 Undersökningen 1.Att granska svensk forskning, utvärderingar mm om ensamkommande barn 2.Att granska forskning i andra länder om ensamkommande barn Det är den tredje längre av våra rapporter (de två första baserades på registerdata för barn som kommit 2003-2012) Närmast kommer engelsk version av översikten, en rapport om utbildning och en för DELMI med uppdatering som avser dem som kommit 2003-2014; dvs vi täcker två år till Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

3 3 Hur många kommer? I År 2015 sökte 88 245 ensamkommande barn asyl i EU28 länder enligt Eurostat. Fler sökte asyl i Sverige jämfört med till andra europeiska länder, 35 250 barn. Därnäst flest till Tyskland (14 440), Ungern (8805), Österike (8275), Italien (4070), Nederländerna (3855) och Storbritannien (3045) enligt Eurostat. Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

4 4 Hur många kommer? II Mellan 2008 och 2013, sökte ungefär samma antal ensamkommande barn asyl i EU. Antalet ökade markant 2014 och än mycket mer 2015. Fördelningen efter vilka länder barnen kommer till har förändras mellan åren. Antalet som söker asyl i Sverige och Tyskland har ökat jämfört med andra länder medan antalet som söker asyl i Storbritannien och Nederländerna minskat. Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

5 5 Sammansättningen De flesta är pojkar; varierar efter vilket land barnen kommer från (och därför mycket mellan olika år) De flesta är 16 eller 17 år De flesta kommer från några få länder (varierar över tiden – beroende på var kriserna är) Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

6 6 Viktigt att ta tillvara lärdomar Sverige har flest ensamkommande barn därför intressant för andra länder Sverige (och Norge) har registerdata av hög kvalitet Andra länder har också erfarenheter (positiva och negativa). Det gäller även länder utanför Europa Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

7 7 Generellt vad gäller erfarenheter Få utvärderingar (i form av experiment, resultat före och efter reform eller jämförbara grupper) Mycket få länder har bra registerdata (Sverige och Norge av de länder som har många ensamkommande barn). De flesta studierna avser de inledande faserna (det är då barnen går att nå) De flesta studierna är kvalitativa (case studies) Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

8 8 Sverige Inledande fasen (hur lång; prövningen; tolkning) Boendeplaceringen God man, särskild förordnad vårdnadshavare Utbildning Arbete Hälsa Hur går det när barnen blir äldre? Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

9 9 Övriga länder i Norden Danmark – fallstudier Finland – Uppföljning (boende) Norge – Bra registerdata om bl.a. hälsa, boende, arbete Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

10 10 Andra länder i Europa Storbritannien – Inledande fasen Tyskland – Inledande fasen Italien – Flyktingar och också arbetssökande Central- och Östeuropa – Från andra länder Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

11 11 USA I Andra världskriget – Barn från Storbritannien under andra världskriget (jfr barnen från Finland till Sverige) Ungern, Vietnam mm – Placering i fosterfamilj (etniskt samma eller etniskt amerikanskt) Lost boys of Sudan – Betydelsen av aktivitet Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

12 12 USA II Northern triangle (Guatemala, Honduras, El Salvadore) – Flest av dem är tonåriga pojkar – 63000 under perioden oktober 2013 – juni 2014 – Därefter lägre – stopp vid gränsen till Mexikos södra gräns; nu ökning igen många söker sig nu också till Belize och Costa Rica) – Vägen dit svår – De flesta kommer till Texas och stannar under asylansökan i delstater där det finns många landsmän (Texas, Kalifornien, New York, Florida, Virginia och New Jersey) – Lång behandlingstid för asylansökningar; tre år vanligt; de flesta får avslag; de med rättsligt biträde får oftare ja (många som får nej avviker) Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

13 13 Turkiet Från samma länder som dem som kommer till Europa En del bosatt i flyktingläger, andra i städer Olika villkor för de båda grupperna Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

14 14 Olika faser: Erfarenheter från andra länder än Sverige Asylprövningen (ålder) – Belgien som exempel Boende – Stabilitet Utbildning – Lära sig landets språk Arbete – Få länder har uppgifter Hälsa – Trauma, psykiatriska diagnoser Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

15 15 Områden att beakta: Ankomsten I Snabbhet i vidareplaceringen. Det är viktigt att vistelsen i ankomstboendet blir så kort som möjligt. Bedöma åldern för dem som kommer som asylsökande barn och att det görs med respekt för dem. Vilka har allvarliga problem? Viktigt att redan på ankomstboendet se vilka som har allvarliga medicinska (psykiatriska) problem och att de snabbt får adekvat behandling. Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

16 16 Områden att beakta: Ankomsten II Uppmärksamma de spänningar som finns mellan olika grupper. Det är viktigt att placeringen görs så att grupper av individer som har inbördes konflikter av etnisk, religiös eller politisk art eller är i olika ålder och av olika kön inte blir placerade på samma boende eller att det finns personal som har kompetens att hantera uppkommande konflikter och andra problem. Ankomstboendet. Viktigt med strukturerade aktiviteter för de placerade redan då och att de får kontaktpersoner. Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

17 17 Områden att beakta: Första placering I God man/särskild vårdnadshavare. Det är viktigt att alla får en god man och efter att tillstånd beviljats en särskild vårdnadshavare. Den som blir förordnad ska adekvat utbildning, inte ha ansvar för många barn och helst kunskaper i det ensamkommande barnets modermål (eller en skicklig tolk). Eftersom en kontaktperson från det svenska samhället är avgörande för dessa barn ska kunna navigera i det svenska samhället och här bygga en framtid kan förlusten av stödet av när de fyller 18 år bromsa deras integration. Fortsatt stöd till 21 år. Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

18 18 Områden att beakta: Första placering II Kvalificerade tolkar. Det är viktigt att tolkarna är kvalificerade och att de tolkar det språk som är barnets. Prövning av asylskäl. Det är viktigt att prövningen av asylskälen görs rättssäkert och så snart som möjligt för att göra perioden av osäkerhet så kort som möjligt. Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

19 19 Områden att beakta: Boende I Stödboende/HVB. Viktigt att boendet är avpassat efter barnets behov. Viktigt att personal kan hjälpa barnen med läxor och i övrigt vid deras studier. Fosterfamilj/familjehem. En fosterfamiljs lämplighet måste prövas noggrant innan den får ta ansvar för ett ensamkommande barn. Släktboende/anknytningsboende (EBO). Samma krav vad gäller lämplighet bör gälla vid placering hos släkting eller annan anknytning. Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

20 20 Områden att beakta: Boende II Oavsett typ av boende är det viktigt att det vid tillfälle av olika typer av dålig behandling ska kunna söka hjälp vid en av boendet oberoende inrättning. Det är viktigt med nätverk och därmed är det viktigt att boendet på olika sätt kan hjälpa barnen att etablera kontakter. Uppmärksamma risker för olika typer av diskriminering även inom boendet. Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

21 21 Områden att beakta: Utbildning I Svenska. Det är mycket viktigt för barnets integration att snarast få undervisning i svenska på en nivå lämpad för barnet. Introduktionsundervisning. På samma sätt är det viktigt med en samtidig undervisning som ger en introduktion i det svenska samhället. Placering på rätt nivå. Det krävs en noggrann kartläggning av barnets kunskapsnivå vid ankomsten för att kunna placera in det på rätt nivå i skolsystemet. Då de flesta barnen kommer i 16 och 17 års ålder är det svårt för dem att bli klara med sin utbildning på gymnasienivå i vanlig ålder. Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

22 22 Områden att beakta: Utbildning II Barnen ska ha möjlighet att tidigt få råd om möjligheterna att kombinera arbete och utbildning. Barnen har bristande kunskaper om hur det svenska arbetslivet fungerar. Studie- och yrkesvägledning är därför speciellt viktig för ensamkommande barn. Kamratkontakt, både med andra barn som har kommit som flyktingar och andra barn, är viktigt för integrationen. Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

23 23 Områden att beakta: Arbete I Det är viktigt att informera barnen om hur man söker arbete, hur man skriver ett cv, hur man gör under en anställningsintervju och också om möjligheterna att kombinera studier och arbete. Praktik. Olika typer av praktik under skoltiden kan ge ökad kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

24 24 Områden att beakta: Arbete II Olika typer av arbeten är lämpliga för barn med olika förutsättningar. Speciellt viktigt är det att hjälpa dem som kommit sent i tonåren till ett första arbete. Ungdomsarbeten – dead end jobs. Det första arbetet kan om det är okvalificerat vara en återvändsgränd. Det är väsentligt att hjälpa barnen vidare från denna typ av arbeten Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

25 25 Några avslutande frågor Hur går det för dem som har kommit de senaste åren? Vad händer med de ensamkommande när de blir äldre? Varför går det olika för pojkar och flickor? Varför går det olika bra i olika delar av landet? Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016

26 26Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö16 maj 2016


Ladda ner ppt "Kartläggning av erfarenheter och forskning om ensamkommande flyktingbarn i Sverige och andra länder Fores 16 maj 2016 Aycan Çelikaksoy och Eskil Wadensjö."

Liknande presentationer


Google-annonser