Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BETEENDEFÖRÄNDRING GREPPA NÄRINGEN KONFERENS 2015-09-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BETEENDEFÖRÄNDRING GREPPA NÄRINGEN KONFERENS 2015-09-23."— Presentationens avskrift:

1 BETEENDEFÖRÄNDRING GREPPA NÄRINGEN KONFERENS 2015-09-23

2

3 AGENDA Grunder i beteendepsykologi Beteendeförändring Fikaövning 45 minuter Erfarenhetsutbyte kring beteendeförändring Nyckelbeteenden Hållbara förändringar 9.45-10.30 8.45-9.45 10.30-11.50

4 BAKGRUND OCH FOKUS 3 intervjuer med rådgivare. Utgår från kvävestrategimodulen.

5 LANTBRUKARE I KRIS Vid nedstämdhet som följd av ekonomiska problem: Kontakta läkare i primärvården. Vid behov ringa vårdguiden 1177 (eller gå in på 1177.se) eller tala med LRF:s omsorgsgrupper.

6 GRUNDER I BETEENDEPSYKOLOGI

7 DELTAGARFRÅGA Jag har som privatperson genomfört en beteendeförändring under det senaste året. Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer helt

8 ABC-MODELLEN Aktiverare Beteende Konsekvenser Något som startar Det vi gör Det som följer på B beteendet, t ex Positiva eller negativa instruktioner Kortsiktiga och långsiktiga Nyckelbeteenden och konsekvenser Nyckelbeteenden: Befintligt arbetss ä tt: Konsekvensanalys: Befintligt arbetss ä tt – positivt: Befintligt arbetss ä tt – negativt: Nytt nyckelbeteende – positivt: Nytt nyckelbeteende – negativt: Hinder f ö r nyckelbeteende? Hur kan jag hantera dessa? Reflektion kring / slutsats av analys: L ä rdomar och uppf ö ljning L ä rdom jag tar med mig fr å n konferensdel om aktiverare, beteenden och konsekvenser: F ö r uppf ö ljning av utmaning/nyckelbeteenden, v ä nligen skriv upp dessa p å ” visitkortet ”. Vid fr å gor kontakta g ä rna: Stockholm - G ö teborg - Malm ö - G ä vle www.pbm.se Jesper Dagöö Organisationskonsult, leg psykolog och doktorand PBM Stockholm Linnégatan 14 114 47 Stockholm Telefon växel: 08-442 85 50 jesper.dagoo@pbm.se Aktiverare Beteende Konsekvenser Något som startar Det vi gör Det som följer på B beteendet, t ex Långsiktiga eller rådgivning kortsiktiga LB:s beteende: Använda sig av stallgödsel på våren

9 AKTIVERARE Aktiverare Beteende Konsekvenser Något som startar Det vi gör Det som följer på B beteendet, t ex Positiva eller negativa instruktioner Kortsiktiga och långsiktiga Nyckelbeteenden och konsekvenser Nyckelbeteenden: Befintligt arbetss ä tt: Konsekvensanalys: Befintligt arbetss ä tt – positivt: Befintligt arbetss ä tt – negativt: Nytt nyckelbeteende – positivt: Nytt nyckelbeteende – negativt: Hinder f ö r nyckelbeteende? Hur kan jag hantera dessa? Reflektion kring / slutsats av analys: L ä rdomar och uppf ö ljning L ä rdom jag tar med mig fr å n konferensdel om aktiverare, beteenden och konsekvenser: F ö r uppf ö ljning av utmaning/nyckelbeteenden, v ä nligen skriv upp dessa p å ” visitkortet ”. Vid fr å gor kontakta g ä rna: Stockholm - G ö teborg - Malm ö - G ä vle www.pbm.se Jesper Dagöö Organisationskonsult, leg psykolog och doktorand PBM Stockholm Linnégatan 14 114 47 Stockholm Telefon växel: 08-442 85 50 jesper.dagoo@pbm.se Aktiverare Beteende Konsekvenser Något som startar Det vi gör Det som följer på B beteendet, t ex Långsiktiga eller rådgivning kortsiktiga

10 ÖVERTRO PÅ AKTIVERARE? Skicka instruktioner och lathundar? Att tänka att det räcker med råd? Att tänka att min kunskapsnivå i sig kommer skapa en beteendeförändring?

11 VISA INTRESSE Aktiverare Beteende Konsekvenser Något som startar Det vi gör Det som följer på B beteendet, t ex Positiva eller negativa instruktioner Kortsiktiga och långsiktiga Nyckelbeteenden och konsekvenser Nyckelbeteenden: Befintligt arbetss ä tt: Konsekvensanalys: Befintligt arbetss ä tt – positivt: Befintligt arbetss ä tt – negativt: Nytt nyckelbeteende – positivt: Nytt nyckelbeteende – negativt: Hinder f ö r nyckelbeteende? Hur kan jag hantera dessa? Reflektion kring / slutsats av analys: L ä rdomar och uppf ö ljning L ä rdom jag tar med mig fr å n konferensdel om aktiverare, beteenden och konsekvenser: F ö r uppf ö ljning av utmaning/nyckelbeteenden, v ä nligen skriv upp dessa p å ” visitkortet ”. Vid fr å gor kontakta g ä rna: Stockholm - G ö teborg - Malm ö - G ä vle www.pbm.se Jesper Dagöö Organisationskonsult, leg psykolog och doktorand PBM Stockholm Linnégatan 14 114 47 Stockholm Telefon växel: 08-442 85 50 jesper.dagoo@pbm.se Aktiverare Beteende Konsekvenser Något som startar Det vi gör Det som följer på B beteendet, t ex Långsiktiga eller rådgivning kortsiktiga

12 GRUNDEN I BETEENDEPÅVERKAN Utan kunskap om hur en lantbrukare konkret påverkas av att arbeta med GN:s material är det svårt att tänka sig full effekt av den kraftfullaste beteendepåverkaren (dvs konsekvenser).

13 HÄLSOÖVNING Tåhävning 10 ggr.

14 KONSEKVENSER STYR KRAFTFULLAST PÅVERKAN Aktiverare Beteende Konsekvenser Något som startar Det vi gör Det som följer på B beteendet, t ex Positiva eller negativa instruktioner Kortsiktiga och långsiktiga Nyckelbeteenden och konsekvenser Nyckelbeteenden: Befintligt arbetss ä tt: Konsekvensanalys: Befintligt arbetss ä tt – positivt: Befintligt arbetss ä tt – negativt: Nytt nyckelbeteende – positivt: Nytt nyckelbeteende – negativt: Hinder f ö r nyckelbeteende? Hur kan jag hantera dessa? Reflektion kring / slutsats av analys: L ä rdomar och uppf ö ljning L ä rdom jag tar med mig fr å n konferensdel om aktiverare, beteenden och konsekvenser: F ö r uppf ö ljning av utmaning/nyckelbeteenden, v ä nligen skriv upp dessa p å ” visitkortet ”. Vid fr å gor kontakta g ä rna: Stockholm - G ö teborg - Malm ö - G ä vle www.pbm.se Jesper Dagöö Organisationskonsult, leg psykolog och doktorand PBM Stockholm Linnégatan 14 114 47 Stockholm Telefon växel: 08-442 85 50 jesper.dagoo@pbm.se Aktiverare Beteende Konsekvenser Något som startar Det vi gör Det som följer på B beteendet, t ex Långsiktiga eller rådgivning kortsiktiga

15 POSITIVA OCH NEGATIVA KONSEKVENSER INDIVIDUELL PÅVERKAN + Pengar + Bra för miljön - Lagringskapacitet - Investering = större gödselbrunn

16 SELFIEFILM Uppföljning

17 DELTAGARFRÅGA Vad arbetar du huvudsakligen med i Greppa näringen? Aktiverare Konsekvenser

18 Aktiverare Beteende Konsekvenser Vad kan vara Använda sig av Kortsiktiga (+/-) startimpulsen? stallgödsel på våren Långsiktiga (+/-) ARBETSBOKEN SIDA 2: ABC-MODELLEN I fokus: LB arbetar med GN:s kvävestrategimodul

19 PROMENADFRÅGA - DISKUTERA Hur tror ni att vi skulle kunna uppnå ännu större beteendeförändring i Greppa näringen? Promenera två och två Svara kortfattat med nyckelord Svar först och fika sedan Tillbaka här 10:30

20 NYA BETEENDEN Ihärdighet Man behöver prova det nya beteendet över en längre tid Engagemang – bara göra det nya beteendet ”Om de ringer igen”

21 BETEENDEPSYKOLOGI OCH MOTIVATION Om jag lyckats i vissa situationer ökar chansen att jag upprepar dessa beteenden i framtiden.

22 ERFARENHETSUTBYTE

23 MENTIMETER - PROMENADFRÅGA Hur tror ni att vi skulle kunna uppnå ännu större beteendeförändring i Greppa näringen?

24 SELFIEFILM FRÅGA: GE ETT RÅD TILL EN NY RÅDGIVARE OM HUR MAN SKAPAR EN BETEENDEFÖRÄNDRING HOS LANTBRUKARE Kunnig och förtroende- ingivande Innan

25 SELFIEFILM Individuellt anpassad

26 VARA FÖRTROENDEGIVANDE ”Sätt dig en stund i gården och tala lite socialt innan du börjar, då kommer du snabbare in på rätt nivå.”

27 SAMTALSTEKNIK – TVÅ PROBLEM Vid svar som till synes inte tar slut: Validera (lyfta fram det rimliga i personens ståndpunkt, att den går att förstå) Ej bli personlig Återföra till ämnet Fallgrop i kontakt med person som verkar omotiverad: att peppa allt intensivare. Alternativ: att först backa innan framåt.

28 SELFIEFILM Enkelt budskap

29 SELFIEFILM Överraskning

30 SELFIEFILM Goda exempel

31 NYCKELBETEENDEN

32 ETT NYCKELBETEENDE Prioriterat beteende som skapar kraftigast effekt i förhållande till GN:s syfte.

33 NYCKELBETEENDEN - RELATERADE TILL VERKSAMHETENS SYFTE/DEN EFFEKT JAG VILL UPPNÅ: ”Greppa Näringen ska inspirera och motivera lantbrukare och rådgivare att använda kunskap så att gårdens miljöpåverkan minskar och lönsamheten ökar.”

34 Mål: skapa förtroende i första mötet. Nyckelbeteenden? Exempel: Visa att man är kunnig. Berätta om tidigare uppdrag. Sätta sig ner och tala lite socialt innan rådgivning. Befintligt arbetssätt ARBETSBOKEN SID 3: NYCKELBETEENDEN OCH KONSEKVENSER

35 Mål: skapa förtroende i första mötet. Nyckelbeteenden: Fråga hur verksamhet ser ut idag? Lyssna på behov? Anpassa råd utifrån behov? ARBETSBOKEN SIDA 3: NYCKELBETEENDEN OCH KONSEKVENSER

36 SAMORDNING AV NYCKEL- BETEENDEN: VISA INTRESSE Rådgivare - Ställa frågor hur det går och lyssna Lantbrukare - Sprida stallgödsel på våren Chefer – LRF, Jordbruksverket och Länsstyrelserna - Ställa frågor hur det går och lyssna Tjänstemän - LRF, Jordbruksverket och Länsstyrelserna - Ställa frågor hur det går och lyssna

37 HÄLSOÖVNING ”Nästan sitta ner” 5 ggr.

38 BYTA PERSPEKTIV Hur ser situationen ut från lantbrukarens utkikstorn? Vad är vinsten med nytt beteende för honom/henne? Nödvändigt med upplevd vinst för lantbrukaren

39 MINA BETEENDEN I KONTAKTEN MED LANTBRUKAREN LB:s beteende: Sprida stallgödsel på våren Aktiverare Beteende Konsekvenser Något som startar Det vi gör Det som följer på B beteendet, t ex Positiva eller negativa instruktioner Kortsiktiga och långsiktiga Nyckelbeteenden och konsekvenser Nyckelbeteenden: Befintligt arbetss ä tt: Konsekvensanalys: Befintligt arbetss ä tt – positivt: Befintligt arbetss ä tt – negativt: Nytt nyckelbeteende – positivt: Nytt nyckelbeteende – negativt: Hinder f ö r nyckelbeteende? Hur kan jag hantera dessa? Reflektion kring / slutsats av analys: L ä rdomar och uppf ö ljning L ä rdom jag tar med mig fr å n konferensdel om aktiverare, beteenden och konsekvenser: F ö r uppf ö ljning av utmaning/nyckelbeteenden, v ä nligen skriv upp dessa p å ” visitkortet ”. Vid fr å gor kontakta g ä rna: Stockholm - G ö teborg - Malm ö - G ä vle www.pbm.se Jesper Dagöö Organisationskonsult, leg psykolog och doktorand PBM Stockholm Linnégatan 14 114 47 Stockholm Telefon växel: 08-442 85 50 jesper.dagoo@pbm.se Rådgivning Visa intresse Återkoppling

40 UTGÅ FRÅN LANTBRUKARENS PERSPEKTIV PÅ KONSEKVENSER Negativa med nya: Tar mer tid? Osäkert resultat på just min gård. Positiva med gamla: Det funkar. Det känns bra, tryggt och beprövat. Positiva med nya beteendet?

41 Befintligt beteende: Sprida köpt mineralgödsel Nytt nyckelbeteende: Sprida stallgödsel på våren Befintligt arbetssätt – positivt: Befintligt arbetssätt – negativt: Nytt nyckelbeteende – positivt: Nytt nyckelbeteende – negativt: Hinder för nyckelbeteende? Hur kan jag hantera dessa? Reflektion kring / slutsats av analys: ARBETSBOKEN SID 4: KONSEKVENSANALYS

42 HÅLLBARHET - KRITISK PUNKT SOM BEHÖVER ”BRYGGAS” Från social förstärkning Till naturliga konsekvenser av beteende Exempel: Bygga gödselbrunn, tar ett par år innan färdig. Nyfiken kontakt: ”Hur går går det?”

43 SAMMANFATTNING HUR KAN DET HÄR TILLÄMPAS I GREPPA NÄRINGEN?

44 SAMMANFATTNING Grunder i beteendepsykologi: ABC Beteendeförändring Nyckelbeteenden Konsekvensanalys utifrån LB:s perspektiv

45 SAMMANFATTNING (PÅ VISITKORTET) Konsekvenser påverkar mer Visa intresse för det du vill påverka Vad är vinsten med detta för personen du talar med?

46 VISITKORT UPPFÖLJNING (11 NOVEMBER). Min utmaning (nyckelbeteende) Namn Tid Telefon

47 Lärdom jag tar med mig från konferensdel om aktiverare, beteenden och konsekvenser ARBETSBOKEN SID 5 SAMT: LÄRDOMAR

48 TACK! jesper.dagoo@pbm.se

49 STOCKHOLM City: Linnégatan 14 114 47 Stockholm Tel: 08-40887800 Fax: 08-40887849 infosthlmcity @ pbm.se STOCKHOLM Globen: Arenavägen 27 121 77 Johanneshov Tel: 08-40887850 infosthlmgloben @ pbm.se GÖTEBORG Kyrkogatan 44 411 15 Göteborg Tel: 031-3866900 infogoteborg @ pbm.se GÄVLE N. Skeppsbron 7 803 10 Gävle Tel: 026-4211220 infogavle @ pbm.se MALMÖ Nordenskiöldsgatan 6 211 19 Malmö Tel: 040-6181400 infomalmo @ pbm.se Vill du veta mer? KONTAKTA OSS

50 VANLIGA PROFESSIONELLA UTVECKLINGSBEHOV Kompetens Självständighet Socialt meningsfullt sammanhang


Ladda ner ppt "BETEENDEFÖRÄNDRING GREPPA NÄRINGEN KONFERENS 2015-09-23."

Liknande presentationer


Google-annonser