Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

M Ekerö IK Fotboll Damtrupp Spelsystem Ekerö IK Fotboll Damtrupp Spelsystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "M Ekerö IK Fotboll Damtrupp Spelsystem Ekerö IK Fotboll Damtrupp Spelsystem."— Presentationens avskrift:

1 M Ekerö IK Fotboll Damtrupp Spelsystem Ekerö IK Fotboll Damtrupp Spelsystem

2 M Spelidé Vi ska vara det spelförande laget med högt bollinnehav, ett tekniksäkert och offensivt passningsspel via hög rörlighet som kräver hela lagets insats. Vi låter bollen göra jobbet och via motståndarnas luckor avancera med tålamod till nya spelytor. Vi ska också behärska snabbt omställningsspel med rakt långt spel med snabba avslut. Återta bollen fort genom högpress och stressa motståndare högt upp på planen (spelyta 2 och 3) med hela lagets deltagande i försvarsarbetet. Vi ska använda ett positionsförsvar. Spelsystem

3 Spelsystem 4-2:3-1 M Spelsystemet 4-2:3-1 Målvakt: MV Backlinje: 2 (MB) mittbackar & 2 (YB) ytterbackar Mittfält: 2 (DCM) deffensiva centralt Mittfält: 3 (OCM) offensiva centralt Forward: 1 (F) Spelsystemets grund bygger på överbelasta och äga centrala delar av planen för ett högt bollinnehav. Strukturen underlättar ett passnings- spel med både djup, bredd och spelavstånd över alla spelytor. Med också utnyttja 4 spelare som är och kan ta yta mot kanter (YB & OYM) möjliggör detta omställningar att snabbt flytta spelet mot spelyta 2-3 om centrala delar är stängda. Att använda variation med kort och långa uppspel kan vi hålla längre avstånd mellan motståndarnas lagdelar och i dessa ytor utnyttja att få tid med bollen och vända upp med boll. Defensivt (använder vi positionsförsvar) vilket underlättar både direkt försvarsmetod att stänga ner motståndare högt upp på planen (1. press 2. markering 3.täcka uppspelsytor) så att backlinjen kan stå högt upp på plan och använda offsidlinjen som ett vapen. Positionsförsvar underlättar också indirekt försvarsmetod att (centera en försvarsbox) invänta omställning och i boxen via pressa, täcka, ge understöd överta bollen. I boxen ska vi vinna boll i intensiv press och diciplinerat försvarsarbete. Avståndet mellan egna och mellan lagdelar kan bli mycket korta för att underlätta understöd och stoppa instick. F MV MB YB MB DCM OMC OYM

4 Spelsystem 4-2:3-1 - Offensivt M Vi har två anfallssmetoder: 1) en med lågrisk för passningsspel på marken (boll- tålamod) och avancera från utgångsyta, till yta 3 succesivt. Dettta kräver hög rörlighet av laget så att passar om 10-20 meter alltid är möjligt med 2-3 spelalternativ i vinkel från bollhållaren. Vinkelpassar försvårar brytning av motståndare, ger automatiskt spelalternativ om ursprunglig bollhållare avancerar uppåt efter pass samt underlättar kantbyte. MV rullar ut till till MB som sätter den vidare främst till DCM eller YB. Vid uppspel i utgångsytan och yta 1 bör enkla passar eftersträvas före att utmana och (göra sin) gå förbi sin motståndare för att inte tappa bollen i ett farligt läge. I anfallet måste fullbredd av synnerhet YB men också OYM finnas så att vi drar i sär motståndarnas försvarslinje och möjliggör centrala in löpningar, instick eller längre avslut. Vid maxbredd i anfallet möjliggör också att förlänga anfallet via byte av kant. När anfallet stannar upp vid staffområdet ska finns understöd av DCM för hempass eller byta kan emot YB eller OYM också för att förlänga anfallet. Vid dessa tillfällen gäller att ha boll-tålamod! 2) med hög risk med längre diagonal passar från slutet av utgångsytan eller yta 1 emot främst yta 3 bakom motståndarnas backlinje eller på mötande F i yta 2. F möter bollen (är felvänd) för att behålla anfallet och sätta pass tillbaka emot mötande (rättvända) OCM, OYM YB eller DCM. Längre uppspel ska främst slås diagonalt för att både kunna läsa bollbanan samt ta emot bollen i vinkel och skaffa sig utrymme från målvakten vid inspel på yta 3, så att målvakten inte hinner gå ut och bryta. Vid hög press av motståndare kan MB, DCM och YB slå längre uppspel för att lyfta spelet. Vid dessa tillfällen kommer bollen I just yta 2 där F, OCM eller OYM möta bollen och behöver understöd av rättvända medspelare F OYM OCM MB YB DCM MV OYM MB

5 Spelsystem 4-2:3-1 - Offensivt M F – Fri roll, synnerhet, central att ta emot bollen och behålla den för eget avslut, tillbaka spel på inkommande DCM och OYM. Huvuduppgift att trycka ner backlinjen vid snabba omställningar som ge fria ytor nedanför i uppspelet för OCM och DCM. Kan också när uppspelet nåt yta 2 gå ut på bollsida (kant) för understöd av OYM och samtidigt släppa fram centralt OCM och OYM. OCM – Fri roll att skapa instick till F, OYM och DCM samt söka egna avslut. Även understödja centralt DCM att hålla bollen mellan spelyta 2 och 3 samt mot kanterna understödja OYM och YB för att överbelasta ytan och vara bollmottagare och transportör för spel framåt. Ligga nedanför F i spelytan 2-3 för att underlätta vinkelpass för instíck eller behålla bollen i anfallet. Ligga i och finna ytan mellan Försvarslinjen och mittfältet DCM – Passningslänk emot MB (centralt innanför MB) och första ansvar att transportera bollen upp mot spelyta 1 och 2. Understödja OCM, OYM som bollmottgare och fördelare i spelyta 1-3 och byta kant. Huvudansvaret att generellt alltid vara det defensiva passningsalternativet i uppspelsfasen från OCM, OYM & F och vid längre anfall. Fri att komma bakifrån i luckor för avslut. Kan ta långa löpningar med boll upp på plan. YB – Understödja via bredd OYM i uppspel (vägg/överlapp) för inlägg eller driva ner mot kortlinjen för inspel snett bakåt samt bredda centralt på plan för behålla bollen i spelyta 2-3. Högt utgångsläge vid utspel på utgångsytan och utanför OYM. F OYM OCM MB YB DCM MV MV - placerar sig utanför straffområde Vid spel på yta (2)-3 Understöd till MB OYM - ska söka fri ytor på kanten för dra i särmotståndar försvaret & medlöpningar ner kortsidan eller bryta in centralt. I vid uppspels metod med lågrisk, via marken, stå mer centralt för underlätt kant- löpningar av YB. OYM MB – vid uppspel ta emot bollen av MV och sätta den vidare emot främst, DCM eller YB. I uppspelsfas vara understöd för hempass och byta kant. Viktigt att bakåt ha spelavstånd i vinkel så att brytningar undviks och byte av kan ske. Göra passnings instick eller avancera med boll centralt vid lågt stående försvar.

6 Spelsystem 4-2:3-1 - Defensivt M Positionsförsvar följer bollens position och egna spelare med jämna avstånd. Gäller även mellan lagdelarna. Söker press i första läget, därefter täcker ytor för hindra inspel på attraktiva (farliga) ytor samt som tredje uppdrag ge understöd till pressare. Markerar i staffområde och fasta situationer. Direkt försvarsmetod är hög press främst vid direkt bolltapp på motståndarnas planhalva. Avgörande är att vi är i numerät överläge, nära bollen och motståndarna inte hunnit orgnisera försvaret. Närmast pressar intensivt bollhållare, sedan markera de närmaste möjliga boll mottagare och sedan se och stänga ner uppspelsvägarna / ytorna. Vinner man inte bollen inom 10-30 sekunder över gå till försvarsboxen. Indirekt försvars metod syftar på att invänta motstånadranas uppspel/omställning och via en försvarsbox få alla egan spelare på försvarssida och flytta efter bollen, vara på bollsida. I boxen gäller att ta över bollen fort via ett diciplinerad uppställning och aktioner följer en viss ordning, 1) först pressa bollhållare 2) täck ytor 3) understöd av bollpressare. I försvarsxoen kan avståndet mellan spelare i lagdeln och mellan lagdekarna vara mycket korta vid högpress av motstånadrna och för att inte möjliggöra instik eller inspel på attraktiva ytor, främst bakom backlinjen. Vid bollövertagande byt kant fort för att utnyttja att motståndarna inte hunnit organisera sig och för möjligheten till snabb omställning. Vid snabba omställningar av motståndare ska vi alltid falla direkt och försvara centrala ytor. Vi strävar då efter att få ner farten i anfallet och tvinga ut dem från centrala ytor. Alla tillgängliga spelare används. F OYM OMC MB YB DCM MV MB OYM Försvarsboxen – Offensivplanhalva Kan användas vid inspark/utspark från motståndars staffområde för att ta in bollen. Försvarsboxen – Egenplanhalva Mycket viktigt att diciplinen att alla spelare ansluter och kommer i position fort (försvarssida) via snabb back-checking på signal av ex. Lagkaptenen. Öva upp att följa bollen så att försvarsboxen alltid är på bollsida och avståndet mellan spelare i lagdelen alltid är lika stora under förflyttningen. Motståndare vill fort byta kant och utnyttja fria ytor för avancemang uppåt.

7 Spelsystem 4-2:3-1 - Defensivt M Nedan som ytterligare vägledning i främst öppet spel och när direkt försvarsmedtod används. OYM – är första press/understöd i yta 3-2 med F & OCM samt ta första press eller andra press i spelyta 2 mot 1 tillsammans med YB ända ner till egen kortlinje. Vi läge då YB är ovanför OYM tar denna hemarbetet och agerar YB till dess situationen är utagerad. DCM – ska understödja F och OCM i pressen i yta 3-2 samt vara första press i yta 1 och neråt till backlinjen. Också press och understödja mot kanter för OYM och YB. Stänga ner instick och markera inlöpande spelare mot och runt eget staffområde ovanför backlinjen. YB – måste vända tillbaka omgående vid omställning för att fördröja vidare offensiv. Ska ta första press efter yta 1 och markering på sin spelare vid och runt staffområdet. Diciplin av offside med MB i försvarsboxen. MB – vid lågt försvarsspel runt straffområdet gäller markering av motsåndare, understöd mot backkollegor och DCM, se till att kunna falla ner och täcka yta om inspel sker i straffområdet. Vid högt stående backlinje ansvarar för offside linjen. Tillsammans med DCM ta första defensiva ansvar för omställningar. Dirigera Backlinje och Mittfältslinjen när Försvarsboxen är i bruk. F OYM OCM MB YB DCM MV MB OYM F & OCM – Offensivplanhalva Första ansvar för att hindra uppspel med snabb press centralt i yta 3-2 för attt fördröja/hindra uppspel. F & OCM - Egenplanhalva Understödjer främst DCM, OYM & YB med att vara första understödjare och som andre understödjare vara bollmottagare för att transportera bort bollen (fort byta kant) för att kunna göra en snabb omställning

8 M Ekerö IK Fotboll Damtrupp Ekerö IK Fotboll Damtrupp

9 Positionsförsvar (zonförsvar) Det finns två sätt att organisera ett försvarsspel, markering eller position. Jag vill att vi i spelar positionsförsvar och att vi tidigt börjar använda begreppen ”Första, andra och tredje försvarare”. Vår förhoppning är att vi endast spelar ett markeringsspel i det egna straffområdet framför mål vid till exempel hörnor, frisparkar och inlägg. Positionsförsvar är väldigt enkelt, spelarna placerar sig i förhållande till medspelare och boll. Den stora fördelen är att motståndarna inte lika lätt kan skapa ytor med löpningar. Ett förenklat sätt att tänka sig positionsförsvar är att tänka sig att man binder ihop spelarna med ett rep som hela tiden ska vara sträckt, när en spelare går fram i press dras då de andra ihop bakom. Om motståndarna har bollen vid sin yttermittfältare så förflyttar sig hela vårt lag mot deras bollhållare ”Flytta bollsida”, går bollen in centralt så centrerar vi, o s v. Viktigast i ett positionsförsvar är hård press på bollhållaren och täckning, det jobbet som första och andra försvararen utför. De övriga spelarnas uppgift är att placera sig i förhållande till dessa spelare. Det är mycket viktigt att i positionsförsvaret hålla ihop laget så att det inte blir för stora ytor att försvara, därför ska vi tillämpa en situationsanpassad press på motståndarna. Innebär att laget intar ett lågt försvarsspel när motståndarna har bollen under kontroll eller när deras målvakt har bollen.

10 Det är däremot väldigt viktigt att arbeta hårt och vara aggressiv direkt när vi förlorat bollen så att vi antingen erövrar bollen eller vinner tid för egna laget att organisera sig. Första försvararen: Är den viktigaste försvararen då det är han som har huvudansvaret för vad bollhållaren gör. Han skall försöka hindra bollhållaren att slå genombrottspassningar, pressa motståndaren åt det håll vi önskar, det är mycket viktigt att första försvararen är aggressiv. Självfallet skall första försvararen givetvis också försöka vinna tillbaka bollen. Om vi ligger rätt i positionsförsvaret skall han ha mycket ork att jobba hårt i pressen. Andra försvararen: Är den som övertar pressen om första försvararen blir passerad. (Då utses snabbt en ny andra försvarare) Avståndet mellan första och andra försvararen är beroende av flera orsaker, den viktigaste är dock farten hos boll- hållaren, är farten hög skall avståndet vara större är farten låg kan avståndet vara så litet att man kan tro att det är två första försvarare. Blir motståndaren stillastående med bollen och vi är bra organiserade, pressar vi hårdare med både första och andra försvararen.

11 Tredje försvarare: Övriga försvarare är tredje försvarare och deras huvudsakliga uppgift är att förflytta sig mot bollhållaren. Är bollen på en kant och en ytterback är förste försvarare så förflyttar sig den andra ytterbacken in i planen ungefär i höjd med målgårdslinjen. Är bollen centralt så centrerar ytterbackarna o s v. Dessa förflyttningar gäller alla lagdelar. Mittfält, försvar och anfall. Tredje försvararnas förflyttningar blir inte så intensiva och jobbiga om vi är väl- organiserade detta innebär att vi har mycket kraft när vi är första och andra försvarare eller ska anfalla. Avstånd mellan lagdelar: I positionsspel är det mycket viktigt att hålla rätt avstånd mellan lagdelarna, speciellt mellan backlinje och försvar. Det är en förutsättning för att snabbt få första och andra försvararna på plats. Avståndet mellan backlinje och mittfält bör vara ca 15 meter konstant. Det innebär att lagdelarna förflyttar sig samtidigt både framåt och i sidled. Har vi bra press på bollhållaren och arbetar framåt så gör alla det. Har vi dålig press faller backlinjen för att ta bort djupleds-hotet, om passningen inte kommer och vi får bra press på bollhållaren igen så förflyttar sig backlinjen framåt tills man har rätt avstånd till mittfältet.


Ladda ner ppt "M Ekerö IK Fotboll Damtrupp Spelsystem Ekerö IK Fotboll Damtrupp Spelsystem."

Liknande presentationer


Google-annonser