Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EXAMENSARBETE DEGREE PROJECT 15 HP Byggingenjörsprogrammet och Affärsutvecklingsprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EXAMENSARBETE DEGREE PROJECT 15 HP Byggingenjörsprogrammet och Affärsutvecklingsprogrammet."— Presentationens avskrift:

1

2 EXAMENSARBETE DEGREE PROJECT 15 HP Byggingenjörsprogrammet och Affärsutvecklingsprogrammet

3 Syfte och lärandemål Examensarbetet ska spegla utbildningens karaktär och visa förmåga till teknisk yrkesmässig problemlösning Innebär en fördjupning och tillämpning av tidigare förvärvade kunskaper. Ge träning i att självständigt formulera, planera och lösa ett mer omfattande problem av utvecklings- /utredningskaraktär som är efterfrågat. Genomföra ett större projekt samt presentera resultatet i skriftlig och muntlig form.

4 Syfte och lärandemål Övergripande mål: Studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta som högskoleingenjör eller affärsutvecklare.

5 Att tänka på inför examensarbetet:  Minst 120 hp måste vara avklarade innan exjobb påbörjas  Ska helst genomföras i samarbete med något företag eller vara knutet till något forskningsprojekt  Genomförs enskilt eller i par. Arbete i par rekommenderas!

6 Förberedelse Steg 1: Studenten ska komma fram till ett lämpligt ämne och tar sedan kontakt med examinator på lämplig avdelning på Chalmers för att diskutera genomförandet. Detta ska göras under LP 2! Steg 2: Innan examensarbetet påbörjas ska en kortfattad beskrivning av exjobbet inlämnas och godkännas av examinator.

7 Examinator kontrollerar också att förkunskapskrav såsom antal godkända kurspoäng och skriver under registrerings- underlaget, där också opponentgrupp anges. Studenterna hittar själva opponentgrupp. Detta ska vara klart innan jul.

8 Kortfattad beskrivning 1. Preliminär titel 2. Namn på företag och handledare på företaget. 3. Kort beskrivning av examensarbete med bakgrund, syfte, problemformulering och mål. 4. Namn, telefonnummer, e-mailadress på gruppmedlemmar

9 Steg 3: DEADLINE: Måndag 18 januari 2016 Senaste dag för godkännande av registreringsunderlag som görs av programansvarig. Detta skickas sedan vidare för registrering i Ladok.

10 Kurs i projektplanering och rapportering Steg 4. En minikurs (2 x 2 timmar) erbjuds där projektplanering, process och rapportskrivning tas upp. Metodkursen kommer att äga rum under LV1, må 18/1 och to 21/1.

11 Under januari månad kommer en informationssökningskurs att erbjudas vid tre tillfällen på biblioteket. Denna kurs är obligatorisk* (*Programkrav)

12 Kurs i Kommunikation (gäller BI-studenter) Nytt för i år är att alla Byggingenjörsstudenter parallellt läser en obligatorisk kurs i Kommunikation på 1,5 hp. Kursen kommer att utgöra ett stöd i skrivprocessen för examensarbetet. Innehållet är därför helt och hållet anpassat till det egna arbetet med examensuppsatsen. Kursen betonar självständigt och aktivt arbete med egna och andras texter. Syftet – en hjälp i skrivprocessen!

13 Genomförande Regelbundet diskutera resultat av informationssökning med handledare/extern handledare. Förutsättning – täta kontakter med handledare, både på företaget och Chalmers. Viktigt att föra projektdagbok och bl.a anteckna vad som överenskommits vid möten.

14 Redovisning muntlig  Muntlig redovisning sker när examinatorn godkänt rapporten–slutet av maj. Schemalagd redovisning i slutet av maj/ början av juni.  Studenterna presenterar sitt arbete på svenska. Därefter följer opposition och diskussion.  Varje examensarbetare ska dessutom närvara vid minst två redovisningar utöver den egna. Kan också vara på V eller AE.

15 Kurs-pm, kurshemsida och övrig info Kurshemsida (BOMX03, ENMX01 och ARKX04) kommer finnas inom kort!! Där kommer all info att läggas upp. Läs mer på Chalmers hemsida: ”Föreskrifter för examensarbeten vid högskoleingenjörsprogram vid Chalmers tekniska högskola”

16 Examination Godkänd planeringsrapport Godkänd projektrapport Godkänd presentation och försvar av examensarbetet vid examensarbets-redovisningen. Godkänd opposition på annat examensarbete Närvaro vid två andra examensarbets-redovisningar.

17 Betyg För examensarbete ges betyg i skalan Godkänt/Underkänt

18 Bonus!!  Ett väl genomfört arbete kan vara inkörsporten till en bra anställning.  Viktigt är då att examensarbetet visar på god kreativitet, en god förmåga på att arbeta på ett ingenjörsmässigt sätt och en förmåga att presentera sitt arbete på ett tilltalande sätt m h t den målgrupp du riktar dig mot.  Tävlingar förekommer där kvaliteten beaktas och pengar kan vinnas.


Ladda ner ppt "EXAMENSARBETE DEGREE PROJECT 15 HP Byggingenjörsprogrammet och Affärsutvecklingsprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser