Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningar för Skåne. Befolkning, BRP, Sysselsättning Källa: SCB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningar för Skåne. Befolkning, BRP, Sysselsättning Källa: SCB."— Presentationens avskrift:

1 Utmaningar för Skåne

2 Befolkning, BRP, Sysselsättning Källa: SCB

3 Källa: SCB (RAMS, Befolkningsregistret) Skåne har lägst sysselsättningsgrad i riket

4 Hög arbetslöshet relativt riket

5

6 Källa: SCB (RAMS, Befolkningsregistret)

7 Övergripande branschstruktur i Skåne liknar rikets

8

9 Källa: SCB (RAMS, Befolkningsregistret)

10 Kompetensutmaningar Kompetensutmaningen i Skåne kommer att vara störst inom: Vård och omsorg; Teknik och industri samt Pedagogik och utbildning Finns en beräknad risk för brist år 2020 på: -Ingenjörer totalt (- 4 800) -Omvårdnadsutbildade, gymn. (- 4 500) -Lärare totalt (- 4 500) -Industriutbildade, gymn. (- 3 200) -Transportutbildade, gymn. (- 2000) -Handel & administration, gymn. (- 2 000) -Civilingenjörer totalt (- 1 100) -Barn- & fritidsutbildade, gymn. (- 700) -Tandsköterskor (- 600) -Läkare (- 300) Finns beräknad risk för överskott inom: humaniora, media, samhällsvetare och ekonomer samt naturbruksutbildade och bygg

11 Utomnordiskt födda har lägre sysselsättningsgrad i Skåne Källa: SCB

12 Öresundspendling Källa: SCB

13 Arbetsmarknadsstrukturen i storstadsregionerna och riket 2012

14 Ökad polarisering på arbetsmarknaden?

15 Polarisering eller uppkvalificering?

16 Sammanfattning sysselsättning Skåne har en stark sysselsättningstillväxt, men även en stark befolkningstillväxt. Resultat: Andelen sysselsatta ligger kvar på låg nivå. Stora inomregionala skillnader: I det långa perspektivet har Malmö, Lund och Helsingborg varit de starka tillväxtmotorerna. Efter Finanskrisen 2008 har Lund tappat fart. Nordöstra Skåne har haft en svag sysselsättningstillväxt. Omfattande utslagning av stora arbetsplatser under 00-talet och framåt. Kristianstad har haft god tillväxt sedan Finanskrisen.

17 Skånes tillväxt halkar efter Källa: SCB

18 Svagare produktivitetsutveckling

19 Skånes skattekraft* sjunker relativt riket Källa: SCB *Skattekraft = beskattningsbar förvärvsinkomst per invånare

20 Exempel på insatser

21 Vad förklarar Skånes låga sysselsättningsgrad och tillväxt? Branschmix, framför allt inom tillverkningsindustrin verkar spela stor roll, branschklassningen kan dock spela spratt Arbetsmarknaden hinner inte skala upp i samma takt som befolkningsökningen Dåligt tillvaratagande av utlandsföddas kompetens Låga utbildningsnivåer inom näringslivet utanför Malmö/Lund relativt samma bransch i riket Sysselsättningstillväxten sker till stor del i branscher med låga förädlingsvärden Utpekade kluster har gått dåligt under lång tid. Är avvägning mellan spets och bredd inom innovationspolitiken bra? Öresundsintegrationen har gått i stå sedan bostadsbubblan i Danmark 2007 och Finanskrisen 2008-09. Nedläggning av samverkansplattformar som Öresundsuniversitetet och Öresundsplattformen (klustersamverkan).

22 Mål: 75 % år 2020 (EU) 80 % år 2020 (Sverige)

23 Mål: 40 % år 2020

24 Mål: Högst 10 % år 2020

25 Mål: < 14 procent år 2020 ska vara långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna


Ladda ner ppt "Utmaningar för Skåne. Befolkning, BRP, Sysselsättning Källa: SCB."

Liknande presentationer


Google-annonser