Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsprogram för trakealvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsprogram för trakealvård"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsprogram för trakealvård
Växjö Sammanställt av: Zita Fredriksson Göran Ulfves Godkänd av: ……………………………………. CLV, datum XX

2 Innehållsförteckning sida
Omläggning och skötsel av trakeostomi……………………………….. 3 Sugning av nedre luftvägarna……………………………………………….. 4 Användning av fukt-värmeväxlare/talventil…………………………….. 5 Handlingsplan för andningshinder i luftvägarna………………………. 6 Inhalation……………………………………………………………………………. 7 Skötsel och rengöring av Ailos………………………………………………. 8 Ventilera med andningsballong…………………………………………… Handlingsplan för ”om kanylen åker ut”…………………………………. 10 Akutväska……………………………………………………………………………. 11 Rengöring av kanyl + innerkanyl…………………………………………… 12 Bild på stationär sug…………………………………………………………….. 13 Skötselrutin för stationär sug………………………………………………… 14 Bild på Laerdals transportsug………………………………………………… 15  Skötselrutiner för Laerdals transportsug…………………………………. 16 Telelista vid akuta problem…………………………………………………… 17

3 Omläggning och skötsel av trakeostomi
Omläggning görs rutinmässigt 1-2 ggr om dagen. Om stomat vätskar och kompressen blir våt och kladdig mellan omläggningarna ska det läggas om vid behov.  Tvätta runt stomat med vanligt vatten. Det är viktigt att huden görs ren från slem och sekret för att undvika rodnad och irritation från stomakanten.  Klapptorka försiktigt.  Smörj runt stomat med hudbarriärsalva som hudskydd  Byt till en ren trakealkompress.  Nackbandet byts i samband med dusch eller vid behov minst två gånger i veckan. Tänk på att torka torrt! När ni lossar och tar bort nackbandet, var noga med att hålla kanylen på plats.  Det nya rena nackbandet ska fästas så att två fingrar ryms mellan hals och kanylband. Kläm ihop kardborrefästen ordentligen, spänn efter behov!  Om irritation, rodnad, svullnad eller varig sekretion uppstår runt stomat kontakta distriktssköterska.

4 Sugning av luftvägarna
 Sprittvätta händerna och/eller använd handskar. Sätt en sugkateter på sugslangen. Förvara sugkatetern i förpackningen tills den ska användas.  Ställ in sugen på ordinerad sugkraft………………………mmHg  Ta bort fukt/värmeväxlare/talventil. För ner sugkatetern till måttad längd enligt markering på sugen, då når sugkatetern till kanylens spets.  Sätt tummen för öppningen på sugslangen. Börja rotera sugkatetern samtidigt som katetern sakta dras uppåt. Sugningen tar ca 5-6 sekunder. Stoppa tillbaka sugkatetern i förpackningen, kasta den i en sophink med lock. Soppåsen byts minst en gång/dag eller vid behov. Använd sugkateter innehåller mängder med bakterier.  Efter avslutad sugning, spola genom slangsystemet med vatten. Tänk på noggrann handhygien, använd handsprit före och efter sugning!

5 Användning och skötsel av fukt-värmeväxlare/ talventil
Fukt/värmeväxlare används för att ersätta näsans funktioner med fuktning, filter och värme. Man sätter fast den på kanylen. (se bilden till vänster nedan) Fukt/värmeväxlare ex. Tracheolife II kasseras efter 24 timmars användning Talventilen är en fukt/värmeväxlare med en liten plastskiva som hindrar luften att passera ut men tillåter luften passera in. Den tvingar luften att passera förbi stämbanden och ut genom näsa och mun. På detta sätt skapar man en möjlighet till tal. (se bilden till höger nedan) Filtret bytes dagligen och vid behov (obs filtret skall placeras mot ventilhusets botten) Talventilhuset rengörs dagligen med ljummet vatten (använd ej rengöringsmedel eller andra vätskor). Sköljs efter rengöring under vattenkran. Demontera aldrig membranet! Byte av talventilhus görs 1 gång/vecka Trach phone är en kombinerad talventil och befuktare När patienten trycker på framsidan stänger den för utandningen och fungerar som talventil. Den är en engångsprodukt, som bytes 1 gång/dygn samt vid behov.

6 Handlingsplan för ”andningshinder” i luftvägarna
Akutlåda skall alltid medföras och skall innehålla sax, långt nässpekulum och en reservkanyl, av samma typ som patienten har och eventuellt även en i mindre storlek. Om hinder uppstår i trakealkanyl som orsaker andnöd! Åtgärder:  Om hinder uppstår i kanyl med innerkanyl avlägsnas slemproppen genom att ta ut innerkanylen!  Pröva först att suga luftvägarna via trakealkanylen. Om hindret inte lossar, spruta ner 1-2 ml NaCl i kanylen och sug igen.  Prova att ändra läge på kanylen i luftstrupen.  Prova att suga 4-5 cm nerom kanylspetsen.  Om andnöd kvarstår måste kanylen dras ut! Akutbyte av trakealkanyl Åtgärder:  Klipp av/lossa kanylbandet och ta ut trakealkanylen.  Gela reservkanyl och stoma  Sätt kanylen försiktigt på plats  Meddela SSK i trackteamet/akutmott, CLV, se telefonnr. nedan Kanylen bör återsättas så fort som möjligt. Rapporteras till: Trackteamets sjuksköt, vardagar : Göran Ulfves, , Zita Fredriksson, Jourhavande öronläk. vardagar tel Akutmott. öronsjuksköt. vardagar och helger :

7 Inhalation Användning av inhalation
Utförs 4-6 ggr/dygn, rekommenderad dos 2-3 ml NaCl Montera ihop alla delar (enligt bifogad bild) och fyll på läkemedel/alternativt NaCl i medicinkoppen  Lossa befuktare/talventil från kanylen.  Starta Ailosen  Koppla munstycket mot kanylen och tryck samtidigt på handtaget. Håll på tills läkemedlet tagit slut eventuellt pausa vid behov.  Sugning av luftvägarna bör ske efter behov.

8 Skötsel och rengöring av Aiolos-inhalator
Inhalationsdelarna ska rengöras efter varje behandlingstillfälle för att optimera apparatens funktion och undvika växt av bakterier i utrustningen. Rengöring innefattar förutom desinfektion också avlägsnande av läkemedelsrester, smuts och kalk. Anslutningsslang till trackealkanyl samt utandningsslang är engångs och kasseras efter 24 timmar. Diskas efter varje användningstillfälle. Se nedan! Efter varje inhalation Ta isär alla delarna (8 st). Diska i varmt vatten med diskmedel och borste. (Skaffa en borste som används enbart till detta). Skölj i kallt vatten, skaka av så mycket vatten som möjligt. Låt delarna lufttorka på en handduk/hushållspapper. Desinficering - dagligen Koka upp en gryta med vatten. Dra bort grytan från plattan. Lägg delarna (de 6 överdelarna) i det kokheta vattnet 1-2 minuter. Lägg även diskborsten i det kokheta vattnet Avkalkning en gång per vecka Häll 1 dl ättika i 1 l vatten när du kokar delarna (t ex Winborgs 12 %). Skölj väl. Skaka av vattnet och låt lufttorka. En gång i veckan Ta av den stora packningen. Torka rent handtaget både utanpå och under packningen. Torka av kompressor, slang och sladd på utsidan med lätt fuktig trasa då och då. Obs! Viktigt när det gäller rengöring är att delarna inte ligger fuktiga. I fukten trivs nämligen bakterierna. Slå därför av så mycket av vattendropparna som möjligt. Vid problem kontakta MFT (Medicinsk Fysik och Teknik) telefon: dagtid övrig tid kontakta avd 5,

9 Ventilera med andningsballong på patient med trakeostomi.
Metoden används om vårdtagaren inte klarar sin andning själv eller i samband med utförande av HLR. Be alltid någon ringa 112 för att tillkalla ambulans om ni måste börja ventilera med andningsballong.    Ta bort fukt-värmeväxlare/talventil Håll fast kanylen med ena handen och tryck fast andningsballong. Håll kvar ena handen som stöd mot kanylen och blås in luft i samma takt som vårdtagarens normala andning (cirka 15 inblåsningar/min). Använd enhandsgrepp att pressa ihop ballongen, då blir det lagom luftmängd per andetag. Är vårdtagaren vaken så fråga om både takten och hur kraftiga andetag som känns lagom. Används andningsballongen till att göra inblåsningar i samband med HLR så följer man gällande HLR-rutiner för inblåsningar varvat med hjärtkompressioner.

10 Handlingsplan för ”om kanylen åker ut”
Kanylen bör återsättes så fort som möjligt! Gela kanylen och stomat och dra huden utåt omkring stomat  Sätt kanylen försiktigt på plats! Om man misslyckas att sätta befintlig kanyl, försök sätta reservkanylen i en storlek mindre som finns i akutväskan. Misslyckas man med detta: Håll stomat öppet med hjälp av långt nässpekulum och ring ambulans.  Meddela SSK i Trackteamet/Akutmottagningen, se telefonnummer nedan! Lugnt agerande lugnar vårdtagaren! Ring och rapportera det inträffade till: Trackteamets SSK, vardagar : Göran Ulfves, Zita Fredriksson, Akutmottagningens öron/näs/halssjuksköt. Vard och helger:

11 Akutväska Trakfaktablad Legitimation (patient i hemmet) Transportabel sug Trakealkanyl, ord. storlek samt en storlek mindre Sugkatetrar i rätt storlek Peang Trakealkompress Långt nässpekulum Nackband NaCl 0,9mg/ml samt 2ml spruta Xylocaingel 10 ml spruta vid kanyl med kuff Skyddsglasögon Sterilt vatten vid silikonkanyl med kuff Häfta Kufftrycksmätare vid kanyl kuffad med luft Fukt-värmeväxlare Ordinerat akutläkemedel Sax Ficklampa Akutväskan skall alltid följa med patienten!

12 Rengöring av kanyl/innerkanyl
Viktigt med noggrann rengöring med tanke på infektionsrisken! Observera att kanylerna är ömtåliga och skall hanteras med försiktighet så att materialet inte repas eller på annat sätt skadas! Rengöring och skötsel av kanyl/innerkanyl skall utföras enligt tillverkarnas rekommendationer.  Trackealkanyl/innerkanyl Rengör kanylen både invändigt och utvändigt med flytande oparfymerat handdiskmedel. Dra kompresser/rengöringstopz fuktade med ljummet vatten upprepade gånger genom kanylen tills allt synligt slem har avlägsnats. Skölj kanylen i ljummet vatten fram och tillbaka under 1 minut. Skaka av och låt kanylen lufttorka.  Förvaras torrt inlindad i kompresser i ren plastburk Obs Bivonas innerkanyl måste smörjas utvändigt med Paraffinolja efter rengöring (några droppar på en torr kompress)

13 Laerdals transportsug

14 Skötselrutiner för Laerdals transportsug
Dagliga Byt/rengör sugflaska Byt sugslang Byt sugkateter efter varje sugning Filtret: Bytes 1 ggr/månad. Skriv datum. OBS! Filtret skall inte diskas! Ska hållas torrt! Daglig rengöring Externa ytor torkas med milt rengöringsmedel! Sekrethållare, flytkula, packning, vacumplugg, vinklar, lock och filterslang:  Plocka isär delarna  Skölj under kallt vatten  Diska i diskmaskin eller för hand (60-70 grader). Vid handdisk använd diskborste och skölj varmt.  Se till att delarna är torra när de sätts ihop.  Gör funktionskontroll efter monteringen, är den inte tät kolla hur packningen sitter. Funktionskontroll utförs genom att sätt på önskad sugkraft samtidigt som öppningarna på sugslangen täpps till. Då skall önskad sugkraft uppnås. Laddning: Laddas över natten, samt när sugen ej används och tillgång till elnät finns.

15 Transportabel sug ”Medela Clario”

16 Beskrivning/skötselrutiner för Meddela ”Clario”
Allmän data: Drift/laddning - Driftkälla är nätström, internt batteri och bilbatteri (via cigarettuttag) - Fulladdat batteri klarar min effektiv sugning - Full laddningstid är 5 timmar, laddning kan endast ske på nätström - Om batterinivån visar en ”sol”, är kvarstående tid cirka 10 min. Kontroll av batterispänning - Motorn går – ingen lampa lyser - fulladdat - Motorn går – sol lyser – 10 min kvar - Gul lampa – indikerar pågående laddning Funktionskontroll - Ställ in max vacuum - Stäng tumgreppshålet med pluggen - Kontrollera om sugkraften fungerar, doppa sugslangen i ett glas med vatten Vacuuminställning - Mini – 125 mmHg – 17 kPa - Med – 250 mmHg – 33 kPa - Max – 550 mmHg – 73 kPa Rengöringsrutiner Daglig rengöring: - Sugslang med tumgrepp bytes dagligen - Behållare, flottör och lock diskas med milt diskmedel dagligen Övrig rengöring: Vid behov ta isär säkerhetskammare (se broshyr) med ventilmembran och vacuumknapp för rengöring. Dessa delar kan antigen diskas i milt diskmedel och doppas i kokande vatten i 3 min eller alternativt diskas i diskmaskin OBS! Utför alltid funktionstest innan användande! Kalibrera internbattriet 1g/månad: - Sätt på sugen och låt den gå till batteriet är tomt, därefter laddas batteriet igen - Upprepa detta ytterligare en gång, sedan är sugen klar för användning

17 Telefonlista – trakealvård
Ansvarig sjuksköt: ………………………………………….Mobiltelefon……………………….. Ers. Ansvarig sjuksköt:……………………………..…….Mobiltelefon…………………….… Vid problem med andning, trakealkanyl: Specialistsjuksköterska Trackteamet i Landstinget Kronoberg Vardagar mån-fred : Zita Fredriksson, Göran Ulfves, Om inte trackteamets SSK tjänstgör: Ring jourhavande öronläk (vard.8-17) Övrig tid vard och helger: Akutmott. öronsjuksköt Vid maskintekniskt fel på sugar, ring MT (medicinsk teknik) (vardagar, dagtid ) (vardagar, dagtid ) Övriga hälso- och sjukvårdsproblem på kväll, natt och helg Tjänstgörande SSK…………………………………………………………………………. Vid akut behov av snabb sjukvårdshjälp – ring alltid 112! Utbytessug, hostmaskin på avd 5, CLV tel: ………………………………………………………………………………………………………   


Ladda ner ppt "Utbildningsprogram för trakealvård"

Liknande presentationer


Google-annonser