Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Periodiska systemet Se länk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Periodiska systemet Se länk."— Presentationens avskrift:

1 Periodiska systemet Se länk

2 GRUPP PERIOD Grundämnen i samma GRUPP - samma antal valenselektroner
Grundämnen i samma PERIOD - samma antal skal

3 Vad kan vi utläsa av P.S? Hur många protoner ett grundämne har = atomnummer Hur många skal med elektroner som ett grundämne har Hur många elektroner ett grundämne har totalt Hur många valenselektroner ett grundämne har Vilken kemisk symbol ett grundämne har Vilken huvudgrupp grundämnet tillhör Vilken period ett grundämne tillhör Vilken atommassa i enheten u som ett grundämne har Om grundämnet är en metall, halvmetall eller ickemetall Om alla isotoper är radioaktiva eller ej

4 8 huvudgrupper med speciella namn: Grupp 1: Alkalimetallerna
Grupp 2: Alkaliska jordartsmetallerna Grupp 13: Bor-gruppen Grupp 14: Kol-gruppen Grupp 15: Kväve-gruppen Grupp 16: Syre-gruppen Grupp 17: Halogenerna Grupp 18: Ädelgaserna Grupp 3-12 kallas undergrupper eller övergångsmetaller. Dessa har 1-2 valenselektroner

5 Periodiska systemet TRENDER

6 Metallers reaktivitet

7 Metallers egenskaper Leder elektrisk ström Leder värme
Smidbara (böjbara) Metallglans Bildar positivt laddade joner Metallerna finns i periodiska systemets vänstra och centrala del

8 Icke-metallers reaktivitet

9 Atomradie

10 Atomradien Periodvis Gruppvis
Atomradien minskar åt höger i varje period. I varje period ökar antalet protoner med 1 åt höger. Kärnladdningen blir alltså större, men antalet skal som innehåller elektroner är samma. Attraktionskraften mellan kärnan och elektronerna ökar alltså åt höger på grund av skilda kärnladdningar i en period. Gruppvis Atomradien ökar nedåt i varje grupp Fler skal blir besatta av elektroner ju längre ner i gruppen, därav ökar atomradien

11 Huvudnivåer(skal) Undernivåer: s,p,d,f-orbitaler ,max 2e i varje orbital
Energi f d N(32) p d s M(18) p s p L(8) s s K(2)

12

13 Länkar Periodiska systemet elektronkonfiguration

14 ELEKTRONFORMLER - består av ämnets kemiska tecken omgiven av valenselektronerna


Ladda ner ppt "Periodiska systemet Se länk."

Liknande presentationer


Google-annonser