Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Asyl Läget i Värmland februari 2016. 458 217 64 1085 220 207 1099 227 610 102 139 1341 197 233 885 644 862 414 Likenäs Asylplacerade 31 januari, 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Asyl Läget i Värmland februari 2016. 458 217 64 1085 220 207 1099 227 610 102 139 1341 197 233 885 644 862 414 Likenäs Asylplacerade 31 januari, 2016."— Presentationens avskrift:

1 Asyl Läget i Värmland februari 2016

2 458 217 64 1085 220 207 1099 227 610 102 139 1341 197 233 885 644 862 414 Likenäs Asylplacerade 31 januari, 2016 Totalt: 9 126 personer Under feb 100 färre Varav: 1 344 barn Vålberg 121 Molkom

3 Uppdrag Samverkan i landstinget, lokalt, regionalt och nationellt Hälsoundersöka Vård som inte kan anstå Barn rätt till all förebyggande och all sjukvård inkl tandvård Gravida Provtagning Mobilt team

4 Avgifter för asylsökande i landstinget Avgiftsfri vård: hälsoundersökning, mödravård, förlossningsvård, vård i samband med abort, preventivmedelsrådgivning och all vård enligt smittskyddslagen. folkbokförda i asylboende betalar vårdavgifter som övriga folkbokförda – beslut i LIV 2014-06-18. resa på kallelse med kollektivtrafik - Gäller all planerad sjukvård och tandvård samt specialisttandvård för personkrets med giltigt LMA-kort. Kallelse skickas via journalsystemet Cosmic. 25 kr – sjukvårdande behandling 50 kr – läkarvård efter remiss 200 kr – akutbesök 40 kr – sjukresa med taxi 50 kr för läkemedel på recept Högkostnadsskydd 400 kr Micaela Fristedt

5 SKL projekt gällande förbättra hälsan hos nyanlända och asylsökande http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda

6 Syfte och målsättningar Uppdrag Målsättning Syfte Tillsammans utveckla och testa arbetssätt och verktyg –öka genomförandegraden av hälsoundersökningar –skalbara insatser vid psykisk hälsa Ska kunna spridas nationellt efter förstudiens slut Skapa bättre förutsättningar för tidiga och förebyggande insatser för de som behöver Öka transkulturell kompetens i specialistvården och tillgång till traumaverksamheter Förstudie kring att förbättra hälsan hos nyanlända och asylsökande Landstinget i Värmland är pilotlandsting

7 Arbetet sker på tre nivåer utifrån individens behov för de med behov av specialiserad vård eller traumabehandling för de med lindrig psykisk ohälsa som kan hanteras i första linjen för alla nyanlända Individens behov

8 8 Förstudien har fyra slutprodukter Nulägesbeskrivning av utmaningar Beskrivning av utvecklade insatser och arbetssätt Beskrivning av vilka delar i förstudien som kan implementeras och på hur detta kan genomföras Slutrapport till Socialdepartementet med plan för nationell utrullning 4 Teknisk plattform för uppföljning och produktionsplanering Integrerad med nationella plattformen Väntetider i Vården Redo för nationell anslutning 2016 2 Skalbara insatser redo för nationell utrullning 1 Teknisk plattform för att dela och sprida goda exempel och arbetssätt www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda 3

9 Inget specifikt behov (insatser till alla) Behov av psykosocialt stöd, lindrigare tillstånd Behov av specialiserad vård Individens behovExempel på insatser Telefonlinje handledning Traumaspec. utbildning Hälsostöd Första linjen Hälsounder- sökningar Bas- utbildning Hälso- information Skalbara insatser som utvecklas och utvärderas 1

10 10 Teknisk plattform för uppföljning och produktionsplanering Syftet är att stötta verksamhetschefer och asylsamordnare med en överblick över vårdbehov och produktion av insatser för nyanlända och asylsökande –Kartlägga befintlig kapacitet –Ge en aggregerad överblick över produktion i relation till behoven av insatser –Ge stöd att utveckla en praktisk och konkret handlingsplan Integreras tekniskt med landstingens befintliga uppföljning till den nationella plattformen Väntetider i Vården ILLUSTRATIVT EXEMPEL 2

11 11 På www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda samlas goda exempel från hela landetwww.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda 3

12 Nu produceras hälsoundersökningar i samma takt som antalet nya asylsökande Not:I den färdiga plattformen är dessa data tänkta att visas per månad, inte per år *Prognosen är baserad på: 1) Att alla som inte fått Hälsoundersökning 2015 ska få det under 2016 2) Inflödet av asylsökande under 2016 enligt Migrationsverkets prognos Q1 2016 Not:I den färdiga plattformen är dessa data tänkta att visas per månad, inte per år *Prognosen är baserad på: 1) Att alla som inte fått Hälsoundersökning 2015 ska få det under 2016 2) Inflödet av asylsökande under 2016 enligt Migrationsverkets prognos Q1 2016 Not:I den färdiga plattformen är dessa data tänkta att visas per månad, inte per år *Prognosen är baserad på: 1) Att alla som inte fått Hälsoundersökning 2015 ska få det under 2016 2) Inflödet av asylsökande under 2016 enligt Migrationsverkets prognos Q1 2016 Not:I den färdiga plattformen är dessa data tänkta att visas per månad, inte per år *Prognosen är baserad på: 1) Att alla som inte fått Hälsoundersökning 2015 ska få det under 2016 2) Inflödet av asylsökande under 2016 enligt Migrationsverkets prognos Q1 2016 PRELIMINÄR

13 Behovet av hälsoundersökningar varierar PRELIMINÄR Not:Antal asylsökande per kommun är hämtat från Migrationsverkets statistik. Genomförda hälsoundersökningar är hämtat från Landstinget i Värmlands vårddatalager (privata vårdcentraler ej medräknade)

14 Värmland har tredubblat sin kapacitet på kort tid PRELIMINÄR Not:Genomförda hälsoundersökningar är hämtat från Landstinget i Värmlands vårddatalager (privata vårdcentraler ej medräknade)

15 I Värmland tar ett fåtal kommuner ett stort ansvar för mottagandet PRELIMINÄR Not: Prognosen är baserad på: 1) Inflödet av asylsökande under 2016 sker enligt Migrationsverkets prognos Q1 2016 och fördelar sig enligt 2015

16 Av 782 besök för psykisk ohälsa (3,6 per person) sker de flesta på specialistnivå Not:Som diagnos inom psykisk ohälsa räknas samtliga F-diagnoser (ICD10) Not:Besök hos psykolog och psykoterapeut (alla vårdgivare) samt besök (alla yrkesroller) till barn- och vuxenpsykiatri, samtalsmottagningar och Centrum för traumatisk stress Källa:Landstinget i Värmlands vårddatalager, registrerade kontakter under Avtal asyl, Health Navigator Analys PRELIMINÄR

17 30 % högre kapacitet för besök vid psykisk ohälsa jämfört med 2014 Antal besök för psykisk ohälsa per månad, 2015 Not:Som diagnos inom psykisk ohälsa räknas samtliga F-diagnoser (ICD10) Not:Besök hos psykolog och psykoterapeut (alla vårdgivare) samt besök (alla yrkesroller) till barn- och vuxenpsykiatri, samtalsmottagningar och Centrum för traumatisk stress Källa:Landstinget i Värmlands vårddatalager, registrerade kontakter under Avtal asyl, Health Navigator Analys PRELIMINÄR

18 18 215 asylsökande har haft ett eller fler besök kopplat till psykisk ohälsa varav 53 personer har fått en F-diagnos PRELIMINÄR Under 2015 har: 215 asylsökande (2,6% av samtliga asylsökande under året) haft ett eller fler besök i vården som kan kopplas till psykisk ohälsa. I genomsnitt 3,6 besök per person. 53 asylsökande (0,5% av samtliga asylsökande under året) fått en diagnos inom psykisk ohälsa, varav 3 personer fått diagnosen Posttraumatiskt stress syndrom. Not:Som diagnos inom psykisk ohälsa räknas samtliga F-diagnoser (ICD10) Not:Besök hos psykolog och psykoterapeut (alla vårdgivare) samt besök (alla yrkesroller) till barn- och vuxenpsykiatri, samtalsmottagningar och Centrum för traumatisk stress Källa:Landstinget i Värmlands vårddatalager, registrerade kontakter under Avtal asyl, Health Navigator Analys

19 Utmaningar Psykisk hälsa/ohälsa Bemanning - arbetsmiljö Administration Samverkan – hur kan vi underlätta för varandra internt och externt – kommunikation Tolk Kommunikationer


Ladda ner ppt "Asyl Läget i Värmland februari 2016. 458 217 64 1085 220 207 1099 227 610 102 139 1341 197 233 885 644 862 414 Likenäs Asylplacerade 31 januari, 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser