Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsekonomi Ekonomiska system. Vad är ekonomi? Ordet ekonomi kommer från grekiska ordet för hushållning. Ekonomi handlar om hur vi bäst använder de.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsekonomi Ekonomiska system. Vad är ekonomi? Ordet ekonomi kommer från grekiska ordet för hushållning. Ekonomi handlar om hur vi bäst använder de."— Presentationens avskrift:

1 Samhällsekonomi Ekonomiska system

2 Vad är ekonomi? Ordet ekonomi kommer från grekiska ordet för hushållning. Ekonomi handlar om hur vi bäst använder de resurser vi har. Olika resurser tillfredsställer olika behov och de hänger ihop. T.ex. någon måste först odla vete, processa den samt baka en limpa så att vi kan äta smörgås till frukost.

3 Produktion och fördelning Samhällsekonomi handlar om produktion (tillverkning) av varor och tjänster och hur de ska fördelas mellan människorna i samhället. Det finns fyra grundfrågor som styr alla ekonomiska beslut: 1.Vad ska produceras? 2.Hur ska produktionen gå till? 3.Åt vem ska det produceras? 4.Hur fattas dessa beslut?

4 Vad är rättvis fördelning? Ska alla ha lika mycket?Ska den som gör största insatsen få mest? Ska den som behöver mest få mest? Olika ideologier och ekonomiska system har olika svar på frågan…

5 Självhushållning Man lever på sådant som man själv producerar. o Man odlar sin egen mat. o Man syr sina egna kläder. o Ibland byter man varor med varandra.

6 Marknadsekonomi Ett ekonomiskt system där principen om utbud och efterfrågan styr priset på en vara eller en tjänst. Rätten till privat ägande är viktigt. Staten ska inte blanda sig i ekonomin. o Politiska ingrepp är inte tillåtna. Privatisering av transport, vård osv. Det råder fri konkurrens i ekonomin. o Det måste finnas många köpare och säljare, vilket resulterar i fri prisbildning. o Samarbete mellan företagen är inte tillåtet. o Säljarnas varor ska vara likartade. o Alla köpare och säljare ska ha full insyn över varor och priser. o Ingen ska stängas ute från marknaden, dvs marknaden är fri. Politisk ideologi: Liberalism

7 Planekonomi Ett system där ekonomin planeras i förväg. o Vad ska tillverkas? Vilka priser ska gälla? Företagen ägs gemensamt av alla i samhället. o Kollektivt ägande. Statligt ägande av företag, transport, vård osv. Staten bestämmer över produktionen. o Ingen fri konkurrens. Staten tar ansvar för individen. o Skatter jämnas ut inkomstskillnader. Problem med planekonomin: o Brist på varor som folk vill ha. o Produktion av varor som ingen vill köpa. o Bristfällig kvalité på varor och tjänster. o Få nya idéer. o Man får inte starta eget företag. Politisk ideologi: Socialism

8 Blandekonomi Idéen att i grunden är marknadsekonomi bra, men staten bör ingripa där det uppstår problem. o Största delen av produktionen sker i privata företag. o Staten bestämmer vilka regler som företagen ska rätta sig efter. o Principen om utbud och efterfrågan sätts ur spel för en del frågor. o Vinster från företagen förs över till alla i samhället via skatter. MarknadsekonomiPlanekonomi Blandekonomi

9 Kretsloppsekonomi ”Grön ekonomi” som tar hänsyn till att resurserna på jorden är begränsade och tänker på miljön. Tanken att det krävs ett hållbart ekonomiskt system som inte bara förbrukar resurserna. o Man höjer skatterna på miljöfarliga produkter (t.ex. bensin eller bekämpningsmedel). o Man underlättar miljövänlig produktion (t.ex. ekologisk odling eller förnyelsebar energi). o Man återvinner produkter (t.ex. elektronik). Politisk ideologi: Ekologism

10 Marknad, plan eller både-och? PlanekonomiMarknadsekonomi Blandekonomi Nordkorea Kina Ryssland Sverige USA Hong Kong

11 Utbud & efterfrågan I en marknadsekonomi råder det fri konkurrens. På bestäms priset på en vara eller en tjänst enligt ”utbud & efterfrågan” –principen. Man brukar illustrera utbud och efterfrågan med hjälp av kurvor. Se bilderna på s. 148.

12 Efterfrågan Köparen vill köpa varor som de har behov och nytta av. Köparen vill göra en bra affär. Efterfrågan styrs av… o Priset. o Kvaliteten. o Andra möjliga köp. När priserna sjunker, stiger efterfrågan på varor. När priserna stiger, minskar efterfrågan.

13 Utbud Säljaren måste täcka kostnader för produktion, transport och marknadsföring. Säljaren vill tjäna pengar på sin verksamhet. Deras agerande styrs av vad de får betalt för sin vara. När priserna stiger, ökar utbudet på varor. När priserna sjunker, minskar utbudet.

14 Jämviktspriset Köparen vill betala så lite som möjligt för varan. Säljaren vill få betalt så bra som möjligt. Jämviktspriset hamnar någonstans mitt emellan vad köparen vill betala och vad säljaren vill ha. Jämviktspriset uppstår i skärningspunkten mellan utbud och efterfrågan.


Ladda ner ppt "Samhällsekonomi Ekonomiska system. Vad är ekonomi? Ordet ekonomi kommer från grekiska ordet för hushållning. Ekonomi handlar om hur vi bäst använder de."

Liknande presentationer


Google-annonser