Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STRATEGI 2014 - 2020. Leader Höga Kusten ska under EU:s programperiod 2014 – 2020 arbeta med landsbygdsutveckling genom leadermetoden i Härnösands, Kramfors,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STRATEGI 2014 - 2020. Leader Höga Kusten ska under EU:s programperiod 2014 – 2020 arbeta med landsbygdsutveckling genom leadermetoden i Härnösands, Kramfors,"— Presentationens avskrift:

1 STRATEGI 2014 - 2020

2 Leader Höga Kusten ska under EU:s programperiod 2014 – 2020 arbeta med landsbygdsutveckling genom leadermetoden i Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun. Vad vi ska arbeta med och hur styrs av: EU:s regelverk (EU:s tillväxtstrategi Europa 2020) Jordbruksverkets regelverk Vår egen strategi Strategin är en handlingsplan som anger inriktning och mål.

3 TERMER OCH ARBETSMETOD Lokalt ledd utveckling (CLLD = Community Led Local Development) är EU:s benämning på arbetet med leadermetoden under programperioden 2014 – 2020 Leadermetoden är den arbetsmetod som används inom Lokalt ledd utveckling. Leader är en förkortning av det franska Liaison Entre Actions de Dèveloppement de L´Economie Rurale dvs ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”

4 Leadermetoden bygger på samarbete mellan sektorer och aktörer i ett område. Man arbetar utefter lokala initiativ och förutsättningar. De som bor och verkar i ett område driver och påverkar utvecklingen.

5 FÖRENING OCH LAG Leader Höga Kusten omfattar kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik Ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor och till formen en ideell förening Leds av en styrelse på 15 personer, en sk LAG-grupp (Local Action Group). Representanterna kommer från de olika sektorerna i var och en av de fyra kommunerna. De har förankring till och tydligt mandat från ett nätverk eller organisation.

6 FINANSIERING Leader Höga Kustens arbete finansieras med medel från EU, medel från våra offentliga medfinansiärer (Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Landstinget Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland) samt ev övrig finansiering. EU-medlen kommer från Landsbygdsfonden och Regionalfonden. Totalt omfattar de medel som Leader Höga Kusten har att röra sig med 44 miljoner kronor för hela programperioden

7 MÅL OCH INSATSOMRÅDEN Grundas på behov och utvecklingsmöjligheter i vårt leaderområde Resultat av SWOT-analys och diskussioner i våra fyra kommuner Kopplas ytterst till EU:s tillväxtstrategi Europa2020 för breddad arbetsmarknad och fler arbetstillfällen i EU.

8 ANSÖKA OM PROJEKT?

9 ANSÖKAN OCH BESLUT Ansökan görs genom en e-tjänst hos Jordbruksverket. Den som fyller i ansökan ska vara firmatecknare för föreningen/organisationen och ha BankID. Någon annan kan på fullmakt av firmatecknaren fylla i ansökan. Ansökningar ska kunna börja lämnas in i början av 2016. Fortfarande finns osäkerhet kring hur systemet kommer att fungera.

10 När en projektansökan kommer in prövas den först mot villkor = grundläggande krav som ansökan måste uppfylla för att kunna tas upp för beslut i LAG. (Se Checklistan!) LAG prövar ansökan mot urvalskriterier som grundas på: Strategins innehåll Jordbruksverkets krav och regelverk Urvalskriterierna tillämpas på alla ansökningar. De är ett sätt att säkra att bara de projekt som leder till att strategins mål nås beviljas.

11 JORDBRUKSVERKETS ROLL Den myndighet som samordnar arbetet med Lokalt ledd utveckling i Sverige. Leaderområdena använder deras system för att handlägga projektansökningar, redovisa projekt, betala ut medel mm. Jordbruksverket fastslår LAG:s beslut. Omfattande uppföljning och utvärdering varje år.

12 För mer information, kontaktuppgifter mm: www.leaderhogakusten.se


Ladda ner ppt "STRATEGI 2014 - 2020. Leader Höga Kusten ska under EU:s programperiod 2014 – 2020 arbeta med landsbygdsutveckling genom leadermetoden i Härnösands, Kramfors,"

Liknande presentationer


Google-annonser