Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne SpinnoVäx – Innovationsutveckling för SME:er.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne SpinnoVäx – Innovationsutveckling för SME:er."— Presentationens avskrift:

1 SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne SpinnoVäx – Innovationsutveckling för SME:er

2 SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne Vad är SpinnoVäx?  SpinnoVäx är ett projekt för att hjälpa små och medelstora företag att bli mer innovativa.  SpinnoVäx finansieras av Tillväxtverket och drivs av SP.  SpinnoVäx sträcker sig under ett år.  Under året får deltagande företag hjälp med att förbättra sitt innovationsarbete genom utbildningar, workshops och en plattform för öppen innovation.

3 SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne Målgrupp  Målgruppen är svenska små och medelstora företag (SME:er) med behov att bli mer innovativa och förnya sina produktportföljer. För att få delta måste företaget uppfylla EU:s definition av ett SME (max 249 anställda och max 50 M€ i årsomsättning).  Vi tror att de företag som har mest nytta av projektet…  Är medelstora – 50 till 200 anställda  Är lite äldre. Den ursprungliga entreprenöreren som grundade företaget finns inte längre kvar; nyskapandet har övergått i förvaltning.  Har kanske en något föråldrad produktportfölj som förändras långsammaren än omvärlden förändras idag.  Detta är vår gissning, men alla SME:er som tror att de har nytta av att vara med i SpinnoVäx är välkomna att delta!

4 SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne Fem moment under ett år MomentMålsättning 1. Analys En analys av företagets innovationsarbete för att identifiera förbättringsområden 2. Kurs En endagskurs med utbildning inom de förbättringsområden som identifierades vid analysen 3. Workshop En individuell workshop för företaget på en dag för att lära ut en metod för strukturerad idéering 4. Translucent Innovation En plattform för öppen innovation som kostnadsfritt erbjuds deltagarna 5. SeminariumEtt öppet seminarium för att summera året som gått

5 SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne 1(5): Analys  SpinnoVäx inledes med en frivillig analys av företagets innovationsstryka idag. Analysen sker hos företaget genom intervjuer med nyckelpersoner och tar cirka 4 timmar.  Till vänster är ett analysresultat för påhittade NordMekano AB. De underpresterar inom öppen innovation jämfört med branschsnittet i OECD.  Utbildningsinsatsen i SpinnoVäx kommer delvis baseras på dessa analyser. NordMekano AB kommer därför få mer utbildning inom om öppen innovation och mindre inom innovationskultur där de presterar bra.

6 SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne 2(5): Utbildning  Utbildningen är en endagskurs med fokus på hur man på ett effektivt och strukturerat sätt arbetar med innovation och förnyar sin produktportfölj i små och mellanstora företag.  Utbildningen kommer att erbjudas vid två tillfällen på två orter (preliminärt Skellefteå och Stockholm under maj och juni – en Doodle-länk kommer att skickas ut för att hitta optimala datum.  Till varje utbildning bjuds 5-10 företag in. Det blir därför en möjlighet att träffa andra företag i samma situation men i andra branscher och nätverka. Kurspass under utbildningen Stage-Gate processer Projektportföljshantering Strukturerad idégenerering Öppen innovation Translucent Innovation IP och patenträttigheter

7 SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne 3(5): Innovation Spark  Alla har varit med om kreativa workshops med PostIt-lappar, men vad händer sedan? Hur omvandlar man alla PostIt- lappar till projekt redo för Stage-Gate processen?  Innovation Spark är en metod för att på ett strukturerat sätt omvandla alla goda idéer på PostIt-lapparna till genomtänkta projektcanvas.

8 SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne 4(5): Translucent Innovation ®  Translucent Innovation ® är en plattform för öppen innovation utvecklad av SP.  Den hjälper dig att finna partners och lösningar på tekniska problem.  Den erbjuds gratis till deltagarna i SpinnoVäx.

9 SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne 5(5): Seminarium  SpinnoVäx avslutas med ett öppet seminarium våren 2017, för såväl deltagarna som andra intresserade.  Målet är att sprida kunskap om metoderna i SpinnoVäx  Detta är också ett pilotprojekt så en utvärdering av SpinnoVäx är viktig för att kunna erbjudna liknande satsningar i framtiden.

10 SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne Finansiering  Anmälningsavgiften för SpinnoVäx betalas i huvudsak av Tillväxtverket i detta pilotprojekt.  En ”egenavgift” på 5.000 kr per företag tas dock ut.  Avgiften är per företag, och företagen får låta valfritt antal anställda delta i utbildningar och workshops. (Vi räknar med att 2-5 personer per förtag kommer att delta.)  Avgiften inkluderar alla arrangemang inom SpinnoVäx, men inte resor och hotell.

11 SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne Konfidentiallitet  För att genomföra analysen och sedan ha väl fungerande workshops är det troligt att konfidentiell information behöver kunna diskusteras.  SP är berett att signera företaget NDA-avtal. Om företagen inte har något eget NDA- avtal så har SP ett standardavtal som kan användas.  Konfidentiell information kommer bara att utbytas vid enskilda möten mellan företaget och SP.  På endagskursen för alla deltagare eller på andra övningar med flera företag närvarande kommer inte någon konfidentiell information att utbytas.

12 SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne Kontakter och frågor  SpinnoVäx drivs av Peter Sandberg och Erik Ronne, båda med lång erfarenhet av innovations- utveckling och företagande.  Handläggare på Tillväxtverket är Tony Meurke  Tony.Meurke@tillvaxtverket.se Tony.Meurke@tillvaxtverket.se  Tel: 08 681 94 10 Peter SandbergErik Ronne Peter.Sandberg@sp.seErik.Ronne@sp.se Tel: 0761 363 758Tel: 0708 974 921 LinkedIn Peter har under 20 år varit en aktiv entreprenör inom IT och startat ett antal företag. Han har också arbetat som konsult inom innovationsutveckling och är nu innovationsstrateg på SP. Erik har arbetat som global innovationschef i AkzoNobel och under 12 års tid lett införandet av öppen innovation i AkzoNobel. Nu arbetar han som chef för öppen innovation på SP.

13 SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne Thanks for your attention!


Ladda ner ppt "SpinnoVäx – Peter Sandberg och Erik Ronne SpinnoVäx – Innovationsutveckling för SME:er."

Liknande presentationer


Google-annonser