Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet i högskolan Linda Simonsen November 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet i högskolan Linda Simonsen November 2015."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet i högskolan Linda Simonsen November 2015

2 En timme om högskolekvalitet Vem är jag och varför är jag här? Varför är högskolekvalitet intressant? Vad är högskolekvalitet och vilken betydelse har den? Har svensk högskola hög kvalitet? Rankinglistor? Råd till studenter? 2 |

3 Antal studenter i högskolan 1945-2012 3 | Källa: UKÄ

4 Vad är högskolekvalitet för er? ??????????? 4 |

5 Vad är högskolekvalitet? - Staten Staten – lagar och förordningar Högskolelagen 4 § ”Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen.” ”De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.” Staten – Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderar högskolans kvalitet Definitionen av och hur man utvärderar kvalitet varierar över tiden Tittat på bl a förutsättningar, processer, resultat 5 |

6 Vad är högskolekvalitet? - Forskning -Kvalitet mäts med t ex antagningspoäng/svårighet att komma in, rankingar, lärarlöner, studenternas ”högskoleprov”, lärartäthet, hur många som återvänder efter första året -Samband med inkomst, arbetslöshet, examen, giftermål, barn? - Selektion – skilja på studentens kvalitet och utbildningens - Humankapital eller signaleffekt? 6 |

7 Vad är högskolekvalitet? - Saco ”Kvalitet i högskolevalet” (2013), Lilliefeldt ”Högskolans kvalitet och studenternas framtida inkomster” (2015), Regnér & Simonsen - Kvalitet mäts med andel disputerade lärare, lärartäthet, medstudenternas genomsnittsbetyg från gymnasiet 7 |

8 Vad är högskolekvalitet? Studenterna (1) - Studieort (kostnadsläge, andel studenter, kultur, pub, sport, andel som gör utbyte) - Akademiska värden (andel disputerade lärare, internationella utbyten, lärarlöner) - Socialt liv (antal inresande studenter, studentkår) - Lokaler och praktiska värden (bibliotek, kostnader för faciliteter, administratörer, bostäder) - Studenter (antal sökande, antagningspoäng, examina, genomströmning, lön, etablering) - Undervisning (lärartäthet, undervisningstid) 8 | Källa: FOKUS 2012

9 Vad är högskolekvalitet? Studenterna (2) Vad gör en högskola attraktiv (% anger hur stor vikt de har): 30 % Studieort (kostnadsläge, andel studenter, kultur, pub, sport, andel som gör utbyte) 24 %Akademiska värden (andel disp lärare, internationella utbyten, lärarlöner) 15 %Socialt liv (antal inresande studenter, studentkår) 14 %Lokaler och praktiska värden (bibliotek, kostnader för faciliteter, administratörer, bostäder) 13 %Studenter (lön, etablering, antagningspoäng, examina, antal sökande, genomströmning ) 4 %Undervisning (lärartäthet, undervisningstid ) 9 | Källa: FOKUS 2012

10 Men vad kännetecknar egentligen en bra utbildning? Vad är objektivt? Lika för alla Vad är subjektivt? Olika för olika personer Examensmål Kunskapsnivåer 10 |

11 Hur är det ställt med kvaliteten i den svenska högskolan? Återigen, vad är kvalitet? Lärarkvalitet? Utbildningskvalitet? Studentkvalitet? Troligen bra i genomsnitt, men varierar stort, både mellan och inom högskolor Var fjärde utbildning underkändes i den senaste statliga kvalitetsutvärderingen 11 |

12 Hur värdera rankinglistor? Vad innehåller de/vad baseras de på? Vilken information kan man få från dem? Mäter de kvalitet eller något annat? Jämför utbildningar/högskolor med varandra, säger ofta inget om hur hög kvaliteten är URANK 12 |

13 Vilka råd kan man ge studenterna om högskolekvalitet? Utbildningens kvalitet spelar roll, men fundera på: VEM är du? VAD vill du läsa? Vad är viktigt för just DIG? Läs på, kontakta högskolorna, samla information! Välj med hjärna och hjärta! 13 |

14 Tack! Kontakt: linda.simonsen@saco.se 14 |


Ladda ner ppt "Kvalitet i högskolan Linda Simonsen November 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser