Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism, Judendom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism, Judendom."— Presentationens avskrift:

1  Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism, Judendom

2  Systerreligionerna: Judendom, Kristendom, Islam  Abraham: lade grunden till de tre religionerna 1800-talet f.Kr.  En Gud: Jahve (hebreiska), Teos (grekiska), Allah (arabiska)  Gud har skapat världen och Människan.  Helig bok: Judendom – Tanach (GT) Kristendom – Bibeln (GT, NT) Islam - Koranen

3  Den största av de fem världsreligionerna.  Kristna tror på en Gud, en monoteistisk religion.  Kristna tror att Jesus var Guds son.  Gud kan visa sig på tre olika sätt – som Fadern, Sonen och den heliga Anden.  Kristendomens gudstjänstbyggnad kallas ofta kyrka.  Bibeln är kristendomens heliga skrift. Den består av två delar, Gamla testamentet (GT) och Nya testamentet (NT).

4  Började med att en man som hette Jesus vandrade runt i Israel och pratade om Gud.  Lärjungarna som följde Jesus spred hans budskap vidare.  Jesus kallades Kristus, de som trodde på honom kallades därför kristna.

5  Kristendomen började spridas i det romerska riket, de berättade om en man som hette Jesus Kristus och som var Guds son. Han hade blivit dödad på ett kors men hade återuppstått.  Kejsaren var högst i Romerska riket och tillbads som en gud.  Slutet på 200-talet ville romarna inte längre be och offra till kejsaren längre.  Kejsaren börjar förfölja de kristna och många blev dödade.  Martyrer = Kristna som dör för sin tros skull.  År 306 beslutar kejsare Konstantin att romarriket ska vara kristet.

6  Möte i Nicaea. Beslutade om: - trosbekännelsen – En Gud som visar sig på tre olika sätt; Fadern, Sonen och den heliga Anden. - vilka texter som ska finnas med i Nya Testamentet (viktigaste delen för kristna).  Ledare i församlingarna kallas biskopar.  Mäktigaste biskopen är påven (bor i Rom).  Kloster, för de som ville be och tänka på Gud. 200–talet i Egypten ≈ Eremiter, både män (munkar) och kvinnor (nunnor).

7  395 delas kyrkan in i en västromersk och östromersk del.  Västrom – Rom, påven, latin.  Östrom – Konstantinopel, patriark, grekiska.  1054: total splittring Västrom – katolsk/protestantisk Östrom - ortodox

8  Asatron ersattes av kristendomen.  Polyteistisk(man trodde på flera gudar inom asatro), monoteistisk(en gud inom kristendom)  830: Ansgar kommer till Sverige, till Birka och döper och kristnar svenskar.  1000-talet: Olof Skötkonung låter döpa sig Och kristnar många i Västergötland.  Ca 1100: Kristendomen segrar över asatron.  1100- och 1200-talen: Kyrkor byggs i Sverige.  Mäktigaste biskopen i Sverige heter ärkebiskopen Antje Jackelén.  Gick i kyrkan på söndagar, gudstjänst. Pratade latin.

9 Franciskus  Italien, 1100-talet.  Protesterade mot kyrkan.  Hjälpte till med praktiskt arbete, vårdade sjuka och undervisade.  Franciskanerorden, ny klosterorden.  ”Gråbröder”, anhängare till orden. Birgitta, ”Heliga Birgitta”  Sverige, 1300-talet.  Flyttade till Alvastra kloster.  Fick två uppdrag av Gud. - grunda en svensk klosterorden. - försöka få påven att återvända till Rom.  Dog i Rom, Vadstena kloster.

10  1500-talet – många protesterade mot katolska kyrkan.  Martin Luther, tysk munk.  Ansåg att man kunde bli frälst, befriad från sin synd och vara en god kristen bara genom att ångra sig och tro på Gud.  Skrev 95 teser och spikade upp på en kyrkdörr. Blev bannlyst av påven.  Översatte bibeln till tyska.  Den protestantiska kyrkan växte fram.

11  Gustav Vasa 1527 – kungen blir kyrkans ledare. Predikningarna ska vara på svenska.  1617 beslutas att inga katoliker får finnas i Sverige. Sverige är nu protestantiskt.  Prästen höll reda på församlingen, när någon flyttade, gifte sig och fick barn.  Prästen var ansvarig för utbildningen, kristen tro. Läste katekesen.

12  1700- och 1800-talet – många protesterar mot svenska kyrkan.  Väckelsemöten – ville ta Jesus på allvar och följa det som står i Bibeln. Började ha möten i hemmen.  1726, lag som förbjöd religiösa möten i hemmet (togs bort 1858).  Frikyrkor = kyrkor som var självständiga och fria från staten, ex Pingstkyrkan, Missionskyrkan.  Egna präst- eller pastorsutbildningar.  1951 – religionsfrihet i Sverige.  2000 – staten och svenska kyrkan skiljs åt.

13  Advent – kyrkoårets början. Advent =ankomst, vi väntar på Jesus ankomst.  Jul – firar Jesus födelse.  Trettondag jul – firas eftersom stjärntydarna kom med sina gåvor den dagen.  Kristihimmelsfärdsdag – Jesus far upp till himlen.  Pingst – kyrkans födelsedag. Lärjungarna började berätta om sin tro.  Påsk – firas under en vecka och pga. Jesus sista vecka i livet. - Palmsöndagen – Jesus rider in i Jerusalem - Skärtorsdagen – Jesus gav lärjungarna nattvarden. - Långfredagen – Jesus dog på korset. - Påskdagen – Jesus uppstod.

14  Dop – rening från det som är ont. (först enbart vuxna) Man ber Gud beskydda barnet.  Konfirmation – bekräftelse. Man säger ja till dopet och den kristna tron. Lär sig mer om kristna tron.  Bröllop – man lovar inför Gud att älska varandra hela livet.  Begravning – tar avsked, visar sin sorg och minns.  Bikt – Katolska kyrkan, berättar om ett misslyckande för prästen och får förlåtelse.  Nattvard – en måltid som firas till Jesus och hans sista måltid tillsammans med lärjungarna.

15  Kyrkan – den kristna gudstjänstlokalen.  Gudstjänstrum, sakristia och ett vapenhus.  Gudstjänsten innehåller predikan, sång och musik, ibland nattvard.  Söndag – gudstjänstdagen, lediga dagen (oftast).  Bönen – ett sätt att tala med Gud, aftonbön eller morgonbön.  Tända ljus i kyrkan – tänker på och ber för någon eller något som är viktigt.

16  Korset – används av alla kristna i hela världen. Ett tomt kors = Jesus har uppstått. Ett kors med Jesus på = berättar om hur Jesus led på korset. (krucifix)  Fisken – en beteckning för det grekiska ordet fisk (latin = ichtys). Kodord för kristus under förföljelser.  Treenigheten – Gud är en enda till sitt väsen men samtidigt tre personer, Fadern, Sonen, Anden.

17  Katolska -  Protestaniska -  Ortodoxa -


Ladda ner ppt " Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism, Judendom."

Liknande presentationer


Google-annonser