Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ERASMUS+ EMREX Field trial on the impact of enabling Easy Mobility on Recognition of External studies Lotten Hultgren Viklund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ERASMUS+ EMREX Field trial on the impact of enabling Easy Mobility on Recognition of External studies Lotten Hultgren Viklund."— Presentationens avskrift:

1 ERASMUS+ EMREX Field trial on the impact of enabling Easy Mobility on Recognition of External studies Lotten Hultgren Viklund

2 ERASMUS+ EMREX-projektet EU Erasmus+ -projekt (2015-2017) Säker överföring av studentdata mellan lärosäten i olika länder EU-mål: att innan 2020 ska 20% av europeiska studenter studera 3 mån eller längre i annat land. Underlätta tillgodoräknandeprocessen

3 ERASMUS+ Sverige Ladokkonsortiet, Umeå universitet(ITS), Universitets- och högskolerådet, UHR. Finland CSC- IT Center for Science Ltd, utbildningsministeriets IT- avdelning och som driver studieadministrativa system för hela Finland. Norge Oslo universitet som utvecklar Felles-systemet för hela Norge. Danmark IT-avdelningen vid utbildnings- och forskningsministeriet, som driver studieadministrativa system för de flesta lärosäten i Danmark. Polen Warszawa Universitet som är ledande universitet för MUCI-konsortiet och utvecklare av USOS som är ett studieadministrativt system för över 40 lärosäten i Polen. Italien KION som är ett företag under Italienska utbildningsministeriet och som driver studieadministrativa system för mer än 80% av Italiens studenter. Projektdeltagare:

4 ERASMUS+ Vilka är fördelarna för lärosätena? Minskad pappershanteringen för studenten och lärosätet/lärosätena (administratörer, ansvariga för tillgodoräknanden etc.) Enkelt och lätt verktyg att använda Ökad tillgänglighet, kvalitet och erkännande av meriter Minskad risk för överlappande studier Underlätta studentmobilitet Säker överföring av data –eliminerar risker för förfalskningar

5 ERASMUS+ EMREX-komponenter National Contact Point (NCP) –lämnar ut studentdata och studieprestationer. Student Mobility Plug (SMP) –hämtar hem studentdata och studieprestationer. Komponenterna inom Emrex kommer att vara tillgängliga för alla lärosäten inom EU efter projektet. –öppen kod, inga licenskostnader

6 ERASMUS+

7 Generellt om EMREX-komponenter Studenten initierar hämtningen av studieprestationer –Inga juridiska hinder för utlämnande av uppgifter –Inga nya avtal krävs mellan lärosätena Lösningen kommer att implementeras i det befintliga systemet –Alla länder eller partners kommer att kunna ha en lokal lösning för inloggning och hämtning av data så länge man har en NCP som kan lämna ut uppgifter till övriga EMREX-användare

8 ERASMUS+

9

10

11

12

13

14 Field Trial (fältförsök) Sverige Ladok ansvarar för Field Trial 2016-2017 Norge, Sverige och Finland(fem lärosäten) är produktionssatta. Italien och Danmark är på ingång. Sverige - NCP (national contact point, nationell knutpunkt). Vi kommer levererar data till andra länder (inresande) - SMP (student mobility plugin, som används av utresande) kommer att utvecklas till LadokPing (I Ladok3 kommer stödet att vara fullt)

15 ERASMUS+ Field Trial i Sverige Projektet önskar: -att era lärosäten informerar inresande och utresande studenter till Norge, Finland och Italien om EMREX -och uppmuntrar dem att delta i testningen av EMREX https://emrex.its.umu.se/smp/

16 ERASMUS+ Generell survey om utbytesstudier -utvärdera EMREX-projektets eventuella inverkan på tillgodoräknandeprocessen -hjälp med spridning av undersökningen till studenter som har bedrivit studier utomlands 2-3 år tillbaka i tiden, oavsett vilket land de studerati (inte bara ”EMREX-länder"). https://ankieter.mimuw.edu.pl/en/surveys/81/ https://ankieter.mimuw.edu.pl/en/surveys/81/

17 ERASMUS+ Mer information -Hemsida (emrex.eu) -Nyhetsbrev, anmälan via: http://www.lists.umu.se/wws/subrequest/its -emrex http://www.lists.umu.se/wws/subrequest/its -emrex -Presentationer

18 ERASMUS+ EMREX Sverige Kontaktpersoner: Pamela Henriksson, projektledare för Emrex för Ladok (generella frågor), pamela.henriksson@gu.sepamela.henriksson@gu.se Mattias Holmlund (tekniska frågor) mattias.holmlund@umu.se mattias.holmlund@umu.se Lotten Hultgren Viklund (frågor kring kravställning och referensgruppen), lotten.hultgren.viklund@su.selotten.hultgren.viklund@su.se Nadin Habbal (frågor kring kravställning och referensgruppen), nadin@kth.senadin@kth.se Tor Fridell (frågor om det nordiska samarbetet), tor.fridell@ladok.se tor.fridell@ladok.se


Ladda ner ppt "ERASMUS+ EMREX Field trial on the impact of enabling Easy Mobility on Recognition of External studies Lotten Hultgren Viklund."

Liknande presentationer


Google-annonser